English svareni
[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Svářeči podle ISO 9606-1 a ISO 14732 a vztah k ASME
Datum: 19.6.2017
Autor: Ing. Václav Minařík,CSc., ředitel CWS ANB, Director EWF

Zvláště při výrobě tlakových zařízení se naši výrobci vyvážející do USA a zemí Asie potýkají s odběratelem požadovanou kvalifikací svářečů (svářečských operátorů) podle ASME.

Tuto problematiku řeší částečně informativní Příloha L normy ASME BPVC.IX. Přestože poslední revize norem ISO 9606-1 a ISO 14732 se přibližují požadavkům ASME Sekce IX, které provedla ISO TC 44, je potřeba u firem, které mají svářeče podle ISO a chtějí certifikovat svářeče i podle ASME provést několik nezbytných kroků.

Administrativní záležitosti

  1. Pokud je svářeč zkoušen, musí být použitá WPS kvalifikována podle ASME Sekce IX.
  2. Svařování zkušebního kusu musí být pod stálým dohledem a řízením organizace, kde bude svářeč nebo svářečský operátor zaměstnán. Toto nemůže být delegováno jiné organizaci
  3. Zkoušení zkušebního kusu může být provedeno v jiné organizaci, ale kvalifikující organizace je odpovědná za práci jiné organizace, a musí být ujištěna, že probíhá v souladu s požadavky Sekce IX.
  4. Certifikát nebo kvalifikační záznam musí být podepsán organizací, která dozorovala svářeče nebo svářečského operátora v průběhu svařování zkušebních kusů.

Technické záležitosti

Certifikát (kvalifikační záznam) musí obsahovat základní proměnné svařovacího procesu a rozsahy kvalifikace. Přestože hodnoty zaznamenané v protokolu o zkoušce budou stejné pro ISO 9606-1 a ISO 14732, rozsahy kvalifikací budou různé pro protokol podle Sekce IX. Je potřeba též věnovat pozornost výběru materiálu použitého pro zkušební kus, kterému je přiřazeno číslo P (P- Number) podle QW-420 a přídavnému materiálu, kterému je přiřazeno číslo F (F-Number) podle QW-432 pro zajištění plné zaměnitelnosti s dalšími materiály, kterým je přiřazeno P-Numbers a F-Numbers.

Formuláře záznamů ASME IX a ISO, které uvádějí hodnoty zkoušek, rozsahy kvalifikací apod. můžou být společné, nebo zvlášť pro ISO a ASME. To je na rozhodnutí organizací.

Zkušební požadavky

Při vyhodnocování zkušebních kusů:

  • Požadavky na zkušební kusy, které jsou mechanicky zkoušeny podle ISO 9606-1 nebo ISO 14732 splňují též požadavky Sekce IX.
  • Technika radiografického a ultrazvukového zkoušení a požadavky na personál podle ISO 9606-1 nebo ISO 14732 splňují též požadavky Sekce IX.
  • Kritéria pro radiografické a ultrazvukové zkoušení splňující požadavky ISO 9606-1 nebo ISO 14732,, mj. splňují též požadavky Sekce IX, mimo indikace charakterizované jako lineární struska, které nesmí překročit tloušťku materiály dělenou 3 (to znamená, že nesmí překročit t/3). Toto je přísnější než ISO 5817, stupeň kvality B, kde se dovoluje pro struskové vměstky délka rovná tloušťce zkušebního kusu.
  • Při použití ultrazvuku, musí být zkušební kus min. 13 mm.
  • Zkušební kus pro zkoušku rozlomením podle ISO 9017 nesplňuje požadavky Sekce IX.

Samozřejmě je potřeba prostudovat Sekci IX, uvádět správně polohy, procesy svařování, apod.


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.