English svareni
Vybrané normy.

Platnost:Účinnost/změny od:


[Tisk]

42 67 Trubky z ocelí tvářené za studena (přesné). Rozměry

bylo nalezeno 9 norem

ČSN 42 6710
Trubky bezešvé tvářené za studena s běžnými úchylkami z ocelí tříd 11 až 16. Rozměry
Třídicí znak:426710
Účinnost od:1.6.1979
Změny:a 12.88

ČSN 42 6711
Trubky ocelové bezešvé přesné. Rozměry
Třídicí znak:426711
Účinnost od:1.1.1985
Změny:a 12.88

ČSN 42 6712
Trubky ocelové bezešvé přesné se zvýšenou přesností. Rozměry
Třídicí znak:426712
Účinnost od:1.1.1985
Změny:a 12.88

ČSN 42 6713
Trubky ocelové svařované přesné. Rozměry
Třídicí znak:426713
Účinnost od:1.1.1978
Změny:a 8.85

ČSN 42 6714
Trubky ocelové svařované přesné se zvýšenou přesností. Rozměry
Třídicí znak:426714
Účinnost od:1.3.1985

ČSN 42 6718
Trubky ocelové bezešvé přesné pro vstřikovací zařízení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:426718
Účinnost od:1.6.1989
Platnost ukončena:1.12.2007

ČSN 42 6730
Trubky ocelové bezešvé šestihranné přesné
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:426730
Účinnost od:1.3.1986
Platnost ukončena:1.12.2007

ČSN 42 6750
Trubky bezešvé přesné z ocelí třídy 17 tvářené za studena. Rozměry
Třídicí znak:426750
Účinnost od:1.1.1985
Změny:*1 6.99

ČSN EN ISO 1127
Trubky z korozivzdorných ocelí - Rozměry, mezní úchylky rozměrů a hmotnosti na jednotku délky
Třídicí znak:426751
Účinnost od:1.7.1999


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.