English svareni
[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Oznámení k životnímu jubileu
Datum: 8.9.2016
Autor: CWS ANB

Dne 1. 7. 2016 se dožil významného životního jubilea „80“ let dlouholetý spolupracovník CWS ANB Ing. Vladimír Bubeník, EWE

Svou aktivní činností se od začátku 60. let minulého století se významně podílel na rozvoji svařovaných konstrukcí a při zavádění progresivních metod svařování v oblasti parních turbín výkonové řady 64 až 500 MW pro elektrárny na fosilní paliva a parních turbín 220 a 1000 MW pro jaderné elektrárny, ale i další poradenskou činností v oblasti svařovaných konstrukcí pro jiné obory, vyráběné pod značkou ŠKODA Plzeň.

Svou profesní odbornou dráhu zahájil v roce 1955 ve s. p. ŠKODA Plzeň ve funkci konstruktéra. Za účelem zvýšení odborné kvalifikace, bylo mu v roce 1960 ved. Konstrukce Prof. Ing. Vrbenským umožněno zahájit šesti - leté večerní studium při zaměstnání na VŠSE Plzeň, které úspěšně zakončil v roce 1966 promocí, s kvalifikací Inženýr - Strojírenské technologie; se specializací na svařování.

Od 2. 1. 1962 byl Hlavním inženýrem útvaru Těžké strojírenství převeden z oddělení Konstrukce do útvaru Technologického rozvoje a jmenován do funkce svářečského technika. V průběhu dalších organizačních změn v o. p. ŠKODA – Plzeň, postupně zastával různé funkce, související se svařováním a materiálovým inženýrstvím. Od roku 1965 až do 1970, pracoval v závodě Parní turbíny v útvaru Technologického rozvoje, ve funkci samostatného vývojového pracovníka v oblasti svařování.

V rámci změny výrobní a investiční strategie v o. p. ŠKODA - Plzeň, došlo v roce 1970 ke vzniku nových sdružených výrobních uskupení. Pro zajištění výrobní náplně pro klasickou a jadernou energetiku byl vytvořen nový „Odštěpný závod Energetické strojírenství (OZES)“, se zaměřením na výrobu jaderných reaktorů a parních turbín pro klasické i jaderné elektrárny.

V období 1970 - 1998 stále pracoval ve výrobním závodě „Parní turbíny“, kde postupně zastával funkci svařovacího technika, vývojově výzkumného pracovníka a vedoucího oddělení Vývoje svařování, který byl nositelem /řešitelem úkolu „Technologie svařovaných rotorů parních turbín“.

Po odchodu do důchodu dále pracoval v období 1999 – 2010 ve školící a zkušební organizaci ŠKOLA WELDING s.r.o. - Plzeň, ve funkci zástupce Inspekčního a Certifikačního orgánu. Od 2011 do 2015 se dále aktivně podílel na výuce nových pracovníků pro funkce IWE, IWT, IWP.

Příloha s doplňujícími údaji o odborné a společenské činnosti uvedeného pracovníka

Získaná odborná kvalifikace:

 • 1955 VPŠ Tábor, Stroje pro mechanizaci v oboru stavebnictví
 • 1966 VŠSE Plzeň, kvalifikace Inženýr - Strojírenské technologie
 • 1976 VÚZ Bratislava, kurz svářečských technologů
 • 1982 Atestační komisí FM HTS udělena vědecko-tech. kvalifikace III. stupně
 • 1988 Atestační komise FM HTS udělena vědecko-tech. kvalifikace II. stupně
 • 1993 VÚZ Bratislava / TWI Cambridge – DIPLOMA IN WELDING TECHNOLOGY
 • 1994 RW TŰV Praha / školení auditorů SJ – Interní auditor systému jakosti
 • 1998 ANB Praha / doškolovací kurz pro svářečské inženýr WE, certifikát č. 7038/98
 • 1999 ATG Praha / kurz WT – osvědčení č. W 34/99 k provádění VT
 • 2000 ANB Praha / doplňkový kurz pro EWE – diplom EWE č. EWE/CZ 00040
 • 2003 TDS Brno / kurz Europen Welding Inspection Engineer – diplom č. EWI-E/CZ 03009
 • 2004 TDS Brno / kurz Auditora jakosti při svařování – osvědčení č. W-A 017
 • 2004 TDS Brno / kurz Auditora systému managementu jakosti – osvědčení č. Q-A 008
 • 2007 ANB Praha / Jmenovací dekret – člen Zkušební komise CWS ANB pro zkoušky E/IWP, E/IW
 • 2003 - 2007 Účast na školení pro držitele osvědčení o akreditaci - ČIA Praha (2x ročně) Pedagogická činnost:
 • 1982 – 1990 VŠSE Plzeň, fakulta strojní – ext. odborný asistent, člen zkušební státní komise u diplomových prací
 • 1982 – 2006 Vedoucí a oponent diplomových prací studentů na VŠSE a ZČU Plzeň,
 • 2000 – 2015 Výuka v kurzech E/IWE, E/IWT, E/IWS a E/IWP, na pracovišti ŠKOLA WELDING s.r.o. Plzeň.

Publikační činnost:

 • 1976 - 1998 Přednášková a publikační činnost na konferencích ČSVTS,
 • 2000 - 2008 Přednášky a publikace ve sbornících ze seminářů a konferencí, pořádaných ŠKODA WELDING s.r.o. a TESYDO Brno (celkem 32 příspěvků),
 • 2000 - 2004 příspěvky do učebnic pro EWE/ EWT a EWP.

Patenty a zlepšovací návrhy:

Je spoluautorem udělených patentů na výrobu svařovaných segmentových kolen a na konstrukci hubice pro svařování pod tavidlem do zúženého úkosu, dále je spoluautorem několika zlepšovacích návrhů z oblasti racionalizace technologie svařování PT.

Realizované významné externí práce pro jiné organizace:

 1. Odborný dozor při provádění opravy svařováním poškozeného povrchu vnitřního povrchu výstupního hrdla, prováděné uvnitř provozované tlakové nádoby reaktoru v jaderné elektrárně Jaselské Bohunice.
 2. Nezávislé odborné posuzování kvality a možnosti jejich ev. opravy u dodaných svařených bateriových skříní, pro kompletaci trolejbusů zn. ŠKODA, v montážním závodě v USA.
 3. Ve spolupráci s ÚVZÚ ŠKODA a.s. – Plzeň realizován program degradace základního materiálu na dlouhodobě provozovaném rozvodném teplofikačním potrubí a možnost provádění jeho oprav svařováním.

Udělené společenské uznání za dosažené pracovní výsledky:

 • Za realizaci zadaných výzkumně-vývojových úkolů v oblasti svařovaných konstrukcí parních turbín mu byla přiznána Atestační komisí Federálního ministerstva těžkého strojírenství v roce 1988 Vědecko-technická kvalifikace II. stupně.
 • Za aktivní práci v krajské a celostátní společenské organizaci ČSVTS mu byla udělena v r. 1985 pamětní medaile k 30. výročí vzniku této organizace.
 • Za zásluhy o rozvoj svařování mu byla v roce 2011 VÚZ Bratislava a Slovenskou svářečskou společností udělena pamětní medaile Josefa Čabelky.

K významnému životnímu jubileu gratulujeme - CWS ANB

Vladimíre víme že jsi byl taky pilot proto - Letu zdar

CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2023, všechna práva vyhrazena.