English svareni
[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Informační servis č.114
Datum: 22.6.2008

Úspěšný reaudit CWS ANB

Ve dnech 9. až 11. 6.2008 proběhl na CWS ANB reaudit ANB a ANB CC. Audit provedl hlavní auditor EWF a IAB a současný prezident EWF pan Tim Jessop (UK) a peer assessor Lars Johanson (S).

Byly prověřeny všechny autorizované kategorie svářečského personálu, tj. IWE, IWT, IWS, IWP, IWIP, IW, IWSD, ETSS, ETS, speciální kurz pro betonářské oceli, CEPW.

Auditoři provedli wittness audit v KOVOZALU Zálší, firmě s evropským certifikátem podle EN ISO 3834-2. Dále byl proveden audit v ATB – DOM ZO 13, s.r.o. se zaměřením na kvalifikaci IWP a specializační kurz svařování betonářských ocelí, včetně svářečské školy v České Třebové.

Byly prověřeny též záznamy z certifikace dalších firem, podle EN ISO 3834.

CWS ANB auditem prošla velmi úspěšně a závěr auditorů byl jednoznačný pro pokračování autorizací ANB a ANB CC. Auditoři vyjádřili názor, že s tak vysokou kvalifikací a odborností všech osob a zavedeným systémem se ještě nesetkali. Uznání nás velmi těší.

Audit CWS ANB

Audit DOM ZO 13, s.r.o. - ATB pro IWP a specializační kurz betonářské oceli

Auditoři ve svářečské škole v České Třebové

Auditoři v KOVOZAL Zálší

WELDING 2008

Ve dnech 13. až 16. 5. 2008 se konal mezinárodní veletrh WELDING v Brně. CWS ANB se aktivně zúčastnila s vlastním stánkem v pavilonu V – číslo 031. Návštěvnost našeho stánku byla velká. Děkujeme všem za návštěvu. K veletrhu se vracíme několika obrázky:

Stánek CWS ANB

Ing. Kudělka a Ing. Flégl na stánku CWS ANB

Na stánku probíhala řada jednání

Často byl hrozen návštěvníků i před stánkem

Zasedání WELDSPREAD v Rumunsku

Ve dnech 12. a 13. 6. 2008 proběhl „Pilot Meeting“ projektu WELDSPREAD v TIMISOA5E v Rumunsku. Jednání bylo součástí mezinárodní svářečské konference „Innovative Technologies For Joining Advavced Materials“ – Inovační technologie pro spojování pokrokových materiálů.

Program jednání:

  • D.Dehelean (ASDR, RO) – Welcome and Introduction to Pilot session
  • S. Escala (EWF, PT) – Implementation of the International/European certification systém in the welding field
  • L.Mraz (VUZ, SR) - Training/education in welding in Slovakia
  • V. Minarik (CWS ANB, CR) – Certification of welding personnel – Czech success Story
  • G Rihar (IZV, SL) – Education and certification of welding personnel in Slovenia
  • F. Benus (MhtE, HU) – Virtual reality for welders´training
  • H. Dascau (ASR, RO) – The Romanian experience in implementing the International/European qualification/certification systém in the welding field

Ze zasedání přináším několik snímků:

Prof. Dehelean zahajuje jednání

Jednání

Účastníci Pilot meeting WELDSPREAD

Školení zkušebních orgánů CWS ANB

Ve dnech 17. a 18. 6. 2008 proběhlo pravidelné školení zkušebních orgánů CWS ANB. Letos bylo organizováno ZO č. 15 při Českém svářečském ústavu, s.r.o. Školení probíhalo v hotelu Sepetná v Ostravici.

První den školení byly přednášky věnované především systému IAB, EWF, CWS ANB, technickým pravidlům, autorizacím CWS ANB, svařování betonářských ocelí apod. Účastníci byli též seznámeni s trendy vývoje svařování v blízké budoucnosti.

Druhý den všichni zúčastnění museli složit test z odborných znalostí. Proběhla i diskuze o problematice zkoušek, interpretaci norem a postupů CWS ANB.

Následovala exkurze vodního díla Šance, zásobárny pitné vody, nedaleko od Ostravice. Navštívili jsme odtokové věže ve středu vodní plochy a poté jsme prošli betonovou chodbou pod úrovní terénu podélně pod středem sypané hráze. Cesta ven, jakousi odvodňovací chodbou vysokou jen něco přes metr, klikatou a dlouhou prý 110 m, byla pro větší postavy náročnou záležitostí. Poté následovala prohlídka výpustí a elektrárny. Nakonec už „jen“ výstup po schodech na vrchol hráze.

Školení ZO

Z jednacího sálu

Prostředí horského hotelu Sepetná

Účastníci školení ZO CWS ANB

Pohled z hráze přehrady Šance

Po trojicích, dvacet metrů rozestup a zrušit krok

Odborný výklad o vodním díle

Do hlubin přehrady

Svařování betonářských výztuží

Vyšel technický předpis schválený Ministerstvem dopravy - Technické podmínky staveb pozemních komunikací: TP 193 Svařování betonářské výztuže a jiné typy spojů

V předpise jsou odkazy na Technická pravidla CWS ANB pro zkoušky svářečů betonářských ocelí i pro specializační kurz svářečského dozoru.

K dokumentu jsou pořádány vysvětlující semináře:

  • 15.7.2008 Praha (místo bude upřesněno)
  • 16.7. 2008 Šumavská 33, budova B, Brno
  • 17.7.2008 VŠB Ostrava, Český svářečský ústav

Přejeme všem příjemnou dovolenou


 Související

Související témata
Informační servis


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.