English svareni
[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Informační servis č. 216
Datum: 5.3.2018
Autor: CWS ANB

Členský certifikát IIW 2018

Soutěž mladých svářečů „Zlatý pohár Linde“

CWS ANB podpořila a je odborným garantem soutěže mladých svářečů „Zlatý pohár Linde“.

ZASEDÁNÍ IAB - INTERNATIONAL AUTHORISATION BOARD

Group A

Dne 16.1.2018

Místo: Institut de Soudure - Villepinte, France

 1. Podána zpráva ze zasedání IIW Meeting v červnu 2017 v Shanghai, China, akce proběhla úspěšně a splnila očekávání (R.Ferraz).
 2. Byl proveden přezkum zápisu ze zasedání IIW v Shanghai, Číně (R. Ferraz).
 3. Zpráva C. Eadyho - prezidenta EWF o praktických pravidlech pro E/IWE, E/IWT a E/IWS, bude vydána nová norma EN ISO 14731 s úpravami úkolů a odpovědností svářečských dozorů (koordinátorů) a svářečských inspektorů. Bude provedena i změna (úprava) pravidel pro dozory a inspektory.
 4. C. Eady provedl seznámení s pravidly pro vzdělávání v IIW a IAB a upozornil na budoucí úpravy a změny. Změněná pravidla budou zasílána ke korektuře na jednotlivá ANB.
 5. C. Eady seznámil přítomné s projektem Manu mobile Project - Education in Manufacturing pro European metal working. Jde o důležité výrobní technologie pro technickou praxi podporované IIW a IAB. Také o prosazování E/IWE, E/IWT i E/IWS pro technickou praxi, popis kvalifikací je na www.menumobile.eu (popis teorie, praxe, kompetencí, aplikací pro praxi, moduly a úrovně, postupů získání kvalifikací, harmonizace otázek a odpovědí pro specializační kurzy). Jde o tzv. Education Framework - použití bylo schváleno většinou přítomných účastníků na zasedání IAB.
 6. L. Costa informoval o pravidle a očekávaných změnách i úpravách pro IWIP - svářečské inspektory (B, S a C). Bude stanoven a zpracován plán přechodu na upravený systém. Bude provedena implementace změněných pravidel v r. 2018. Změněná pravidla budou zaslána na jednotlivá ANB ke korekci. Týká se změny rozsahu teoretické a praktické zkoušky, rozšíření otázek a odpovědí ke zkouškám. ANB by měla nadále zasílat zpracované otázky a odpovědi na IIW a IAB sekretariát nebo přímo L. Costovi. Komise inspekce podporuje proces v IIW-CXVIII - Quality management in Welding Fabrication. jso připraveny k hodnocení plastové svařené vzorky a RT snímky, bude širší hodnocení BW a FW svarových spojů - makro, mechanické zkoušky, NDT zkoušky, jsou zpracována kritéria pro hodnocení vzorků. Je možno připravit i kovové vzorky pro zkoušky s kritérii pro hodnocení vzorků v rámci IWIP zkoušek. Byl sdělen termín 6 měsíců pro zavedení obnoveného pravidla pro IWIP v IIW a IAB.
 7. S. Morra informoval o certifikačním systému pro svářečský personál na základě certifikačních schémat s podporou akreditace jednotlivých ANB, v rámci lepší spolupráci s EA.
 8. H. Bodt informoval o Welding Inspectors for Matalic Constructions s moduly 1 a 2, pravidlo by mělo část 1 a 2. Hlavní důraz by byl na materiály, personál, svářečský dozor, NDT aj. Pravidlo je třeba aplikovat na kolejová vozidla, tlaková zařízení, kovové konstrukce aj. Zpracování takového pravidla bylo schváleno většinou účastníků zasedání.
 9. F. Moll informoval o možnostech dálkového výuky svářečského personálu, výhodách a možnostech i požadavcích. Pravidlo je již zpracováno a dozná určitých zpřísňujících změn. Bude mít stálý název Training, Examination and Qualification Welding Personnel.
 10. S. Wagner informoval o struktuře pravidla pro svářečské konstruktéry - Welding Structure Designer Guideline a o možných změnách v rámci lepšího využití pro technickou praxi. Pravidla budou zaslána na ANB ke korekci.
 11. J. Kauppila informoval o pravidle pro mechanizované, orbitální a robotizované svařování, které by mělo doznat změn pro lepší využití v technické praxi. Pravidlo bude zasláno na ANB ke korekci.
 12. I. Fernandes informoval o harmonizované databázi pro zkoušení svářečského personálu. Bude dopracována databáze otázek a odpovědí pro mechanizované, orbitální a robotizované svařování, bude požadovat dodání otázek a odpovědí z jednotlivých ANB. Sdělil, že je pozitivní pohled na upravenou normu EN ISO 14731 pro svářečské dozory a inspektory, která vyjde v I. kvartálu/2018 přes CEN.
 13. Bylo sděleno H. Bodt, že brzké době bude vydána norma ISO Systém kvality při pájení obdobná normě EN ISO 3834.
 14. Příští jednání bude v r. 2019 v Paříži v IS ve Villepinte, Paříž, termín bude sdělen.

