English svareni
[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
INFORMACE O PROJEKTU
„ODBORNÉ VZDĚLÁNÍ A CERTIFKACE INSTRUKTORU, TECHNOLOGU A ŘÍDÍCÍCH PRACOVNÍKU ATB PRO NOVĚ ZŘIZOVANÉ STŘEDISKO SVAŘOVÁNÍ KOVOVÝCH MATERIÁLU
Datum: 24.10.2006

Česká svářečská společnost ANB se partnersky podílí na realizaci tohoto projektu

PŘÍJEMCE DOTACE:

Integrovaná střední škola zemědělská-manažerská, Odborné učiliště a Učiliště Cheb - http://www.iss-cheb.cz

STRUČNÝ OBSAH PROJETU:

Projekt se zabývá vzděláváním učitelů a lektorů, kteří budou působit ve Svářečské škole při ISŠ Cheb.

Ve Svářečské škole, bude tímto projektem zřízeno ATB (autorizované výukové místo pro svářeče) pro oblast kovových i plastových materiálů, které umožní připravovat svářečský personál podle českých i evropských norem pro kvalifikace zkoušené a vydávané certifikačním orgánem a zkušební organizací CWS ANB.

Pro autorizaci ATB jsou podmínkou mimo jiná kriteria i kvalifikace vyučujících. V tomto projektu bude podle potřeb zajištěno cílené vzdělání a certifikace níže jmenovaných kvalifikací.

Zřízením a autorizací ATB příjemce zajistí naplnění cíle opatření - fungující ucelený systém dalšího profesního vzdělávání v oboru svařování kovových a nekovových materiálů odpovídající potřebám znalostní společnosti v regionu.

VYŠKOLENÉ KVALIFIKACE V RÁMCI PROJEKTU:

 • Evropský / mezinárodní svářečský technolog
 • Evropský / mezinárodní svářečský praktik
 • Technolog svařování plastů
 • Instruktor svařování plastů
 • Evropský svářeč plastů
 • Učitel chemie – organická chemie – polymery
 • Učitel materiálů – kovové a nekovové materiály – fyzikální vlastnosti, použití
 • Lektoři BOZ a PO, chemické látky – specifikace pro svařování plastů
 • Učitelé stavební konstrukce, TZB – použití plastových konstrukcí v praxi

DALŠÍ INFORMACE O PROJEKTU DLE VÝZVY (www.esfcr.cz)

FINANCOVÁNÍ:

Pro projekt byly získány finanční prostředky z Evropského sociálního fondu (ESF). Zdroje z ESF jsou v ČR využívány na základě 4 programových dokumentů.

OP RLZ (Operační program Rozvoj lidských zdrojů) tvoří základ pro čerpání podpory z ESF v oblasti rozvoje lidských zdrojů v České republice na období 2004 - 2006.

OBLAST PODPORY:

Toto grantové schéma přispívá k naplnění globálního cíle opatření 3.3 OP RLZ, tedy k vytvoření a využití fungujícího systému dalšího profesního vzdělávání, odpovídajícího potřebám znalostní společnosti.

Tato výzva je vyhlašována na 2 ze 3 programů podpory GS, které vycházejí ze specifických cílů tohoto opatření, uvedených jako třetí, čtvrtý a pátý specifický cíl v Dodatku OP RLZ.

Projekt je realizován prostřednictvím Opatření 3.3 - Rozvoj dalšího profesního vzdělávání.

PROGRAM SPLŇUJE NÁSLEDUJÍCÍ CÍLE A AKTIVITY PROGRAMU :

NÁZEV PROGRAMU PODPORY B: Vzdělávání lektorů, konzultantů, učitelů, metodických a řídících pracovníků působících v oblasti dalšího profesního vzdělávání

 • Lektoři a konzultanti
 • Učitelé, metodičtí a řídící pracovníci škol a institucí vzdělávání dospělých
 • Odborníci z výzkumných pracovišť
 • Vzdělávací a poradenské instituce

GLOBÁLNÍM CÍLEM JE:

Fungující systém dalšího profesního vzdělávání odpovídající potřebám znalostní společnosti.

SPECIFICKÉ CÍLE PROJEKTU JSOU:

 • Vytvořit ucelený systém dalšího profesního vzdělávání a odpovídající regionální infrastrukturu, poskytující další a specializované kvalifikace dospělým občanům s praxí na základě moderních forem, metod a přístupů založených na rozvoji kompetencí v přímé vazbě na potřeby trhu práce a podporovaný z veřejných rozpočtů
 • Vytvořit podmínky pro založení systému ověřování kvalifikací, získaných v systému dalšího profesního vzdělávání s využitím akreditačního a certifikačního systému propojeného se systémem certifikace počátečního vzdělávání
 • Zlepšit přístup k informacím, orientaci v nabídce a kvalitu služeb dalšího profesního vzdělávání, rozvoj výzkumu a vývoje metodologie vzdělávání dospělých včetně vybudování institucionální kapacity
 • Rozvoj vzdělávací nabídky dalšího profesního vzdělávání (nové programy, distanční formy vzdělávání, e-learning, zdokonalení anticipace potřeb zaměstnavatelů)
 • Zvýšení odborné a pedagogické způsobilosti lektorů, konzultantů, učitelů, metodických a řídících pracovníků působících ve sféře dalšího profesního vzdělávání

CÍLOVÉ SKUPINY PŘÍJEMCŮ PODPORY JSOU:

 • MPSV
 • další orgány státní správy
 • kraje a obce
 • vzdělávací a poradenské instituce
 • profesní sdružení
 • zástupci zaměstnavatelů a dalších sociálních partnerů
 • nestátní neziskové organizace poskytující další profesní vzdělávání

TYPY ČINNOSTÍ PRO CÍLOVÉ SKUPINY JSOU:

 • založení systému dalšího profesního vzdělávání
 • vybudování infrastruktury pro další profesní vzdělávání v regionech
 • rozvoj podpůrných systémů pro další profesní vzdělávání;
 • rozšiřování nabídky dalšího profesního vzdělávání podle požadavků trhu práce a potřeb rozvoje ekonomiky
 • vzdělávání lektorů, konzultantů, zkušebních komisařů, učitelů, metodických a řídících pracovníků působících ve sféře dalšího profesního vzdělávání
 • TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY


 Související

Související články
Kvalifikační kurzy pro vyšší svářečský personál - projekt Evropského sociálního fondu (22.12.2006)

Související témata
Projekty


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.