English svareni
Vybrané normy.

Platnost:Účinnost/změny od:


[Tisk]

42 63 Plechy a pásy z ocelí válcované za studena. Rozměry

bylo nalezeno 6 norem

ČSN 42 6312
Tenké plechy z nelegovaných ocelí zvýšenej akosti valcované za studena na lisovanie za studena. Rozmery
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:426312
Účinnost od:1.1.1983
Platnost ukončena:1.1.2007

ČSN EN 10131
Ploché výrobky bez povlaku a elektrolyticky pokovené zinkem nebo kombinací zinek-nikl z nízkouhlíkové oceli a z ocelí s vyšší mezí kluzu k tváření za studena - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru
Třídicí znak:426314
Účinnost od:1.1.2007

ČSN EN 10131
Ploché výrobky bez povlaku válcované za studena z hlubokotažných ocelí a z ocelí s vyšší mezí kluzu k tváření za studena. Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:426314
Účinnost od:1.9.1995
Platnost ukončena:1.1.2007

ČSN 42 6317
Tenké plechy z konštrukčných ocelí tr. 10 a 11 valcované za studena. Rozmery
Třídicí znak:426317
Účinnost od:1.5.1976

ČSN 42 6333
Pozinkované ocežové plechy valcované za studena. Rozmery
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:426333
Účinnost od:1.1.1983
Platnost ukončena:1.12.2007
Změny:*a 8.88, *b 1.91

ČSN 42 6335
Plechy v tabuliach pocínované a pocínované lakované. Rozmery
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:426335
Účinnost od:1.3.1985
Platnost ukončena:1.12.2007
Změny:*a 11.90


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.