English svareni
Soubor právních předpisů.
[Tisk]
Právní předpisy


Zákon č. 22/1997 Sb.
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
se změnami:71/2000 Sb., 102/2001 Sb., 205/2002 Sb., 226/2003 Sb., 277/2003 Sb., 229/2006 Sb., 186/2006 Sb.
uveřejněno v: č. 6/1997 Sbírky zákonů na straně 0128
schváleno:24.01.1997
účinnost od:01.09.1997
[Textová verze]


Zákon č. 505/1990 Sb.
o metrologii
se změnami:4/1993 Sb., 20/1993 Sb., 119/2000 Sb., 137/2002 Sb., 13/2002 Sb., 226/2003 Sb., 444/2005 Sb.
uveřejněno v: č. 32/1965 Sbírky zákonů na straně 0357
schváleno:16.11.1990
účinnost od:01.02.1991
[Textová verze]


Zákon č. 59/1998 Sb.
o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku
se změnami:209/2000 Sb.
uveřejněno v: č. 25/1998 Sbírky zákonů na straně 4808
schváleno:05.03.1998
účinnost od:01.06.1998
[Textová verze]Nařízení č. 291/2000 Sb.
kterým se stanoví grafická podoba označení CE
uveřejněno v: č. 82/2000 Sbírky zákonů na straně 3973
schváleno:03.07.2000
účinnost od:02.07.2001
[Textová verze] [PDF (52 kB)]


Nařízení č. 26/2003 Sb.
kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení
se změnami:621/2004 Sb.
uveřejněno v: č. 9/2003 Sbírky zákonů na straně 468
schváleno:9.12.2002
účinnost od:01.05.2004
[Textová verze]


Nařízení č. 163/2002 Sb.
kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
se změnami:312/2005 Sb.
uveřejněno v: č. 67/2002 Sbírky zákonů na straně 3414
schváleno:06.03.2002
účinnost od:24.04.2002
[Textová verze]


Nařízení č. 190/2002 Sb.
kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE
se změnami:251/2003 Sb., 128/2004 Sb.
uveřejněno v: č. 79/2002 Sbírky zákonů na straně 4770
schváleno:10.04.2002
účinnost od:21.04.2004
[Textová verze]


Vyhláška č. 262/2000 Sb.
kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření
se změnami:344/2002 Sb.
uveřejněno v: č. 77/2000 Sbírky zákonů na straně 3722
schváleno:14.07.2000
účinnost od:17.08.2000
[Textová verze]


Vyhláška č. 512/2002 Sb.
o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků
se změnami:41/2006 Sb.
uveřejněno v: č. 177/2002 Sbírky zákonů na straně 10094
schváleno:28.11.2002
účinnost od:01.01.2003
[Textová verze]


Zákon č. 102/2001 Sb.
o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků)
se změnami:146/2002 Sb., 277/2003 Sb., 229/2006 Sb.
uveřejněno v: č. 41/2001 Sbírky zákonů na straně 2833
schváleno:22.02.2001
účinnost od:01.07.2001
[Textová verze]


Zákon č. 458/2000 Sb.
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
se změnami:262/2002 Sb., 151/2002 Sb., 278/2003 Sb., 356/2003 Sb., 670/2004 Sb., 342/2006 Sb., 186/2006 Sb.
uveřejněno v: č. 131/2000 Sbírky zákonů na straně 7142
schváleno:28.11.2000
účinnost od:01.01.2001
[Textová verze]Vyhláška č. 87/2000 Sb.
kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách
uveřejněno v: č. 29/2000 Sbírky zákonů na straně 1419
schváleno:31.03.2000
účinnost od:01.07.2000
[Textová verze] [PDF (107 kB)]


Zákon č. 174/1968 Sb.
o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
se změnami:575/1990 Sb., 159/1992 Sb., 47/1994 Sb., 71/2000 Sb., 124/2000 Sb., 151/2002 Sb., 320/2002 Sb., 436/2004 Sb., 253/2005 Sb.
uveřejněno v: č. 47/1968 Sbírky zákonů na straně 0463
schváleno:20.12.1968
účinnost od:01.01.1969
[Textová verze]


Zákon č. 18/1997 Sb.
o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů
se změnami:83/1998 Sb., 71/2000 Sb., 132/2000 Sb., 13/2002 Sb., 310/2002 Sb., 320/2002 Sb., 279/2003 Sb., 186/2004 Sb., 1/2005 Sb., 253/2005 Sb., 413/2005 Sb., 342/2006 Sb., 186/2006 Sb.
uveřejněno v: č. 5/1997 Sbírky zákonů na straně 82
schváleno:24.01.1997
účinnost od:01.07.1997
[Textová verze]


Zákon č. 258/2000 Sb.
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
se změnami:254/2001 Sb., ... , 264/2006 Sb.
uveřejněno v: č. 74/2000 Sbírky zákonů na straně 3622
schváleno:14.07.2000
účinnost od:01.01.2001
[Textová verze]


Vyhláška č. 48/1982 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce
kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení
se změnami:324/1990 Sb., 207/1991 Sb., 352/2000 Sb., 192/2005 Sb.
uveřejněno v: č. 9/1982 Sbírky zákonů na straně 0131
schváleno:15.04.1982
účinnost od:01.07.1982
[Textová verze]Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.
o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
uveřejněno v: č. 30/2005 Sbírky zákonů na straně 834
schváleno:26.01.2005
účinnost od:01.03.2005
[Textová verze] [PDF (947 kB)]Vyhláška č. 309/2005 Sb. Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
o zajišťování technické bezpečnosti vybraných zařízení
uveřejněno v: č. 108/2005 Sbírky zákonů na straně 5497
schváleno:22.07.2005
účinnost od:10.08.2005
[Textová verze] [PDF (2190 kB)]


Informační servis
Nabídky práce
další nabídky >>>
Předpověď počasí
CWS ANB, Velflíkova 4, 160 75, Praha 6 - Dejvice
Tel.: 224 310 394, Fax. 224 310 406
© Copyright CWS-ANB 2006-2019, všechna práva vyhrazena.