English svareni
[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Informační servis č. 210
Datum: 7.7.2017
Autor: Ing. Václav Minařík,CSc., ředitel CWS ANB, Director EWF

71. Výroční zasedání IIW v Šanghaji

Ve dnech 25. až 30.6. 2017 se konalo v kongresovém centru v Šanghaji 71. Výroční zasedání IIW. Účastnilo se ho cca 1200 delegátů z celého světa. Je třeba však poznamenat, že velké množství bylo z Číny. Přede vším na paralelně pořádané mezinárodní konferenci bylo množství mladých Číňanů.

Dne 25.6. 2017 se konalo Výroční zasedání za účasti třech delegátů z každé členské země. Jednání řídil prezident IIW prof. Marquis z Finska.

Po schválení zápisu z minulého zasedání, schválení programu 71. zasedání, oznámení omluvenek některých delegací a představení provedených akcí z minulého zasedání, bylo zahájeno vlastní jednání.

Byly schváleny rozhodnutí učiněné v průběhu Výročního zasedání v roce 2016 (GA-0371-17)

Byla schválena výroční zpráva IIW za rok 2016.

Schválena výroční zpráva finančního ředitele, výsledovka a rozvaha.

Od tohoto zasedání převezme funkci prezidenta IIW na roky 2017 až 2020 Mr. Douglas LUCIANI z Kanady.

Byla podána informace o finanční situaci v roce 2017 (GA-0375-17), placení členských příspěvků a předpoklad plnění rozpočtu na rok 2017.

Pro neplacení členských příspěvků byl vyloučen z IIW Egypt.

Byla schválena výše členských příspěvků na rok 2018. Členský příspěvek za ČR pro rok 2018 je 6.154,- Euro. V roce 2017 činil 5.891,- Euro. Došlo tedy k nárůstu.

Byl dovolen Technical Management Board.

Příští zasedání (2018) bude místo Turecka v Indonésii, v roce 2019 uvítá IIW Slovensko v Bratislavě a v roce 2020 bude Výroční zasedání IIW v Singapuru.

Byla představena strategická vize IIW do roku 2020.

Byla představena společná publikace IIW „ IIW Technical Output“.

Nová platforma webových stránek, kniha o historii IIW za posledních 20 let, od roku 1996 do současnosti.

Byla podána informace o systému kvalifikace a certifikace (IAB).

Po výročním zasedání byl „Oppening Ceremony“ a udělování cen IIW.

IAB Group A – Education, Training and Qualification

Jednání probíhalo v Shanghai International Conference Center dne 26.6.2017, od 8.30 do 17.30 hod. Řídil ho Mr. Henk Bodt.

Po standardních bodech (uvítání, přijetí programu, schválení zápisu z minulého zasedání, plnění usnesení a omluvách) bylo přikročeno k projednávání činnosti pracovních skupin.

Projednáno:

 • Existující pravidlo pro IWE/T/S/P, přehled přístupových podmínek pro IWS (C.Eady)
 • Zpráva předsedy pro pravidlo International Welder (L.Dezillie)
 • Pravidlo pro Inspekční personál (L. Costa)
  • Obchodní model pro použití harmonizovaných vzorků
  • Vývoj harmonizovaných zkušebních materiálů Bude schvalováno na příštím zasedání
 • Certifikační systém pro personál a firmy (S. Mora
 • Aktivity dálkového studia (F. Moll) – schváleno nové pravidlo, které je mnohem jednodušší pro tento typ studia.
 • Pravidlo pro IWSD (S.Wagner)
 • Alternativní cesta ke kvalifikacím (S. Mora)
 • Mechanizované, orbitální a robotické svařování (J. Kauppila)
 • Harmonizované zkoušení (I. Fernandez)
  • Stav databáze a fixní testy
  • Implementace harmonizovaných zkoušek
  • Výsledky harmonizovaných testů
 • Zastupování v CEN/TC 121 a ISO/TC/SC 10 a 11 (I- Frnandez a H. Bodt)
 • Příští kroky k modulární struktuře IAB pravidel
 • Digitální diplomy - neschváleno

Na období 2017 až 2020 byl znovu zvolen předsedou Group A Mr. Henk Bodt.

IAB Group B – Implementation. Authorisation and Certification

Jednání probíhalo v Shanghai International Conference Center dne 27.6.2017, od 8.30 do 17.30 hod. Řídil ho Mr. Sefano Mora.

Po standardních bodech (uvítání, přijetí programu, schválení zápisu z minulého zasedání, plnění usnesení a omluvách) bylo přikročeno k projednávání činnosti pracovních skupin a auditorů.

 • Přístupové podmínky a přechodové období
 • Zprávy auditorů (R. Ferraz)
 • Zprávy o auditech ANB a ANB CC
  • Kanada
  • Řecko
  • Kazachstán
  • Indie
  • Slovinsko
  • Srbsko
  • Rusko
  • Švýcarsko
  • Norsko
  • Brazílie
 • Aktivity dálkového studia
 • Status auditorů
 • Rozsah autorizací ANB a ANB CC
 • Stížnosti
 • Volba předsedy Group B – zvolen S. Mora
 • Plán auditů na příští období (ČR bude mít reaudit v příštím roce na jaře).

Jednání Group B je důvěrné a není možno podávat podrobné informace o auditech, stavu autorizací apod.

Members Meeting IAB

Jednání probíhalo v Shanghai International Conference Center dne 28.6.2017, od 8.30 do 17.30 hod. Řídil ho Mr. Jim Guild (Jižní Afrika).

Po standardních bodech (uvítání, přijetí programu, schválení zápisu z minulého zasedání, plnění usnesení a omluvách) bylo přikročeno k projednávání činnosti.

 • Zpráva o IAB financích (Sekretariát)
 • Zpráva o výkonech kvalifikačního a certifikačního systému v roce 2016 (Sekretariát)
 • Výstupy z regionálních jednání (Sekretariát)
 • Marketing a reklama (Sekretariát)
 • Další kroky k modulární struktuře IIW/IAB pravidel
 • Rozhodnutí IAB Board
 • Novým předsdaou IAB byl zvolen Christian Ahrens (Německo).

Zprávy z dalších skupin příště.

Přejeme všem přátelům a spolupracovníkům CWS ANB krásné prožití dovolených.


 Související

Související témata
Informační servis


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.