English svareni
Vybrané normy.

Platnost:Účinnost/změny od:


[Tisk]

64 64 Plastové potrubní systémy

bylo nalezeno 74 norem

ČSN EN 13689
Návod na klasifikaci a navrhování plastových potrubních systémů používaných pro renovaci
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646402
Účinnost od:1.7.2007
Platnost ukončena:1.11.2010

ČSN EN ISO 11295
Návod na klasifikaci a navrhování plastových potrubních systémů používaných pro renovaci
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646402
Účinnost od:1.11.2010
Platnost ukončena:1.7.2018

ČSN EN 14741
Potrubní rozvodné a ochranné systémy z termoplastů - Spoje pro beztlakové aplikace uložené v zemi - Stanovení dlouhodobého těsnícího účinku spojů s elastomerním těsněním vyhodnocením těsnícího tlaku
Třídicí znak:646405
Účinnost od:1.10.2006

ČSN P CEN/TR 15438
Plastové potrubní systémy - Pokyny pro kódování výrobků a jejich určené použití
Třídicí znak:646408
Účinnost od:1.5.2009

ČSN EN 12201-4
Plastové potrubní systémy pro rozvod vody - Polyethylen (PE) - Část 4: Ventily
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646410
Účinnost od:1.11.2006
Platnost ukončena:1.10.2012

ČSN EN 12201-4
Plastové potrubní systémy pro rozvod vody - Polyethylen (PE) - Část 4: Ventily
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646410
Účinnost od:1.11.2006
Platnost ukončena:1.10.2012

ČSN EN 13244-4
Plastové potrubní systémy uložené v zemi i nad zemí, pro tlakové rozvody vody pro všeobecné účely, kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE) - Část 4: Ventily
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646411
Účinnost od:1.11.2006
Platnost ukončena:1.10.2012

ČSN EN 13244-4
Plastové potrubní systémy uložené v zemi i nad zemí, pro tlakové rozvody vody pro všeobecné účely, kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE) - Část 4: Ventily
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646411
Účinnost od:1.11.2006
Platnost ukončena:1.10.2012

ČSN P CEN/TS 13244-7
Plastové potrubní systémy uložené v zemi i nad zemí, pro tlakové rozvody vody pro všeobecné účely, kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE) - Část 7: Směrnice pro posuzování shody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646411
Účinnost od:1.12.2006
Platnost ukončena:1.11.2014

ČSN P CEN ISO/TS 15875-7
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Síťovaný polyethylen (PE-X) - Část 7: Směrnice pro posuzování shody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646413
Účinnost od:1.12.2006
Platnost ukončena:1.9.2019

ČSN EN ISO 15877-1
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 1: Všeobecně
Třídicí znak:646414
Účinnost od:1.10.2009
Změny:*A1 5.11

ČSN EN ISO 15877-1
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 1: Všeobecně
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646414
Účinnost od:1.7.2006
Platnost ukončena:1.10.2009

ČSN EN ISO 15877-2
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 2: Trubky
Třídicí znak:646414
Účinnost od:1.10.2009
Změny:*A1 5.11, *A2 7.21

ČSN EN ISO 15877-2
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 2: Trubky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646414
Účinnost od:1.7.2006
Platnost ukončena:1.10.2009

ČSN EN ISO 15877-3
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 3: Tvarovky
Třídicí znak:646414
Účinnost od:1.10.2009
Změny:*A1 5.11, *A2 5.22

ČSN EN ISO 15877-3
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 3: Tvarovky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646414
Účinnost od:1.7.2006
Platnost ukončena:1.10.2009

ČSN EN ISO 15877-5
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 5: Vhodnost použití systému
Třídicí znak:646414
Účinnost od:1.10.2009
Změny:*A1 5.11, *A2 7.21

ČSN EN ISO 15877-5
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 5: Vhodnost použití systému
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646414
Účinnost od:1.7.2006
Platnost ukončena:1.10.2009

ČSN P CEN ISO/TS 15877-7
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 7: Směrnice pro posuzování shody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646414
Účinnost od:1.5.2010
Platnost ukončena:1.9.2019

ČSN P CEN ISO/TS 15874-7
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polypropylen (PP) - Část 7: Směrnice pro posuzování shody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646415
Účinnost od:1.12.2006
Platnost ukončena:1.1.2020

