English svareni
Vybrané normy.

Platnost:Účinnost/změny od:


[Tisk]

42 13 Těžké a lehké neželezné kovy. Technické dodací předpisy

bylo nalezeno 60 norem

ČSN 42 1300
Těžké neželezné kovy a jejich slitiny - Přehled a příklady použití
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:421300
Účinnost od:1.5.2005
Platnost ukončena:1.5.2017

ČSN 42 1303
Neželezné kovy a slitiny. Všeobecné požadavky k odběru a přípravě vzorků pro chemický rozbor
Třídicí znak:421303
Účinnost od:1.1.1987
Změny:*1 7.99, *Z2 8.00

ČSN EN 12060
Zinek a slitiny zinku - Metody odběru vzorků - Specifikace
Třídicí znak:421303
Účinnost od:1.8.1999

ČSN 42 1304
Hutní předvýrobky a výrobky z neželezných kovů a jejich slitin. Označování
Třídicí znak:421304
Účinnost od:1.1.1990

ČSN 42 1305
Barevné označování neželezných kovů a jejich slitin. Všeobecná ustanovení
Třídicí znak:421305
Účinnost od:1.5.1990

ČSN EN 1655
Měď a slitiny mědi - Prohlášení o shodě
Třídicí znak:421306
Účinnost od:1.9.1999

ČSN 42 1307
Barevné označování mědi a slitin mědi. Barevné odstíny
Třídicí znak:421307
Účinnost od:1.7.1990

ČSN EN 1412
Měď a slitiny mědi - Evropský systém číselného označování
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:421308
Účinnost od:1.4.1999
Platnost ukončena:1.7.2017

ČSN EN 1173
Měď a slitiny mědi - Označování stavů
Třídicí znak:421309
Účinnost od:1.2.2009

ČSN EN 1173
Měď a slitiny mědi - Označování stavů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:421309
Účinnost od:1.4.1999
Platnost ukončena:1.2.2009

ČSN EN 1978
Měď a slitiny mědi - Měděné katody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:421311
Účinnost od:1.5.2000
Platnost ukončena:1.4.2023

ČSN EN 1977
Měď a slitiny mědi - Dráty pro tažení z mědi
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:421313
Účinnost od:1.5.2000
Platnost ukončena:1.9.2013

ČSN EN 1652
Měď a slitiny mědi - Desky, plechy, pásy a kotouče pro všeobecné použití
Třídicí znak:421316
Účinnost od:1.6.2000
Opravy:*1 3.04

ČSN EN 12166
Měď a slitiny mědi - Dráty pro všeobecné použití
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:421318
Účinnost od:1.8.2000
Platnost ukončena:1.2.2012
Opravy:*1 3.04

ČSN EN 12163
Měď a slitiny mědi - Tyče pro všeobecné použití
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:421319
Účinnost od:1.7.2000
Platnost ukončena:1.2.2012

ČSN EN 12449
Měď a slitiny mědi - Trubky bezešvé kruhové pro všeobecné použití
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:421320
Účinnost od:1.6.2001
Platnost ukončena:1.11.2012

ČSN EN 13148
Měď a slitiny mědi - Pásy žárově pocínované
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:421323
Účinnost od:1.9.2002
Platnost ukončena:1.5.2011

ČSN EN 14436
Měď a slitiny mědi - Pásy elektrolyticky pocínované
Třídicí znak:421324
Účinnost od:1.4.2005

ČSN EN 12167
Měď a slitiny mědi - Profily a ploché tyče pro všeobecné použití
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:421326
Účinnost od:1.7.2000
Platnost ukončena:1.2.2012

ČSN EN 12164
Měď a slitiny mědi - Tyče pro třískové obrábění
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:421327
Účinnost od:1.8.2000
Platnost ukončena:1.2.2012
Opravy:*1 4.08
Změny:*A1 8.01

ČSN EN 12168
Měď a slitiny mědi - Duté tyče pro třískové obrábění
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:421328
Účinnost od:1.8.2000
Platnost ukončena:1.2.2012
Změny:*A1 8.01

ČSN EN 12861
Měď a slitiny mědi - Odpad
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:421330
Účinnost od:1.7.2001
Platnost ukončena:1.11.2018

ČSN 42 1331
Odpady neželezných kovů a jejich slitin
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:421331
Účinnost od:1.7.1991
Platnost ukončena:1.3.2024
Změny:*Z1 6.01, *Z2 12.03

ČSN 42 1332
Plechy, pásy a anody z niklu a ze slitin niklu. Technické dodací předpisy
Třídicí znak:421332
Účinnost od:1.1.1985

ČSN 42 1333
Anody z kadmia. Technické dodací předpisy
Třídicí znak:421333
Účinnost od:1.11.1987

ČSN 42 1334
Dráty z niklu a slitin niklu. Technické dodací předpisy
Třídicí znak:421334
Účinnost od:1.4.1992

ČSN 42 1350
Plechy, pásy, pruhy a fólie z olova a slitin olova. Technické dodací předpisy
Třídicí znak:421350
Účinnost od:1.1.1986

ČSN EN 12588
Olovo a slitiny olova - Válcované plechy z olova pro stavebnictví
Třídicí znak:421351
Účinnost od:1.8.2007

