English svareni
[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
DESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ (DT) SVAROVÝCH I PÁJENÝCH SPOJŮ A ZÁKLADNÍCH KOVOVÝCH MATERIÁLŮ I PLASTŮ
Datum: 23.6.2014
Autor: Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D., Ing. Zdeněk Balej, Ing. Jan Opletal, TESYDO, s.r.o.

Mechanické zkoušky materiálů, svarů a pájených spojů provádíme za účelem odzkoušení mechanických vlastností (především pevnosti), s kterými se může přibližně počítat při provozním namáhání konstrukčního dílce, konstrukce výrobku a technického zařízení s ohledem na provozní podmínky a prostředí.

 • ČSN EN ISO 23718 – Slovník destruktivního zkoušení
 • ČSN EN ISO 6892-1 a 2 – Kovové materiály. Zkouška tahem. Část 1: Zkušební metoda za pokojové teploty. Část 2: Zkouška tahem za zvýšené teploty
 • ČSN EN ISO 4136 – Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů. Příčná zkouška tahem
 • ČSN EN ISO 5178 – Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů. Podélná zkouška tahem svarového kovu tavných svarových spojů
 • ČSN EN ISO 5173 – Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů. Zkoušky ohybem
 • ČSN ISO 148-1 – Kovové materiály. Zkouška rázem v ohybu metodou Charpy. Část 1: Zkušební metoda
 • ČSN EN ISO 9016 – Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů. Zkoušky rázem v ohybu. Umístění zkušebních tyčí, orientace vrubu a zkoušení
 • ČSN EN ISO 9017 – Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů. Zkouška rozlomením
 • ČSN EN 274 – Kovové materiály. Zkouška padajícím závažím
 • ČSN EN 10325 – Stanovení přírůstku výrazné meze kluzu vyvolaného tepelným zpracováním (index Bake-Hardening)
 • ČSN EN ISO 17639 – Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů. Makroskopická a mikroskopická kontrola svarů
 • ČSN EN ISO 9018 – Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů. Zkouška tahem křížových a přeplátovaných spojů
 • ČSN EN ISO 12996 – Mechanické spojení. Destruktivní zkoušení spojů. Rozměry vzorku a postup pro rázovou zkoušku střihem a rázovou křížovou zkoušku tahem
 • ČSN EN ISO 15653 – Kovové materiály. Zkušební metoda stanovení kvazistatické lomové houževnatosti svarů
 • ČSN EN ISO 6506-1 – Kovové materiály. Zkouška tvrdosti podle Brinella. Část 1: Zkušební metoda
 • ČSN EN ISO 6508-1 – Kovové materiály. Zkouška tvrdosti podle Rockwela. Část 1: Zkušební metoda (stupnice A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T)
 • ČSN EN ISO 6507-1 – Kovové materiály. Zkouška tvrdosti podle Vickerse. Část 1: Zkušební metoda
 • ČSN EN ISO 9015-1 – Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů. Zkoušení tvrdosti. Část 1: Zkouška tvrdosti spojů svařovaných obloukovým svařováním
 • ČSN EN ISO 9015-2 – Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů. Zkoušení tvrdosti. Část 2: Zkoušení mikrotvrdosti svarových spojů
 • ČSN EN ISO 204 – Kovové materiály. Zkoušení tečení jednoosým tahem. Zkušební metoda
 • ČSN EN 12797 – Tvrdé pájení. Destruktivní zkoušky pájených spojů
 • ČSN EN ISO 10447 – Odporové svařování. Odlupovací a sekáčové zkoušení odporových bodových a výstupkových svarů
 • ČSN EN ISO 18592 – Odporové svařování. Destruktivní zkoušení svarů. Postup únavového zkoušení vícenásobně bodově svařovaných vzorků
 • ČSN EN ISO15792-2 – Svařovací materiály. Část 2: Příprava jednostranně a oboustranně svařovaných zkušebních kusů pro zhotovení vzorků z oceli
 • ČSN EN ISO 14270 – Rozměry vzorku a postup pro mechanizované odlupovací zkoušení odporových bodových, švových a výstupkových svarů
 • ČSN EN ISO 14271 – Odporové svařování. Zkoušení tvrdosti podle Vickerse (nízká síla a mikrotvrdost) odporových bodových, výstupkových a švových svarů
 • ČSN EN ISO 14272 – Rozměry vzorku a postup pro křížové zkoušení tahem odporových bodových a výstupkových svarů
 • ČSN EN ISO 14273 – Rozměry vzorku a postup pro zkoušení střihem odporových bodových, švových a výstupkových svarů
 • ČSN EN ISO 14323 – Odporové bodové a výstupkové svařování. Destruktivní zkoušky svarů. Rozměry vzorku a postup pro rázovou zkoušku střihem a rázovou křížovou zkoušku tahem
 • ČSN EN ISO 14324 – Bodové odporové svařování. Destruktivní zkoušky svarů. Metody zkoušení bodově svařovaných spojů na únavu
 • ČSN EN ISO 10447 – Odporové svařování. Odlupovací a sekáčové zkoušení odporových bodových a výstupkových svarů
 • ČSN EN ISO 14329 – Odporové svařování. Destruktivní zkoušky svarů. Typy porušení a geometrická měření odporových bodových, švových a výstupkových svarů
 • ČSN EN ISO 17653 – Odporové svařování. Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů. Zkouška krutem odporových bodových svarů
