English svareni
[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
POSTUPY SVAŘOVÁNÍ „WPS“ A PÁJENÍ „BPS“ – KVALIFIKACE PROTOKOLEM O SCHVÁLENÍ POSTUPU SVAŘOVÁNÍ (PÁJENÍ) WPQR (BPAR) PRO DOKLADOVÁNÍ PROVÁDĚNÝCH BEZPEČNÝCH SPOJŮ (SVARŮ, PÁJENÝCH SPOJŮ)
Datum: 8.11.2007
Autor: Ing.Dr.Vladimír Kudělka
E-mail: kudelka@tdsbrnosms.cz

Svařovací postupy WPS a pájecí postupy BPS se zhotovují, kvalifikují a dokladují u prováděných svařovaných (pájených) konstrukcí výrobků a technických zařízení (stavebních, strojních, tlakových, plynových, zdvihacích, elektrických, chemických, energetických, dopravních a jiných.)

Postupy WPS a BPS musí být zpracovány, kvalifikovány a dokladovány u výrobků, na které se vztahují požadavky: bezpečně odolávat v provozních podmínkách statickému, dynamickému, dilatačnímu, event. termodynamickému zatížení (namáhání), včetně event. opotřebení korozí, abrazí, erozí nebo degradaci radiačním zářením.

Dle WPS (BPS) musí svarové (pájené) spoje provádět vždy kvalifikování svářeči, páječi i operátoři, kteří mají oprávnění – osvědčení dle ČSN EN 287-1, ČSN EN ISO 9606-2,3,4,5, SN EN 1418, ČSN EN 13133, ČSN EN 12732, ČSN EN ISO 17660 – 1 a 2, ČSN EN 13067, event. jiných harmonizovaných, technických, určených, event. výrobkových norem, tj. pro ruční, mechanizované a automatizované (robotizované) svařování i pájení, navařování.

Specifikace postupu svařování WPS a pájení BPS jsou nutné pro zajištění podkladů k plánování svářečských operací pro výrobu a pro řízení jakosti (kvality) při svařování (pájení).

Požadavek norem ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 3834-1 až 6 zní: provádět zvláštní procesy výroby – svařování i pájení dle písemných specifikací postupů WPS a BPS.

Výrobkové normy předepisují přesnou kvalifikaci postupů WPS i BPS a to protokoly WPQR event. BPAR, na základě prováděných ověřovacích NDT a DT zkoušek zkušebních kusů a zkušebních vzorků. Kvalifikace postupů WPS a i BPS probíhá dle předpisů, některý ze způsobů daných dle kvalifikačních norem, tj.: ČSN EN ISO 15610, ČSN ENS ISO 15611, ČSN EN ISO 15612, ČNS EN ISO 15613, ČSN EN ISO 15614-1 až 13, ČSN EN ISO 15620, ČSN EN ISO 17660- 1 a 2, ČSN EN 13134, event. jiných norem.

Předběžné postupy svařování (pájení) pWPS a pBPS jsou stanoveny výrobcem – pověřeným svářečským dozorem (koordinátorem) dle požadavku ČSN EN ISO 14 731 i ČSN EN ISO 3834 – 1 až 6, na základě ČSN EN ISO 15 607, ČSN EN ISO 15609 – 1 až 5, ČSN EN 13134, event. hormonizovaný i technických, určených a výrobkových norem.

Svarové a pájené spoje plní své funkční požadavky na bezpečné spoje, pokud jsou kvalifikovány postupy WPS a BPS a to protokoly WPQR a BPAR (predikace provozovaných bezpečných spojů).

Výrobce musí připravit předběžné pWPS (pBPS) před zahájením výroby na základě zkušeností z předchozí výroby a celkových znalostí procesu-technologie svařování (pájení).