ČSN EN 12588
Olovo a slitiny olova - Válcované plechy z olova pro stavebnictví
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:421351
Účinnost od:1.4.2001
Platnost ukončena:1.8.2007

ČSN 42 1352
Dráty kruhové z olova a slitin olova. Technické dodací předpisy
Třídicí znak:421352
Účinnost od:1.9.1977

ČSN 42 1354
Lisované pásy z olova a slitin olova. Technické dodací předpisy
Třídicí znak:421354
Účinnost od:1.9.1977

ČSN 42 1355
Trubky kruhové z olova a slitin olova. Technické dodací předpisy
Třídicí znak:421355
Účinnost od:1.9.1977

ČSN 42 1360
Pásy, pruhy, anody a fólie z cínu a slitin cínu. Technické dodací předpisy
Třídicí znak:421360
Účinnost od:1.1.1986

ČSN 42 1362
Dráty kruhové z cínu. Technické dodací předpisy
Třídicí znak:421362
Účinnost od:1.9.1977

ČSN EN 610
Cín a slitiny cínu - Cínové ingoty
Třídicí znak:421363
Účinnost od:1.6.1998

ČSN 42 1364
Trubky kruhové z cínu. Technické dodací předpisy
Třídicí znak:421364
Účinnost od:1.9.1977

ČSN EN 611-1
Cín a slitiny cínu - Tvrdý cín a výrobky z tvrdého cínu - Část 1: Tvrdý cín
Třídicí znak:421365
Účinnost od:1.6.1998

ČSN EN 611-2
Cín a slitiny cínu - Tvrdý cín a výrobky z tvrdého cínu - Část 2: Výrobky z tvrdého cínu
Třídicí znak:421365
Účinnost od:1.3.1999

ČSN EN 12659
Olovo a slitiny olova - Olovo
Třídicí znak:421370
Účinnost od:1.5.2001

ČSN EN 12402
Olovo a slitiny olova - Metody odběru vzorků pro chemický rozbor
Třídicí znak:421371
Účinnost od:1.9.2000

ČSN EN 13086
Olovo a slitiny olova - Oxidy olova
Třídicí znak:421373
Účinnost od:1.10.2001

ČSN EN 12548
Olovo a slitiny olova - Slitiny olova v ingotech na pláště elektrických kabelů a kabelové spojky
Třídicí znak:421374
Účinnost od:1.5.2001

ČSN 42 1375
Elektrolytický kobalt. Technické dodacie predpisy
Třídicí znak:421375
Účinnost od:1.4.1984

ČSN EN 14057
Olovo a slitiny olova - Odpady - Termíny a definice
Třídicí znak:421377
Účinnost od:1.10.2003

ČSN 42 1380
Kompozice v houskách pro ložiska. Technické dodací předpisy
Třídicí znak:421380
Účinnost od:1.4.1971

ČSN EN 13283
Zinek a slitiny zinku - Sekundární zinek
Třídicí znak:421381
Účinnost od:1.7.2003

ČSN EN 1179
Zinek a slitiny zinku - Primární zinek
Třídicí znak:421382
Účinnost od:1.2.2004

ČSN EN 1774
Zinek a slitiny zinku - Slitiny pro slévárenské účely - Ingoty a tekutý kov
Třídicí znak:421383
Účinnost od:1.2.2000

ČSN EN 1559-6
Slévárenství - Technické dodací podmínky - Část 6: Doplňkové požadavky na odlitky ze slitin zinku
Třídicí znak:421384
Účinnost od:1.12.1999

ČSN EN 12844
Zinek a slitiny zinku - Odlitky - Specifikace
Třídicí znak:421385
Účinnost od:1.12.2000

ČSN 42 1388
Nízkotavitelné slitiny z neželezných kovů. Technické dodací předpisy a rozměry
Třídicí znak:421388
Účinnost od:1.8.1978

ČSN EN 14290
Zinek a slitiny zinku - Druhotné suroviny
Třídicí znak:421389
Účinnost od:1.2.2005

ČSN 42 1390
Plechy, pásy a pruhy ze zlata a slitin zlata. Technické dodací předpisy
Třídicí znak:421390
Účinnost od:1.7.1992

ČSN 42 1391
Dráty ze zlata a slitin zlata. Technické dodací předpisy
Třídicí znak:421391
Účinnost od:1.8.1992

ČSN 42 1392
Dráty ze zlatých klenotnických slitin. Technické dodací předpisy
Třídicí znak:421392
Účinnost od:1.6.1978

ČSN 42 1393
Ušlechtilé kovy. Plechy ze stříbra a slitin stříbra. Technické dodací předpisy
Třídicí znak:421393
Účinnost od:1.10.1972

ČSN 42 1394
Ušlechtilé kovy. Dráty ze stříbra a slitin stříbra. Technické dodací předpisy
Třídicí znak:421394
Účinnost od:1.10.1972

ČSN 42 1396
Plechy a pruhy ze zlatých klenotnických slitin. Technické dodací předpisy
Třídicí znak:421396
Účinnost od:1.6.1978

ČSN 42 1397
Plechy a pruhy z platiny a slitin platiny. Technické dodací předpisy
Třídicí znak:421397
Účinnost od:1.8.1992

ČSN 42 1398
Dráty z platiny a slitin platiny. Technické dodací předpisy
Třídicí znak:421398
Účinnost od:1.8.1992


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.