ČSN EN ISO 15876-1
Plastové potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody - Polybuten (PB) - Část 1: Všeobecně
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646416
Účinnost od:1.6.2006
Platnost ukončena:1.9.2017
Změny:*A1 12.07

ČSN EN ISO 15876-2
Plastové potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody - Polybuten (PB) - Část 2: Trubky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646416
Účinnost od:1.6.2006
Platnost ukončena:1.9.2017
Změny:*A1 12.07

ČSN EN ISO 15876-3
Plastové potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody - Polybuten (PB) - Část 3: Tvarovky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646416
Účinnost od:1.6.2006
Platnost ukončena:1.9.2017

ČSN EN ISO 15876-5
Plastové potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody - Polybuten (PB) - Část 5: Vhodnost použití systému
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646416
Účinnost od:1.6.2006
Platnost ukončena:1.9.2017

ČSN P CEN ISO/TS 15876-7
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polybuten (PB) - Část 7: Směrnice pro posuzování shody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646416
Účinnost od:1.12.2006
Platnost ukončena:1.9.2019

ČSN EN 15012
Plastové potrubní systémy - Odpadní systémy uvnitř budov - Funkční charakteristiky trubek, tvarovek a jejich spojů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646417
Účinnost od:1.6.2008
Platnost ukončena:1.8.2020

ČSN EN 15014
Plastové potrubní systémy - Tlakové rozvody vody a dalších tekutin uložené v zemi i nad zemí - Funkční charakteristiky trubek, tvarovek a jejich spojů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646418
Účinnost od:1.6.2008
Platnost ukončena:1.8.2020

ČSN EN 15015
Plastové potrubní systémy - Rozvody horké a studené vody, která není určena pro lidskou spotřebu - Funkční charakteristiky trubek, tvarovek a jejich spojů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646419
Účinnost od:1.5.2008
Platnost ukončena:1.11.2020

ČSN EN 13566-1
Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 1: Všeobecně
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646420
Účinnost od:1.5.2007
Platnost ukončena:1.12.2011

ČSN EN 13566-2
Plastové potrubní systémy pro renovaci beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí - Část 2: Vyvložkování kontinuálními trubkami
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646420
Účinnost od:1.7.2006
Platnost ukončena:1.7.2007

ČSN EN 13566-2
Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 2: Vyvložkování kontinuálními trubkami
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646420
Účinnost od:1.7.2007
Platnost ukončena:1.9.2018

ČSN EN 13566-3
Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 3: Vyvložkování těsně přiléhajícími trubkami
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646420
Účinnost od:1.5.2007
Platnost ukončena:1.12.2011

ČSN EN 13566-4
Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 4: Vyvložkování trubkami vytvrzovanými na místě
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646420
Účinnost od:1.7.2007
Platnost ukončena:1.12.2011

ČSN EN 13566-7
Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 7: Vyvložkování spirálově vinutými trubkami
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646420
Účinnost od:1.12.2007
Platnost ukončena:1.10.2013

ČSN EN ISO 21003-1
Vícevrstvé potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody - Část 1: Všeobecně
Třídicí znak:646423
Účinnost od:1.5.2009

ČSN EN ISO 21003-2
Vícevrstvé potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody - Část 2: Trubky
Třídicí znak:646423
Účinnost od:1.5.2009
Změny:*A1 9.11

ČSN EN ISO 21003-3
Vícevrstvé potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody - Část 3: Tvarovky
Třídicí znak:646423
Účinnost od:1.5.2009
Změny:*A1 5.22

ČSN EN ISO 21003-5
Vícevrstvé potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody - Část 5: Vhodnost použití systému
Třídicí znak:646423
Účinnost od:1.5.2009

ČSN P CEN ISO/TS 21003-7
Vícevrstvé potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody - Část 7: Směrnice pro posuzování shody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646423
Účinnost od:1.5.2009
Platnost ukončena:1.1.2020
Změny:*A1 5.11

ČSN P CEN/TS 15223
Plastové potrubní systémy - Validované parametry pro navrhování potrubních systémů z termoplastů uložených v zemi
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646424
Účinnost od:1.5.2009
Platnost ukončena:1.7.2018

ČSN EN ISO 22391-1
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polyethylen odolný zvýšeným teplotám (PE-RT) - Část 1: Všeobecně
Třídicí znak:646425
Účinnost od:1.7.2010

