English svareni
[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Excelence v kvalifikaci a certifikaci technologie svařování
Datum: 13.4.2017
Autor: Ing. Václav Minařík,CSc., ředitel CWS ANB, Director EWF

CWS ANB končí druhou dekádu poskytování služeb pro firmy a osoby působící v oboru svařování a příbuzných oborech. Je připravena pokračovat ve své činnosti a podporovat vaše projekty spojené se speciálními procesy, jako je kvalifikace a certifikace svářečského personálu, zajištění kvality svařování, NDT a inspekce třetí stranou.

CWS ANB kontinuálně zlepšuje své synergické aktivity, tak, že síti členských společností a partnerů umožňuje rozšiřování jejich činností a služeb CWS ANB v Evropě a Asii a také do rychle se rozvíjejících zemí.

CWS ANB se zapojila do sítě evropských a mezinárodních organizací, (IIW zahrnuje 59 členských zemí, reprezentujících 80% globálního HDP z pěti kontinentů, EWF 30 členských zemí).

Naše základní hodnoty jako ANB, ANB CC:

 • Poctivost
 • Odpovědnost
 • Odbornost
 • Kvalita
 • Integrita
 • Flexibilita

MISE

Poskytovat světovou třídu, zaměřenou na Evropu, přidané hodnoty výrobků a služeb pro své členy v oblasti spojování, svařování a příbuzných technologií. Maximalizovat provozní bezpečnost průmyslových výrobků špičkovou úrovní kvality a s tím souvisejícím kvalitním personálem a inspekcí.

VIZE

Být finančně silnou společností působící v mezinárodním měřítku v oblasti kvalifikace a certifikace personálu a kvality procesu svařování. Tím zajišťovat kvalitu výrobků zákazníka zaváděním postupů založených na nejnovějších technických trendech a technickém vývoji.

STRATEGIE

 • Kompletní řešení pro kvalifikace svářečského personálu, kvality svařování, vždy plně v souladu se specifickými požadavky zákazníka;
 • Globální přístup, zajišťující zákazníkovi integritu s mezinárodními předpisy

V současné době je autorizováno 46 ANB pro různé funkce svářečského personálu (28 v Evropě, 18 mimo Evropu). Z hlediska ANB CC (Company Certification) je schváleno 26 ANB CC (17 v Evropě a 9 mimo).

CWS ANB má autorizace EWF/IAB:

 1. Evropský svářečský inženýr (EWE)
 2. Mezinárodní svářečský inženýr (IWE)
 3. Evropský svářečský technolog (EWT)
 4. Mezinárodní svářečský technolog (IWT)
 5. Evropský svářečský specialista (EWS)
 6. Mezinárodní svářečský specialista (IWS)
 7. Evropský svářečský praktik (EWP)
 8. Mezinárodní svářečský praktik (IWP)
 9. Evropský svářeč koutových svarů (EW – FW)
 10. Evropský svářeč plechů (EW – PW)
 11. Evropský svářeč trubek (EW – TW)
 12. Mezinárodní svářeč koutových svarů (IW-FW)
 13. Mezinárodní svářeč plechů (IW-PW)
 14. Mezinárodní svářeč trubek (IW-TW)
 15. Evropský svářečský inspektor – inženýr (EWI – E)
 16. Evropský svářečský inspektor – technolog (EWI -T)
 17. Evropský svářečský inspektor – specialista (EWI-S)
 18. Evropský svářečský inspektor – praktik (EWI-P)
 19. Mezinárodní svářečský inspektor – úroveň C (IWI –C)
 20. Mezinárodní svářečský inspektor – úroveň S (IWI-S)
 21. Mezinárodní svářečský inspektor – úroveň B (IWI-B)
 22. Evropský specialista pro žárové nástřiky (ETSS)
 23. Evropský stříkač (ETS)
 24. Certifikát evropský svářečský inženýr (CertEWE)
 25. Certifikát evropský svářečský technolog (CertEWT)
 26. Certifikát evropský svářečský specialista (CertEWS)
 27. Certifikát evropský svářečský praktik (CertEWP)
 28. Certifikát evropský svářeč plastů (CEPW)
 29. Specialista svařování betonářských ocelí (ScRB)
 30. Mezinárodní konstruktér svařovaných konstrukcí (IWSD)
 31. Personál odpovědný za tepelné zpracování svarových spojů – úroveň C
 32. Personál odpovědný za tepelné zpracování svarových spojů – úroveň S
 33. Personál odpovědný za tepelné zpracování svarových spojů – úroveň B
 34. Evropský praktik lepení (EAB)
 35. Evropský specialista lepení (EAS)
 36. Evropský inženýr lepení (EAE)
 37. Certifikace svářečů, operátorů a páječů

CWS ANB CC (Company Certification) - EN ISO 3834.Certifikované firmy jsou zařazeny do databáze EWF.

Tyto kvalifikace/certifikace jsou pravidelně auditovány týmem mezinárodních auditorů IAB/EWF, kteří jsou odborníky nejen na systém kvality ale i na svařování a příbuzné procesy (I/EWE). Jednací řeč je angličtina. ANB mají ATB (schválená výuková místa), která jsou též pod dozorem m.j. ANB a auditorů EWF/IAB. Jedná se o harmonizovaný systém kvalifikací i kvality svařování (EN ISO 3834) ve světě.

