English svareni
[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Historie svařování - slovo úvodem
Datum: 19.12.2007
Autor: Stanislav Beneš

Vážené kolegině a vážení kolegové.

Výbor České svářečské společnosti mne pověřil sestavením skupiny, zabývající se zdokumentováním historie svařování.

Česká svářečská společnost vám tím bude postupně předkládat seriál příspěvků vztahujících se ke svařování u nás a ve světě. Na webových stránkách České svářečské společnosti budete mít možnost se seznámit s příspěvky k vývoji svařování, ve kterých vám autoři přiblíží vývoj jednotlivých metod svařování a jejich postupné rozvíjení ve firmách a ústavech. Pokusíme se zmapovat historii svařování od jejího počátku až do dnešní doby. Protože si uvědomujeme, že je to práce velice rozsáhlá a zdroje informací, ze kterých čerpáme, jsou omezené, budeme rádi za každou vaši připomínku, která upřesní jednotlivá témata. Zároveň bychom vás chtěli vyzvat ke spolupráci, případně ke zpracování samostatného příspěvku ze svého současného nebo minulého působiště.

Předběžně byla stanovena následující témata jednotlivých kapitol (příspěvků):

 • Úvod do historie svařování
 • výroba a zpracování kovů
 • počátky spojování kovů
 • historie svařování ve světě
 • Svařování a pájení plamenem
 • první pokusy, acetylen a kyslík
 • konstrukce hořáků – vývoj metody a její využití v praxi
 • Ruční obloukové svařování
 • první pokusy, uhlíkové elektrody, holý drát, obalené elektrody
 • počátky výroby přídavných materiálů
 • Mechanizované způsoby svařování
 • svařování pod tavidlem
 • svařování TIG
 • počátky svařování MAG v ochranném plynu CO2
 • vývoj metody MIG – přechod na ostatní ochranné plyny
 • Odporové svařování
 • popis všech způsobů – vývoj metody a zařízení
 • využití metody, možnost robotizace
 • Historie Komitétu svařování a České svářečské společnosti
 • Školení svářečů, normalizace a ostatní předpisy
 • vývoj školení, svářečské školy
 • normy a předpisy pro školení pracovníků
 • zkoušky svářečů
 • Historie kontroly svarů
 • Bezpečnost práce a hygiena prostředí
 • zdravotní prohlídky svářečů
 • hygiena na pracovištích
 • ochranné pomůcky atd.
 • Speciální metody svařování
 • vývoj a aplikace
 • podíl ČVÚT na vývoji
 • Robotizace svařování
 • vývoj a aplikace robotizovaných pracovišť
 • Svařování na montážích a ve stavebnictví
 • svařování speciálních ocelí na výztuže
 • celulózové elektrody
 • Svařování kolejových vozidel a v železniční dopravě

Vývoj svařování v jednotlivých firmách – např.:

 • ČKD Praha
 • Vagonky Tatra
 • Modřanské strojírny
 • První brněnská
 • ZVU Hr. Králové
 • ŠKODA Plzeň
 • NH Ostrava
 • ESAB Vamberk

Po zmapování vývoje svařování v našich zemích chce výbor České svářečské společnosti ze zpracovaných kapitol sestavit publikaci, která by společnost prezentovala navenek a byla by i studijním materiálem v rámci školení ve svařování.

Děkujeme a těšíme se na spolupráci.

Stanislav Beneš


 Související

Související články
Historie svařování v českých zemích. - Téma: Svařování na montážích a ve stavebnictví. Svařování betonářských ocelí – historie (2.12.2009)
Historie svařování v českých zemích. - Téma: Přínos některých výrobních závodů k rozvoji svařování.Svařování pro energetiku podniku Modřanské stroiírny. (13.5.2009)
Historie svařování v českých zemích. - Téma: Úvod do historie svařování. Poznámky k historii obloukového svařování (13.5.2009)
Historie svařování v českých zemích. - Úvod do historie svařování.Příspěvek č. 2: POČÁTKY SPOJOVÁNÍ KOVŮ. (17.3.2008)
Historie svařování v českých zemích. - Téma: Úvod do historie svařování. Příspěvek č. 1: VÝROBA A ZPRACOVÁNÍ KOVŮ. (11.3.2008)

Diskuze ke článku
Diskuze obsahuje 1 příspěvek
Historie svarovani v CR a svarovaci roboty igmP.Port10.02.2008 01:08
Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:

CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.