ČSN EN ISO 22391-2
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polyethylen odolný zvýšeným teplotám (PE-RT) - Část 2: Trubky
Třídicí znak:646425
Účinnost od:1.7.2010
Změny:A1 6.21

ČSN EN ISO 22391-3
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polyethylen odolný zvýšeným teplotám (PE-RT) - Část 3: Tvarovky
Třídicí znak:646425
Účinnost od:1.7.2010
Změny:A1 7.21, A2 5.22

ČSN EN ISO 22391-5
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polyethylen odolný zvýšeným teplotám (PE-RT) - Část 5: Vhodnost použití systému
Třídicí znak:646425
Účinnost od:1.7.2010
Změny:A1 6.21

ČSN EN 14636-1
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polymerbeton na bázi polyesterových pryskyřic (PRC) - Část 1: Trubky a tvarovky s ohebnými spoji
Třídicí znak:646426
Účinnost od:1.6.2010

ČSN EN 14636-2
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polymerbeton na bázi polyesterových pryskyřic (PRC) - Část 2: Vstupní a revizní šachty
Třídicí znak:646426
Účinnost od:1.8.2010

ČSN P CEN/TS 1456-2
Plastové potrubní systémy pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi i nad zemí - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 2: Směrnice pro posuzování shody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646430
Účinnost od:1.12.2006
Platnost ukončena:1.10.2014

ČSN EN 13598-2
Plastové potrubní systémy pro netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyvinylchlorid (PVC-U), polypropylen (PP) a polyethylen (PE) - Část 2: Specifikace pro vstupní a revizní šachty v oblastech zatížených dopravou při uložení v zemi ve velkých hloubkách
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646432
Účinnost od:1.10.2009
Platnost ukončena:1.2.2017
Opravy:1 6.10

ČSN EN 14758-1
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polypropylen s minerálními modifikátory (PP-MD) - Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646433
Účinnost od:1.9.2006
Platnost ukončena:1.11.2009

ČSN EN 14758-1+A1
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polypropylen s minerálními modifikátory (PP-MD) - Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646433
Účinnost od:1.11.2009
Platnost ukončena:1.11.2012

ČSN P CEN/TS 14758-3
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polypropylen s minerálními modifikátory (PP-MD) - Část 3: Pokyny pro instalace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646433
Účinnost od:1.1.2007
Platnost ukončena:1.10.2014

ČSN EN 14802
Plastové potrubní systémy - Šachtová dna nebo prodloužení šachty trubkou z termoplastů pro vstupní a revizní šachty - Stanovení odolnosti povrchovému zatížení a zatížení dopravou
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646434
Účinnost od:1.8.2006
Platnost ukončena:1.8.2023

ČSN EN 12666-1
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Polyethylen (PE) - Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646435
Účinnost od:1.10.2006
Platnost ukončena:1.4.2012

ČSN P CEN/TS 12666-2
Plastové potrubní systémy pro netlakové kanalizační přípojky - Polyethylen (PE) - Část 2: Směrnice pro stanovení shody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646435
Účinnost od:1.8.2006
Platnost ukončena:1.6.2009

ČSN P CEN/TS 12666-2
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Polyethylen (PE) - Část 2: Směrnice pro posuzování shody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646435
Účinnost od:1.6.2009
Platnost ukončena:1.5.2013

ČSN EN 1796+A1
Tlakové a beztlakové plastové potrubní systémy pro rozvody vody - Reaktoplasty vyztužené skleněnými vlákny (GRP) na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic (UP)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646436
Účinnost od:1.8.2009
Platnost ukončena:1.10.2013

ČSN EN 1796
Tlakové a beztlakové plastové potrubní systémy pro rozvody vody - Reaktoplasty vyztužené skleněnými vlákny (GRP) na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic (UP)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646436
Účinnost od:1.11.2006
Platnost ukončena:1.8.2009

ČSN EN 1796
Tlakové a beztlakové plastové potrubní systémy pro rozvody vody - Reaktoplasty vyztužené skleněnými vlákny (GRP) na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic (UP)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646436
Účinnost od:1.11.2006
Platnost ukončena:1.8.2009

