English svareni
Vybrané normy.

Platnost:Účinnost/změny od:


[Tisk]

73 00 Navrhování staveb, všeobecně

bylo nalezeno 18 norem

ČSN P ISO 6707-1
Pozemní a inženýrské stavby - Terminologie - Část 1: Obecné termíny
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730000
Účinnost od:1.2.2009
Platnost ukončena:1.11.2015

ČSN EN 1990 ed. 2
Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730002
Účinnost od:1.3.2011
Platnost ukončena:1.6.2015

ČSN 73 0020
Terminologie spolehlivosti stavebních konstrukcí a základových půd
Třídicí znak:730020
Účinnost od:1.5.2010

ČSN EN 1991-3
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 3: Zatížení od jeřábů a strojního vybavení
Třídicí znak:730035
Účinnost od:1.2.2008
Opravy:*1 7.13, *2 12.19
Změny:*Z1 3.10

ČSN EN 1991-3
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 3: Zatížení od jeřábů a strojního vybavení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730035
Účinnost od:1.3.2007
Platnost ukončena:1.2.2008

ČSN EN 1991-4
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží
Třídicí znak:730035
Účinnost od:1.4.2008
Opravy:*1 1.11, *2 7.13, *3 5.18
Změny:*(NA ed. A) 9.08, *Z1 2.10, *Z2 3.10, *Z3 4.11, *Z4 5.11, *Z5 6.11

ČSN EN 1991-4
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730035
Účinnost od:1.12.2006
Platnost ukončena:1.4.2008

ČSN EN 1991-1-4
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem
Třídicí znak:730035
Účinnost od:1.5.2007
Opravy:UR 6.08, *1 9.08, *2 5.10, *3 1.11, *4 8.20
Změny:*Z1 3.10, *A1 10.10, *Z2 11.11, *Z3 4.13

ČSN EN 1991-1-6
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-6: Obecná zatížení - Zatížení během provádění
Třídicí znak:730035
Účinnost od:1.11.2006
Opravy:*1 9.09, *2 6.13
Změny:*Z1 2.10, *Z2 3.10, *Z3 7.11, *Z4 4.12

ČSN EN 1991-1-7
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-7: Obecná zatížení - Mimořádná zatížení
Třídicí znak:730035
Účinnost od:1.1.2008
Opravy:*1 2.11
Změny:*Z1 3.10, *A1 5.15

ČSN EN 1991-1-7
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-7: Obecná zatížení - Mimořádná zatížení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730035
Účinnost od:1.2.2007
Platnost ukončena:1.1.2008

ČSN ISO 12494
Zatížení konstrukcí námrazou
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730035
Účinnost od:1.5.2010
Platnost ukončena:1.1.2019
Opravy:*1 1.11

ČSN EN 1998-2
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 2: Mosty
Třídicí znak:730036
Účinnost od:1.6.2007
Opravy:*1 1.11, *2 12.11
Změny:*A1 12.09, *Z1 3.10, *A2 2.12, *Z2 6.13

ČSN EN 1998-3
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 3: Hodnocení a zesilování pozemních staveb
Třídicí znak:730036
Účinnost od:1.6.2007
Opravy:*1 1.11, *2 3.14
Změny:*Z1 3.10, *Z2 7.13, *Z3 3.14

ČSN EN 1998-4
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 4: Zásobníky, nádrže a potrubí
Třídicí znak:730036
Účinnost od:1.4.2008
Opravy:*1 8.11
Změny:*Z1 3.10

ČSN EN 1998-4
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 4: Nádrže, zásobníky a potrubí
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730036
Účinnost od:1.3.2007
Platnost ukončena:1.4.2008

ČSN EN 1998-6
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 6: Věže, stožáry a komíny
Třídicí znak:730036
Účinnost od:1.3.2007
Změny:*Z1 3.10

ČSN EN 15129
Antiseizmické konstrukční úpravy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730041
Účinnost od:1.8.2010
Platnost ukončena:1.12.2018


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2023, všechna práva vyhrazena.