CWS ANB je notifikována/autorizována (dnes oznámena) státním úřadem ÚNMZ jako Uznaná Nezávislá Organizace (UNO) pro tlakovou direktivu PED 2014/68/EU pro certifikaci pracovníků nerozebíratelných spojů a postupů svařování. Zapsaná v seznamu NANDO EU.

CWS ANB je notifikována/autorizována ( dnes oznámena) k činnostem posuzování a ověřování stálosti stavebních výrobků ve smyslu Direktivy EU 305/2011 (CPR) (EN 1090-1). Číslo oznámeného subjektu 2497. Zapsaná v NANDO.

Akreditace certifikačních orgánů

Často opakovanou a oprávněnou otázkou je, kdo má právo zpochybnit správnost a použitelnost certifikátu?

Uznávání certifikačních orgánů

Osobní certifikát může být uznán nebo neuznán pouze těmito stranami (tzn. tyto strany mohou zpochybnit použitelnost certifikátu).

 • Zaměstnavatel osoby, která má být certifikována
 • Stát (např. v případě kvalifikace pro PED 2014/68/EU)
 • Zákazník a inspektor zákazníka v jeho zastoupení

Neexistují žádné další případy uznávání certifikátu. Certifikační orgány mohou tvrdit, že neuznávají certifikáty jiných, ale toto rozhodnutí je platné pouze pro ně a nepředstavuje žádnou povinnost (a nemůže být vynuceno) pro zaměstnavatele, stát nebo zákazníka.

Akreditace a její vliv na uznávání

Organizace, které vydávají pověření nebo certifikují třetí strany podle oficiálních norem, mohou být samy formálně akreditovány akreditačními orgány, a proto jsou někdy označovány jako "akreditované certifikační orgány". Akreditační proces by měl maximalizovat šanci, že jejich certifikační postupy jsou akceptovatelné. To obvykle znamená, že jsou způsobilé ke zkoušení a certifikaci třetích stran, chovají se eticky a využívají vhodné systémy managementu kvality.

Nicméně, neexistuje žádný požadavek na certifikační/pověřené orgány, aby byly akreditovány, a tudíž nelze tvrdit, že neakreditovaný orgán je horší, pokud jde o kvalitu. Neexistuje žádný požadavek projít akreditací podle zákona, a tak akreditace slouží pouze jako měřítko minimální nutné kvality, nikoliv jako zajištění kvality nejvyšší.

Je opět výsadou pouze zaměstnavatele, státu nebo zákazníka určit, zda je neakreditovaný neb o akreditovaný certifikační orgán pro ně důvěryhodný, nebo není. V případě, že certifikační orgán má dobrou pověst a je schopen prokázat správný přístup, není žádný důvod, proč nepoužívat takovou organizaci, bez ohledu na stav akreditace. To znamená, že akreditace neposkytuje žádné skutečné výhody pro zákazníka, kromě vyšší pravděpodobnosti spolehlivosti(1).

CWS ANB věří, že skutečná kvalita služeb může být zajištěna i bez akreditace. Na základě tohoto staví též své certifikační činnosti na reputaci CWS ANB, kde důvěryhodnost systému je zaručena důvěryhodností, mezinárodní harmonizací a chováním systému všech ANB autorizovaných EWF/IAB (1)

Přes výše uvedené CWS ANB je akreditována ČIA, o.p.s. (CO 3032 a CO 3111) jako certifikační orgán pro personál (svářeči, páječi, operátoři, kovy plasty) a pro výrobky (EN ISO 3834).

CWS ANB byla založena v roce 1998. Za dobu trvání získala řadu autorizací a vybudovala si pozici jak na domácím trhu, tak i na poli mezinárodním. Aktivity členů CWS ANB jsou a byly v Izraeli, Koreji, Vietnamu, Iráku, Číně, Slovensku, Itálii, Bosně a Hercegovině, Srbsku, Pobaltských Zemích, Německu. Vybudovat silnou pozici stálo nemálo finančních prostředků a úsilí všech členů.

Vztahy CWS ANB s ostatními ANB jsou založeny na spolupráci. Konzultujeme problémy, připravujeme pravidla v souladu s požadavky průmyslu apod. Ředitel exekutivy CWS ANB byl zvolen direktorem EWF. To je uznání ne jen osobní ale i pro fungování CWS ANB a jeho aktivity a oceněn IIW za aktivní přístup na jednáních.

Dovolte mi závěrem se vrátit k nadpisu: Systém EWF skutečně vede k "Excelenci v kvalifikaci a certifikaci technologie svařování". CWS ANB je plně zapojena do mezinárodního harmonizovaného systému a plní požadavky "excelentně". Vždy je co zlepšovat, ale snažíme se zlepšení provádět operativně, a co nejvíce a hlavně rychle reagovat na potřeby průmyslu.

(1) ATG Info 2015

Informační servis
Nabídky práce
 • Svářeč (m/ž)
  Pro mezinárodní výrobní společnost dodávající svařované díly pro Škoda Auto a.s. hledáme vhodné kand... (22.3.2022)
další nabídky >>>
Předpověď počasí
CWS ANB, Velflíkova 4, 160 75, Praha 6 - Dejvice
Tel.: 224 310 394, Fax. 224 310 406
© Copyright CWS-ANB 2006-2022, všechna práva vyhrazena.