 • ČSN EN ISO 17654 – Odporové svařování. Destruktivní zkoušky svarů. Zkouška tlakem odporových švových svarů
 • ČSN EN ISO 17655 – Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů. Metoda odběru vzorků pro měření delta feritu
 • ČSN EN ISO 14324 – Bodové odporové svařování. Destruktivní zkoušky svarů. Metody zkoušení bodově svařovaných spojů na únavu
 • ČSN EN ISO 17642-1 – Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů. Zkoušky praskavosti za studena pro svařované součásti. Metody obloukového svařování. Část 1: Všeobecně
 • ČSN EN ISO 17642-2 – Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů. Zkoušky praskavosti za studena pro svařované součásti. Metody obloukového svařování. Část 2: Zkoušky s vlastní tuhostí
 • ČSN EN ISO 17642-3 – Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů. Zkoušky praskavosti zastudena pro svařované součásti. Metody obloukového svařování. Část 3: Zkoušky s vynucenou tuhostí
 • ČSN EN ISO 17641-1 – Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů. Zkoušky praskavosti za horka pro svařované součásti. Metody obloukového svařování. Část 1: Všeobecně
 • ČSN EN ISO 17641-2 – Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů. Zkoušky praskavosti za horka pro svařované součásti. Metody obloukového svařování. Část 2: Zkoušky s vlastní tuhostí
 • ČSN 05 1144 – Svařování. Svarové spoje. Zkoušení ocelí na odolnost proti žíhací praskavosti
 • ČSN 42 0462 – Zkoušení kovů. Stanovení velikosti zrna ocelí a neželezných kovů
 • ČSN EN ISO 1463 – Kovové a lidické povlaky. Měření tloušťka povlaku. Mikroskopická metoda
 • ČSN EN ISO 2740 – Spékané kovové materiály s výjimkou tvrdokovů. Zkušební tělesa pro zkoušku tahem
 • ČSN ISO 3738-1 – Tvrdokovy. Zkouška tvrdosti podle Rockwella. (stupnice A). Část 1: Zkušební metoda
 • ČSN ISO 22394 – Tvrdokovy. Zkouška houževnatosti podle Knoopa
 • ČSN EN ISO 3785 – Kovové materiály. Označování os zkušebních těles v návaznosti na texturu výrobku
 • ČSN EN ISO 3882 – Kovové a jiné organické povlaky. Přehled metod měření tloušťky
 • ČSN ISO 4499-1 – Tvrdokovy. Metalografické stanovení mikrostruktury. Část 1: Fotografie mikrostruktury a jejich popis
 • ČSN ISO 4499-2 – Tvrdokovy. Metalografické stanovení mikrostruktury. Část 2: Měření velikosti zrn karbidu WC
 • ČSN ISO 28079 – Tvrdokovy. Zkouška houževnatosti podle Palmqvista
 • ČSN ISO 4518 – Kovové povlaky. Měření tloušťky povlaku. Profilometrická metoda
 • ČSN EN ISO 4545-1 – Kovové materiály. Zkouška tvrdosti podle Knoopa. Část 1: Zkušební metoda
 • ČSN EN ISO 7438 – Kovové materiály. Zkouška ohybem
 • ČSN EN ISO 12111 – Kovové materiály. Zkoušení únavy. Metoda zkoušení termomechanické únavy řízenou deformací
 • ČSN EN ISO 12737 – Kovové materiály. Stanovení lomové houževnatosti při rovinné deformaci
 • ČSN EN ISO 26203-2 – Kovové materiály. Metoda zkoušení tahem při vysokých rychlostech deformace. Část 2: Servohydraulické a další zkušební systémy
 • ČSN ISO 27306 – Kovové materiály. Metoda korekce vlivu ztráty stísnění na hodnotu houževnatosti CTOD při hodnocení lomového chování ocelových součástí
 • ČSN EN 12814-1 – Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů. Část 1: Zkouška ohybem
 • ČSN EN 12814-2 – Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů. Část 2: Zkouška tahem
 • ČSN EN 12814-3 – Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů. Část 3: Zkouška dlouhodobého namáhání v tahu
 • ČSN EN 12814-4 – Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů. Část 4: Odlupovací zkouška
 • ČSN EN 12814-5 – Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů. Část 5: Makroskopická zkouška
 • ČSN EN 12814-6 – Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů. Část 6: Zkouška tahem při nízkých teplotách
 • ČSN EN 12814-8 – Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů. Část 8: Požadavky
 • ČSN EN ISO 8492 – Kovové materiály. Trubky. Zkouška smáčknutím.
 • ČSN EN ISO 8493 – Kovové materiály. Trubky. Zkouška rozšiřováním
 • ČSN EN ISO 8494 – Kovové materiály. Trubky. Zkouška lemováním
 • ČSN EN ISO 8495 – Kovové materiály. Trubky. Zkouška rozšiřováním prstence
 • ČSN EN ISO 8496 – Kovové materiály. Trubky. Zkouška tahem prstence

Systém kvality provádění destruktivních zkoušek je dán požadavky ČSN EN ISO/IEC 17025. Zkoušky jsou předepisovány v dokumentaci projektantem nebo konstruktérem na základě požadavku výrobkových a harmonizovaných nebo technicky určených norem v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a právně-technickými předpisy - Nařízeními vlády ČR (EU Směrnicemi ES, EHS, EC, NEPR).

Diskuze ke článku
V diskuzi není žádný příspěvek
Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:

CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.