English svareni
Vybrané normy.

Platnost:



Účinnost/změny od:


[Tisk]

64 01 Zkoušky tuhých nekovových materiálů

bylo nalezeno 5 norem

ČSN EN ISO 62
Plasty - Stanovení nasákavosti ve vodě
Třídicí znak:640112
Účinnost od:1.9.2008

ČSN EN ISO 15512
Plasty - Stanovení obsahu vody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:640113
Účinnost od:1.4.2010
Platnost ukončena:1.6.2015

ČSN EN ISO 5659-2
Plasty - Vývoj dýmu - Část 2: Stanovení optické hustoty v jednoduché komoře
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:640150
Účinnost od:1.8.2007
Platnost ukončena:1.6.2013

ČSN EN ISO 4892-3
Plasty - Metody vystavení plastů laboratorním zdrojům světla - Část 3: Fluorescenční UV lampy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:640152
Účinnost od:1.11.2006
Platnost ukončena:1.5.2014

ČSN EN ISO 4892-3
Plasty - Metody vystavení plastů laboratorním zdrojům světla - Část 3: Fluorescenční UV lampy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:640152
Účinnost od:1.11.2006
Platnost ukončena:1.5.2014


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.