Specifikace postupu svařování WPS i pájení BPS se musí vždy jednotlivě vypracovat při níže uvedených rozdílných (změněných) parametrech i podmínkách (základních proměnných):

 • Jakosti a druhu základního materiálu i jeho rozměru
 • Jakosti a druhu přídavného materiálu i jeho rozměru
 • Jakosti a druhu pomocného materiálu (tavidlo, technický plyn, podložka, aj.)
 • Metodě svařování (např. 111,131, 135, 311, 121, aj.), pájení (912, aj.)
 • Návrhu spoje svarových ploch – úkosů
 • Poloze svařování (PA, PF, PC, PD, PE , H-L 045, aj.)
 • Přípravě spoje (soustružení úkosů, broušení, upínání, stehování, aj.)
 • Způsobu svařování, pájení (rozkyv hořáku, úhel sklonu hořáku)
 • Druhu a rozměru netavící se elektrody (u metody 141, 15, aj.)
 • Drážkování kořene (plazmou, plamenem, uhlíkovou elektrodou, bruskou, aj.)
 • Podložení svaru (kovová, tavidlová podložka, ochrana kořene plynem, aj.)
 • Elektrických parametrech (svařovací proud, napětí, odpor, aj.)
 • Ručním, mechanizovaném, automatizovaném i robotizovaném svařování (pájení)
 • Dodržení teploty předehřevu, interpass, tepelném zpracování, dodržení tepelného příkonu do svarového (pájeného) spoje

Související technické normy:

