English svareni
[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Informační servis č. 125
Datum: 6.6.2009
Autor: CWS ANB

31. Výroční zasedání EWF

Dne 20.5.2009 se konalo 31. výroční zasedání EWF v Benátkách. Zasedání řídil prezident EWF Mr.Tim Jessop (UK). Po zasedání následovala v dalších dnech konference EUROJOIN 7.

Program výročního zasedání byl zaměřen především na projednání Výroční zprávy EWF za rok 2008. S tím souvisí i zpráva hospodáře EWF o finanční situaci. Rozpočet skončil přibližně vyrovnaný. Velká pozornost je věnována strategickému plánu činnosti do budoucích let. Ukázalo se, že předání většiny kvalifikací do IIW (mezinárodního systému) způsobilo EWF potíže a nepřineslo očekávaný profit.

Byla projednávána členská situace, zpožděné platby a noví členové (Řecko, Turecko, Litva).

Na pořadu jednání byly i akce zajišťující dlouhodobou stabilitu systému. Vzhledem ke změnám v IIW byla podepsána s IIW licenční smlouva, která jasně stanoví, že všechny předané kvalifikace a pravidla do IIW jsou ve vlastnictví EWF (i když se změnují) a EWF náleží od IIW roční poplatek.

Velká pozornost je věnována propagaci systému harmonizovaných kvalifikací i certifikaci výrobců podle EN ISO 3834.

Velkým finančním přínosem pro EWF jsou evropské projekty. Byly podány informace o řešených projektech a o dalších přihláškách. EWF zaměstnává na řízení projektů speciálně pracovníka.

Byl vyhodnocen nejlepší svářečský dozor v rámci Evropy podle kritérií EWF (byli jste již informováni). Titul a šek putuje tento rok do Chorvatska.

V rámci výročního zasedání zasedá i Technická komise. Stěžejním dokumentem připravovaným pro schválení je doc.EWF – Pr-647-08. Schéma pro certifikaci svářečů, svářečských operátorů a páječů. Dále byly projednány zprávy pracovních skupin pro lepení, laserové zpracování. Robotické zpracování, betonářské oceli, svařování plastů apod.

EWF si vytyčila m.j. důležitý úkol: zlepšit pohled na svařování, především mladých lidí. Zde je potřeba velmi jasně odpovědět na otázky: „Kolik vydělám ?“, „Seženu práci ?“ a „Je kvalifikace uznatelná?“ Dále se věnovat otázkám hygieny při práci. Byla provedena studie demografického rozvoje se vztahem k oboru. Ta bude zveřejněna při příležitosti veletrhu Schweissen un Schneiden v Essenu v září t.r. Na tomto veletrhu bude též stánek EWF s propagačními materiály systému.

Jednání 31.výročního zasedání EWF

Předsednictvo zasedání

XXIX. DST ve Vamberku

Ve dnech 26. až 28.5.2009 se konaly ve Vamberku XXIX Dny svařovací techniky pod záštitou ESAB Vamberk. Nabitý program „dnů“, které se konají jednou za dva roky měl vysokou odbornou úroveň. Počasí nebylo příliš hezké a tak i „turisté“ byli v sále až do úplného závěru. Na nejdůležitější svářečské akci v ČR se setkávají odborníci, přátelé a kolegové. Na tento svátek svařování se všichni těší.

Zasedání konsorcia WELDICTON Plus

Ve dnech 15. a 16.6.2009 proběhne na CWS ANB zasedání konsorcia projektu WELDICTON Plus. Jedná se o tvorbu multimediálního svářečského slovníku. Tento produkt by měl být v elektronické formě i v českém jazyce. Jednání se zúčastní zástupci Španělska, Portugalska, Slovenska, ČR a EWF.

Počítače

Na CWS ANB byla provedena pravidelná údržba počítačové sítě.

Školení zkušebních orgánů

Dne 22. a 23.6. se bude konat pravidelné školení zkušebních orgánů CWS ANB v Českých Budějovicích. Organizaci tohoto školení převzal Český lodní a průmyslový registr, s.r.o. Po přednáškách proběhne i test zkušebních orgánů.


 Související

Související témata
Informační servis


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.