ČSN P CEN/TS 14632
Tlakové a netlakové potrubní systémy pro stokové sítě, kanalizační přípojky a rozvody vody - Sklem vyztužené trubky z reaktoplastů (GPR) na bázi polyesterových pryskyřic (UP) - Směrnice pro posuzování shody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646437
Účinnost od:1.2.2007
Platnost ukončena:1.1.2013

ČSN EN 14364+A1
Tlakové a beztlakové plastové potrubní systémy pro kanalizační přípojky a stokové sítě - Reaktoplasty vyztužené skleněnými vlákny (GRP) na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic (UP) - Specifikace pro trubky, tvarovky a spoje
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646438
Účinnost od:1.8.2009
Platnost ukončena:1.10.2013

ČSN EN 14364
Tlakové a beztlakové plastové potrubní systémy pro kanalizační přípojky a stokové sítě - Reaktoplasty vyztužené skleněnými vlákny (GRP) na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic (UP) - Specifikace pro trubky, tvarovky a spoje
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646438
Účinnost od:1.12.2006
Platnost ukončena:1.8.2009

ČSN EN 14982+A1
Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy - Šachtová dna nebo prodloužení šachty trubkou z termoplastů pro vstupní a revizní šachty - Stanovení kruhové tuhosti
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646439
Účinnost od:1.3.2011
Platnost ukončena:1.8.2023

ČSN EN 14982
Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy - Šachtová dna nebo prodloužení šachty trubkou z termoplastů pro vstupní a revizní šachty - Stanovení kruhové tuhosti
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646439
Účinnost od:1.5.2007
Platnost ukončena:1.3.2011

ČSN EN ISO 10931
Plastové potrubní systémy pro průmyslové aplikace - Polyvinylidenfluorid (PVDF) - Specifikace pro součásti a systém
Třídicí znak:646440
Účinnost od:1.9.2006
Změny:*A1 1.16

ČSN EN 14830
Inspekční komory a šachtová dna z termoplastů - Stanovení odolnosti zborcení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646441
Účinnost od:1.5.2007
Platnost ukončena:1.8.2023

ČSN ISO 17484-1
Plastové potrubní systémy - Vícevrstvé trubky pro plynovody v budovách s nejvyšším provozním tlakem do 5 barů (500 kPa) včetně - Část 1: Požadavky na systémy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646442
Účinnost od:1.8.2007
Platnost ukončena:1.5.2015

ČSN P CEN/TS 14541
Trubky, tvarovky z plastů pro netlakové aplikace - Použití jiného než čistého původního materiálu z PVC-U, PP a PE
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646443
Účinnost od:1.10.2007
Platnost ukončena:1.6.2009

ČSN P CEN/TS 14541
Trubky a tvarovky z plastů pro netlakové aplikace - Použití jiného než původního PVC-U, PP a PE materiálu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646443
Účinnost od:1.6.2009
Platnost ukončena:1.3.2014

ČSN EN 13476-1
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) - Část 1: Obecné požadavky a charakteristiky zkoušení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646444
Účinnost od:1.12.2007
Platnost ukončena:1.7.2019

ČSN EN 13476-2
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) - Část 2: Specifikace pro trubky a tvarovky s hladkým vnitřním a vnějším povrchem a pro systém, typ A
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646444
Účinnost od:1.12.2007
Platnost ukončena:30.4.2021
Opravy:*1 5.08
Změny:*Z1 7.19

ČSN EN 13476-3
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) - Část 3: Specifikace pro trubky a tvarovky s hladkým vnitřním a profilovaným vnějším povrchem a pro systém, typ B
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646444
Účinnost od:1.12.2007
Platnost ukončena:1.9.2009

ČSN EN 13476-3+A1
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) - Část 3: Specifikace pro trubky a tvarovky s hladkým vnitřním a profilovaným vnějším povrchem a pro systém, typ B
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646444
Účinnost od:1.9.2009
Platnost ukončena:30.4.2021
Opravy:*1 10.09
Změny:*Z1 7.19

ČSN P CEN/TS 13476-4
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) - Část 4: Směrnice pro posuzování shody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646444
Účinnost od:1.8.2009
Platnost ukončena:1.1.2014

ČSN EN 16000
Plastové potrubní systémy - Systémy uvnitř budov - Instalace a upevnění součástí ve zkušebním zařízení vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu
Třídicí znak:646450
Účinnost od:1.12.2010


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.