English svareni
Vybrané normy.

Platnost:Účinnost/změny od:


[Tisk]

42 64 Dráty z ocelí tvářené za studena. Rozměry

bylo nalezeno 26 norem

ČSN 42 6403
Tažené ocelové dráty kruhového průřezu. Základní rozměrová norma
Třídicí znak:426403
Účinnost od:1.7.1968

ČSN 42 6406
Pozinkování tažených ocelových drátů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:426406
Účinnost od:1.7.1971
Platnost ukončena:1.6.2022
Změny:a 3.88

ČSN 42 6410
Tažený ocelový drát pro všeobecné účely
Třídicí znak:426410
Účinnost od:1.7.1970
Změny:a 8.73

ČSN 42 6413
Tažený ocelový drát chmelnicový
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:426413
Účinnost od:1.11.1970
Platnost ukončena:1.6.2022
Změny:a 4.75

ČSN EN 10323
Ocelový drát a výrobky z drátu - Drát pro patky pneumatik
Třídicí znak:426417
Účinnost od:1.4.2005

ČSN EN 10324
Ocelový drát a výrobky z drátu - Drát pro výztuž hadic
Třídicí znak:426418
Účinnost od:1.4.2005
Opravy:1 4.09

ČSN 42 6424
Ocelové dráty pozinkované pro hadice
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:426424
Účinnost od:1.4.1984
Platnost ukončena:1.6.2022

ČSN 42 6425
Ocelové dráty pozinkované na pancéře kabelů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:426425
Účinnost od:1.8.1989
Platnost ukončena:1.6.2022

ČSN 42 6426
Ocelový drát tažený za studena pro kovové tkaniny, pleteniny a ostnatý drát. Technické dodací předpisy
Třídicí znak:426426
Účinnost od:1.4.1977

ČSN 42 6427
Tažené ocelové dráty kruhového a plochého průřezu, šicí
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:426427
Účinnost od:1.8.1985
Platnost ukončena:1.6.2022

ČSN EN 10223-1
Ocelové dráty a drátěné výrobky na ploty - Část 1: Ostnaté ocelové dráty pozinkované nebo s povlakem zinkové slitiny
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:426428
Účinnost od:1.9.1999
Platnost ukončena:1.5.2013

ČSN EN 10223-2
Ocelové dráty a drátěné výrobky na ploty - Část 2: Drátěná ocelová pletiva se šestiúhelníkovými oky pro zemědělské účely, izolace a ploty
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:426429
Účinnost od:1.9.1999
Platnost ukončena:1.5.2013
Změny:*A1 11.04

ČSN EN 10223-3
Ocelové dráty a drátěné výrobky na ploty - Část 3: Drátěná ocelová pletiva se šestiúhelníkovými oky pro průmyslové účely
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:426430
Účinnost od:1.9.1999
Platnost ukončena:1.6.2014

ČSN EN 10223-4
Ocelové dráty a drátěné výrobky na ploty - Část 4: Drátěné sítě svařované, na ploty
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:426431
Účinnost od:1.9.1999
Platnost ukončena:1.5.2013

ČSN EN 10223-5
Ocelové dráty a drátěné výrobky na ploty - Část 5: Drátěné ocelové kloubové a uzlové sítě na ploty
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:426432
Účinnost od:1.9.1999
Platnost ukončena:1.5.2013

ČSN EN 10223-6
Ocelové dráty a drátěné výrobky na ploty - Část 6: Drátěná ocelová pletiva se čtyřúhelníkovými oky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:426433
Účinnost od:1.10.1999
Platnost ukončena:1.5.2013

ČSN EN 10223-7
Ocelové dráty a drátěné výrobky na ploty - Část 7: Ocelové drátěné svařované panely - Na ploty
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:426434
Účinnost od:1.6.2003
Platnost ukončena:1.5.2013

ČSN EN 10257-1
Dráty z nelegovaných ocelí na výrobu kabelů pro telekomunikace s povlakem zinku nebo zinkových slitin - Část 1: Pozemní kabely
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:426435
Účinnost od:1.6.1999
Platnost ukončena:1.6.2012

ČSN EN 10257-2
Dráty z nelegovaných ocelí na výrobu kabelů pro telekomunikace s povlakem zinku nebo zinkových slitin - Část 2: Podmořské kabely
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:426436
Účinnost od:1.6.1999
Platnost ukončena:1.6.2012

ČSN 42 6448
Kruhové ocelové dráty pro předpínací výztuž do betonu
Třídicí znak:426448
Účinnost od:1.1.1989

ČSN 42 6450
Tažené ocelové dráty patentované na pružiny
Třídicí znak:426450
Účinnost od:1.10.1963
Změny:a 5.66

ČSN 42 6460
Ocelový drát za studena tažený, kruhového průřezu, zušlechtěný pro mykací povlaky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:426460
Účinnost od:1.4.1961
Platnost ukončena:1.6.2022

ČSN 42 6480
Tažený ocelový drát žíhaný, na pružiny
Třídicí znak:426480
Účinnost od:1.10.1988

ČSN EN 10270-1
Ocelové dráty na mechanické pružiny - Část 1: Patentované pružinové dráty z nelegovaných ocelí, tažené za studena
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:426481
Účinnost od:1.2.2002
Platnost ukončena:1.6.2012

ČSN EN 10270-2
Ocelové dráty na mechanické pružiny - Část 2: Ocelové pružinové dráty, kalené a popouštěné
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:426482
Účinnost od:1.2.2002
Platnost ukončena:1.6.2012

ČSN EN 10270-3
Ocelové dráty na mechanické pružiny - Část 3: Pružinové dráty z korozivzdorné oceli
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:426483
Účinnost od:1.2.2002
Platnost ukončena:1.6.2012


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.