 1. ČSN EN ISO 14 731 – Úkoly a odpovědnosti svářečského dozoru (inspektora).
 2. ČSN EN ISO 3834-1 až 6 – Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů.
 3. ČSN EN ISO 14 554-1 až 2 – Požadavky na jakost při odporovém svařování. Vyšší a základní požadavky.
 4. ČSN EN ISO 13 214 – Žárové stříkání. Dozor nad žárovým stříkáním. Úkoly a odpovědnosti.
 5. ČSN EN 1011-1 až 8 – Svařování. Doporučení pro svařování kovových materiálů.
 6. ČSN EN ISO 9001 – Systémy managementu kvality. Požadavky.
 7. ČSN P ENV 1090-1 – Provádění ocelových konstrukcí – Část 1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby.
 8. ČSN EN 1993-1-1 – Navrhování ocelových konstrukcí. Obecná pravidla.
 9. ČSN 73 2601 – Provádění ocelových konstrukcí.
 10. ČSN EN 1999-1-1 – Navrhování hliníkových konstrukcí. Obecná pravidla.
 11. ČSN EN 473 – Nedestruktivní zkoušení. Kvalifikace a certifikace pracovníků nedestruktivního zkoušení. Všeobecné zásady.
 12. ČSN EN 970 – Nedestruktivní zkoušení svarů. Vizuální kontrola.
 13. ČSN EN ISO 14 922-1 až 4 – Žárové stříkání. Požadavky na jakost. Směrnice – komplexní, standardní a základní požadavky.
 14. ČSN EN 13 100-1 – Nedestruktivní zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů – Část : Vizuální kontrola.
 15. ČSN EN 13 480 – 1 až 6 – Kovová průmyslová potrubí. Požadavky.
 16. ČSN EN 13 445- 1 až 8 – Netopené tlakové nádoby. Požadavky.
 17. ČSN EN 12 952-1 až 16 – Vodotrubné kotle a pomocná zařízení. Požadavky.
 18. ČSN EN 12 953-1 až 12 – Válcové kotle a pomocná zařízení. Požadavky.
 19. ČSN EN 14 025 – Nádrže na přepravu nebezpečného zboží. Kovové tlakové nádrže. Konstrukce a výroba.
 20. ČSN EN 12 542 – Stabilní svařované ocelové sériově vyráběné nadzemní válcové zásobníky pro skladování LPG o objemu do 13 m³ včetně. Návrh a výroba.
 21. ČSN EN 12 732 – Zásobování plynem. Svařované ocelové potrubí. Funkční požadavky.
 22. ČSN EN 286 – 1 až 4 – Jednoduché netopené tlakové nádoby pro vzduch a dusík pro všeobecné účely. Požadavky.
 23. ČSN EN 1775 – Zásobování plynem. Plynovody v budovách. Požadavky.
 24. ČSN EN 13 094 – Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží. Kovové nádrže s pracovním tlakem nepřesahujícím 0,5 bar. Konstrukce a provedení.
 25. ČSN EN 13 458-1 až 3 – Kryogenické nádoby. Stabilní vakuově izolované nádoby. Požadavky – konstrukce, výroba, kontrola a zkoušení.
 26. ČSN EN 13 530-1 až 3 – kryogenické nádoby. Velké přepravní vakuově izolované nádoby. Požadavky, konstrukce, výroba, kontrola a zkoušení.
 27. ČSN EN 14 075 – Stabilní ocelové svařované sériově vyráběné válcové zásobníky pro podzemní skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) o objemu do 13 m³ včetně. Návrh a výroba.
 28. ČSN EN 14 197-1 až 3 – Kryogenické nádoby. Stabilní nevakuově izolované nádoby. Základní požadavky, konstrukce, výroba, kontrola a zkoušení.
 29. ČSN EN 14 222 – Válcové kotle z korozivzdorné oceli.
 30. ČSN EN 14 276-1 – Tlaková zařízení chladících zařízení a tepelných čerpadel. Nádoby. Všeobecné požadavky.
 31. ČSN EN 14 398-1 až 3 – Kryogenické nádoby. Velké přepravní nevakuově izolované nádoby. Základní požadavky, konstrukce, výroba, kontrola a zkoušení, provozní požadavky.
 32. ČSN EN ISO 17 660-1 a 2 – Svařování betonářské oceli. Nosné a nenosné svarové spoje.
 33. ČSN EN ISO 17 020 – Činnost inspekčních orgánů. Zásady.
 34. ČSN EN 10 204 – Dokumenty kontroly.
 35. ČSN EN ISO 15607 – Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Všeobecná pravidla
 36. ČSN EN ISO 15609-2 – Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Stanovení postupů svařování – Část 2: Plamenové svařování
 37. ČSN EN ISO 15609-3 - Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Stanovení postupů svařování – Část 3: Elektronové svařování
 38. ČSN EN ISO 15609-4 – Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Stanovení postupů svařování – Část 4: Laserové svařování
 39. ČSN EN ISO 15609- 5 - Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Stanovení postupů svařování – Část 5: Odporové svařování
 40. ČSN EN ISO 14 555 – Obloukové přivařování svorníků z kovových materiálů
 41. ČSN EN ISO 15620 – Třecí svařování kovových materiálů
 42. ČSN EN ISO 15610 – Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Kvalifikace na základě vyzkoušených svařovacích materiálů
 43. ČSN EN ISO 15 611 – Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Kvalifikace na základě předchozí svářečské zkušenosti
 44. ČSN EN ISO 15612 – Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Kvalifikace na základě normalizovaného postupu svařování
 45. ČSN EN ISO 15613 – Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Kvalifikace na základě předvýrobní zkoušky svařování
 46. ČSN EN ISO 15614-1 – Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Zkouška postupu svařování. Část 1: Obloukové a plamenové svařování ocelí a obloukové svařování niklu a slitin niklu.
 47. ČSN EN ISO 15614-2 – Zkoušky postupu svařování. Část 2: Obloukové svařování hliníku a jeho slitin.
 48. ČSN EN ISO 15614-3 – Zkoušky postupu svařování. Část 3: Obloukové svařování litiny
 49. ČSN EN ISO 15614-4 – Zkoušky postupu svařování. Část 4: konečná úprava hliníkových odlitků svařováním.
 50. ČSN EN ISO 15614-5 – Zkoušky postupu svařování. Část 5: Obloukové svařování titanu, zirkonu a jejich slitin.
 51. ČSN EN ISO 15614-6 – Zkouška postupu svařování. Část 6: Měď a slitiny mědi
 52. ČSN EN ISO 15614-7 – Zkouška postupu svařování. Část 7: Navařování kovových materiálů.
 53. ČSN EN ISO 15614-8 – Zkouška postupu svařování. Část 8: Svařování spojů trubek s trubkovnicí.
 54. ČSN EN ISO 15614-9 – Zkouška postupu svařování. Část 9: Hyperbarická svařování za mokra
 55. ČSN EN ISO 15614-10 – Zkouška postupu svařování. Část 10: Hyperbarická svařování za sucha.
 56. ČSN EN ISO 15614-11 – Zkouška postupu svařování. Část 11: Elektronové a laserové svařování.
 57. ČSN EN ISO 15615-12 – Zkouška postupu svařování. Část 12: Bodové, švové a výstupkové svařování.
 58. ČSN EN ISO 15614-13 – Zkouška postupu svařování. Část 13: Odtavovací stykové svařování a stlačovací stykové svařování.
 59. ČSN EN ISO 17660-1 a 2 – Svařování betonářské oceli. Nosné a nenosné svarové spoje.
 60. ČSN EN 13 134 – Tvrdé pájení. Zkouška postupu pájení.
 61. ČSN EN ISO 4063 – Svařování a příbuzné procesy. Přehled metod a jejich číslování.


Diskuze ke článku
V diskuzi není žádný příspěvek
Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:

CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2023, všechna práva vyhrazena.