English svareni
Vybrané normy.

Platnost:Účinnost/změny od:


[Tisk]

73 13 Beton a betonové konstrukce, zkoušení

bylo nalezeno 31 norem

ČSN EN 12350-1
Zkoušení čerstvého betonu - Část 1: Odběr vzorků
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:731301
Účinnost od:1.11.2009
Platnost ukončena:31.12.2019
Změny:*Z1 10.19

ČSN EN 12350-2
Zkoušení čerstvého betonu - Část 2: Zkouška sednutím
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:731301
Účinnost od:1.11.2009
Platnost ukončena:31.12.2019
Změny:*Z1 10.19

ČSN EN 12350-3
Zkoušení čerstvého betonu - Část 3: Zkouška Vebe
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:731301
Účinnost od:1.11.2009
Platnost ukončena:31.12.2019
Změny:*Z1 10.19

ČSN EN 12350-4
Zkoušení čerstvého betonu - Část 4: Stupeň zhutnitelnosti
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:731301
Účinnost od:1.11.2009
Platnost ukončena:31.12.2019
Změny:*Z1 10.19

ČSN EN 12350-5
Zkoušení čerstvého betonu - Část 5: Zkouška rozlitím
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:731301
Účinnost od:1.11.2009
Platnost ukončena:31.12.2019
Změny:*Z1 10.19

ČSN EN 12350-6
Zkoušení čerstvého betonu - Část 6: Objemová hmotnost
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:731301
Účinnost od:1.11.2009
Platnost ukončena:1.1.2020

ČSN EN 12350-7
Zkoušení čerstvého betonu - Část 7: Obsah vzduchu - Tlakové metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:731301
Účinnost od:1.11.2009
Platnost ukončena:31.12.2019
Změny:*Z1 10.19

ČSN EN 12350-8
Zkoušení čerstvého betonu - Část 8: Samozhutnitelný beton - Zkouška sednutí-rozlitím
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:731301
Účinnost od:1.11.2010
Platnost ukončena:31.12.2019
Změny:*Z1 10.19

ČSN EN 12350-9
Zkoušení čerstvého betonu - Část 9: Samozhutnitelný beton - Zkouška V-nálevkou
Třídicí znak:731301
Účinnost od:1.11.2010

ČSN EN 12350-10
Zkouška čerstvého betonu - Část 10: Samozhutnitelný beton - Zkouška L-truhlíkem
Třídicí znak:731301
Účinnost od:1.11.2010

ČSN EN 12350-11
Zkouška čerstvého betonu - Část 11: Samozhutnitelný beton - Zkouška segregace při prosévání
Třídicí znak:731301
Účinnost od:1.11.2010

ČSN EN 12350-12
Zkouška čerstvého betonu - Část 12: Samozhutnitelný beton - Zkouška J-kroužkem
Třídicí znak:731301
Účinnost od:1.11.2010
Změny:*Z1 2.18

ČSN EN 12390-2
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 2: Výroba a ošetřování zkušebních těles pro zkoušky pevnosti
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:731302
Účinnost od:1.11.2009
Platnost ukončena:31.12.2019
Změny:*Z1 10.19

ČSN EN 12390-3
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:731302
Účinnost od:1.11.2009
Platnost ukončena:31.12.2019
Opravy:*1 11.11
Změny:*Z1 11.12, *Z2 10.19

ČSN EN 12390-5
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 5: Pevnost v tahu ohybem zkušebních těles
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:731302
Účinnost od:1.11.2009
Platnost ukončena:31.12.2019
Změny:*Z1 10.19

ČSN EN 12390-6
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 6: Pevnost v příčném tahu zkušebních těles
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:731302
Účinnost od:1.7.2010
Platnost ukončena:1.4.2024

ČSN EN 12390-7
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 7: Objemová hmotnost ztvrdlého betonu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:731302
Účinnost od:1.11.2009
Platnost ukončena:31.12.2019
Změny:*Z1 10.19

ČSN EN 12390-8
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 8: Hloubka průsaku tlakovou vodou
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:731302
Účinnost od:1.11.2009
Platnost ukončena:31.12.2019
Změny:*Z1 10.19

ČSN P CEN/TS 12390-11
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 11: Stanovení chloridovzdornosti betonu, jednosměrná difúze
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:731302
Účinnost od:1.7.2010
Platnost ukončena:1.11.2015

ČSN EN 12504-1
Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 1: Vývrty - Odběr, vyšetření a zkoušení v tlaku
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:731303
Účinnost od:1.11.2009
Platnost ukončena:31.12.2019
Změny:*Z1 10.19

ČSN EN 14488-4+A1
Zkoušení stříkaného betonu - Část 4: Pevnost spojení u vývrtů v prostém tahu
Třídicí znak:731304
Účinnost od:1.11.2008

TNI CEN/TR 15678
Beton - Uvolňování sledovaných nebezpečných látek do půdy, podzemních a povrchových vod - Zkušební metody pro nové nebo neověřené složky betonu a pro výrobu betonů
Třídicí znak:731349

ČSN 73 1350
Zkoušení pórobetonu
Třídicí znak:731350
Účinnost od:1.9.2010

ČSN 73 1353
Stanovení součinitele tepelné vodivosti pórobetonu
Třídicí znak:731353
Účinnost od:1.9.2010

ČSN 73 1355
Stanovení trvanlivosti pórobetonu
Třídicí znak:731355
Účinnost od:1.9.2010

ČSN 73 1356
Stanovení délkových změn pórobetonu
Třídicí znak:731356
Účinnost od:1.9.2010

ČSN 73 1357
Stanovení kapilárních vlastností pórobetonu
Třídicí znak:731357
Účinnost od:1.9.2010

ČSN 73 1358
Stanovení náchylnosti pórobetonu k tvorbě primárních výkvětů
Třídicí znak:731358
Účinnost od:1.9.2010

ČSN EN 12269-2
Stanovení soudržnosti ocelové výztuže s autoklávovaným pórobetonem trámcovou zkouškou - Část 2: Dlouhodobá zkouška
Třídicí znak:731363
Účinnost od:1.9.2010

ČSN EN 15304
Stanovení odolnosti autoklávovaného pórobetonu proti zmrazování a rozmrazování
Třídicí znak:731367
Účinnost od:1.9.2010

ČSN EN 15361
Určení vlivu ochranného protikorozního nátěru na kotevní únosnost příčného kotevního prutu u prefabrikovaných vyztužených stavebních dílců z autoklávovaného pórobetonu
Třídicí znak:731374
Účinnost od:1.2.2008


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.