English svareni
[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
CO JE POVINEN SVÁŘEČSKÝ DOZOR ZAJISTIT VE VÝROBNÍ FIRMĚ
Datum: 6.12.2016
Autor: Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D., Ing. Jan Opletal, Ing. Zdeněk Balej, TESYDO, s.r.o.

1. Mít kvalifikaci I/EWE, I/EWT nebo I/EWS dle ČSN EN ISO 14731, ČSN EN ISO 3834, ČSN EN 1011-1 až 8 a mít uzavřenou pracovní smlouvu i písemné pověření vydané vedením firmy k provádění této funkce dle požadavku ČSN EN ISO 14731.

2. Zavést systém (nechat certifikovat) dle ČSN EN ISO 3834 - 2, 3 nebo 4, tj. Systém kvality při svařování a také při souvisejících výrobních i technologických procesech, zpracovat příručku kvality nebo směrnici kvality s maticí odpovědností jednotlivých pracovníků, včetně managementu firmy a také dle ČSN EN 1090-1, 2 a 3, ČSN EN 1011-1 až 8 aj.

3.Stanovit s konstruktérem (projektantem) požadavky uváděné ve výkresové dokumentaci tj. projekční, konstrukční,výrobní, technologické, kontrolní, zkušební a montážní, včetně tepelného zpracování (dle ČSN EN ISO 17663) i povrchových úprav (dle ČSN EN ISO 14922-1 až 4, ČSN EN ISO 12944-1 až 8 aj.), potvrzovat (schvalovat) razítkem a podpisem tuto dokumentaci (např. dle ČSN EN 1090-1, 2 a 3, ČSN EN 1011-1 až 8 aj.).

4. Předepsat a zabezpečit kvalifikaci svářečů, páječů, operátorů nebo seřizovačů, jejich přezkušování a potvrzování jejich kvalifikace a vést o tom evidenci (ČSN EN 287-1 a 6, ČSN EN ISO 9606-1 až 5, ČSN EN ISO 14732, ČSN EN 12732, ČSN EN ISO 13585 aj.).

5. Vystavit svařovací postupy WPS (BPS) dle ČSN EN ISO 15609-1 až 6 a zabezpečit jejich kvalifikaci WPQR dle ČSN EN ISO 15614-1 aj., BPAR dle ČSN EN 13133, včetně postupů tepelného zpracování dílců a konstrukcí výrobků dle ČSN EN ISO 17663.

6. Předepsat a zabezpečit kvalifikaci NDT pracovníků kontroly a zkoušení (VT, PT, MT, RT, UT aj.) dle ČSN EN ISO 9712 a vést o tom evidenci např. dle ČSN EN 1090-2 a 3.

7. Předepsat s konstruktérem (projektantem) svařovací plán i kontroly a zkoušky výrobků (např. dle ČSN EN 1090-1, 2 a 3).

8. Zpracovat s konstruktérem (projektantem) plán kontrol a zkoušek dílců a konstrukci výrobků (např. dle ČSN EN 1090- 2 a 3 aj.).

9. Provádět se svářeči, páječi a operátory pracovní zkoušky a zaškolovat je k novým zakázkám (např. dle ČSN EN 1090-2 a 3, ČSN EN 1011-1 až 8 aj.).

10. Spolupracovat s odborem řízení kvality firmy a managementem firmy při výrobě, kontrole i zkoušení (např. zajišťovat externí NDT zkoušení), dále zajišťování kooperací ve firmách, požadovat od nich kvalifikaci NDT personálu, svářečů, postupů svařování (pájení) WPS i BPS (WPQR, BPAR) a zavedený systém kvality ČSN EN ISO 3834-2, 3 nebo 4, rovněž zajišťovat NDT kontrolu a zkoušení v kooperačních firmách, včetně metrologie.

11. Archivovat svářečskou dokumentaci, včetně tepelného zpracování 10 let dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů o bezpečných výrobcích uváděných na trh a do provozu i nařízení vlády a EU Směrnic a Nařízení k provádění výrobků (NV, ev. ES, EHS, EC, NEPR aj.).

12. Dozorovat a řídit svařování i související technologické procesy, vést o tom dokumentaci např. svářečský deník, ev. dozorové protokoly nebo zprávy z dozoru, zahajovat, přerušovat a ukončovat svářečské práce i související technologické procesy např. dle ČSN EN 1090-1, 2 a 3, ČSN EN ISO 14731, ČSN EN ISO 3834, ČSN EN 1011-1 až 8 aj.

Diskuze ke článku
Diskuze obsahuje 9 příspěvků
Re: svarecsky dozor - pracovni smlouvaIng. Vladimír Kudělka, Ph.D.27.04.2017 19:20
Re: svarecsky dozor - pracovni smlouvaIng. Vladimír Kudělka, Ph.D.18.04.2017 06:03
svarecsky dozor - pracovni smlouvaMartin Slebod11.04.2017 17:22
Re: CO JE POVINEN SVÁŘEČSKÝ DOZOR ZAJISTIT VE VÝROBNÍ FIRMĚIng.Vladimír Kudělka, Ph.D.22.02.2017 12:25
Re: CO JE POVINEN SVÁŘEČSKÝ DOZOR ZAJISTIT VE VÝROBNÍ FIRMĚIng.Vladimír Kudělka, Ph.D.21.02.2017 18:43
CO JE POVINEN SVÁŘEČSKÝ DOZOR ZAJISTIT VE VÝROBNÍ FIRMĚF.Novotný19.02.2017 12:27
Re (2): CO JE POVINEN SVÁŘEČSKÝ DOZOR ZAJISTIT VE VÝROBNÍ FIRMĚF. Novotný09.02.2017 20:00
Re: CO JE POVINEN SVÁŘEČSKÝ DOZOR ZAJISTIT VE VÝROBNÍ FIRMĚIng.Vladimír Kudělka, Ph.D.09.02.2017 19:24
CO JE POVINEN SVÁŘEČSKÝ DOZOR ZAJISTIT VE VÝROBNÍ FIRMĚF.Novotný08.02.2017 08:30
Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:

CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.