Group B

Dne 17.01.2018

Místo: Institut de Soudure - Villepinte, France

 1. Podána zpráva ze zasedání IIW Meeting ze dne 27.6.2017 v Shanghai, China, akce proběhla úspěšně s očekávanými výsledky (R.Ferraz).
 2. Přístupové podmínky Mexika: IWS - mezinárodní svářečské speciality - schválena výuka.
 3. Zpráva hlavního posuzovatele T. Jessopa: přečetl schválené Lead a Peer Assessors i sdělil informaci o vzdělávání na Workshopu posuzovatelů 15.1.2018. Informoval o úkolech a poslání posuzovatelů, jejich rozdělení pro různé účely a co musí uvádět ve zprávách. Byl potvrzen i auditor Ing. Václav Minařík, CSc., ředitel exekutivy CWS ANB, ředitel EWF pro účast na 5 auditech.
 4. Proběhne audit na CWS ANB pro ANB CC ve dnech 11. až 15.6.2018, provede I. Fernandes a M. Kubica.
 5. Byl sepsán soupis auditů na ANB CC v r. 2018, přečetl T. Jessop.
 6. Bylo sděleno, že pokud zanikne ANB CC a bude nahrazeno jinou zastupující společností v dané zemi, bude muset nové ANB získat a obhájit všechny původní certifikáty znovu.
 7. T. Jessop dal návrh, aby ANB, u kterých nebyly déle než 5 let žádné změny a problémy, byl dozorový audit proveden pouze elektronicky např. přes skype, bez nutné osobní návštěvy na místě. Pokud je více neshod při posuzování, musí posuzovatel uvést přesně a podrobně důkazy i důvod. Bude vydán nový formulář distribuce.
 8. Polské ANB získalo plnou autorizaci pro EAB, EAS.
 9. V r. 2018 proběhnou audity pro autorizaci na ISO 3834 v čínském ANB v r. 2018, bude provedena i autorizace v USA na AWS pro QMS na ISO 3834.
 10. Byly přepracovány pravidla pro diplomování IWP pro personál v systému IIW. Všechna ANB musí akceptovat pravidla pro IWP personál.
 11. Na sekretariát IIW je nutné zasílat pravidelně a včas všechny změny, úpravy a důležité informace o činnosti ANB.
 12. Přechodové podmínky schválené pro jednotlivé země musí být vždy včas zaneseny do dokumentace ANB. kandidáti po auditu, pak dostanou diplom IIW pro ANB i ANB CC - autorizaci.
 13. Byly přečteny auditní zprávy pro ANBs i ANBs CC - Jížní Afriky, Maďarska, Turecka, Číny, USA (H. Bodt, I Fernandes, C. Ahrens. T. Jessop).
 14. Hlavní posuzovatelé T. Jessop a R. Ferraz, C. Ahrens přečetli zprávy z auditů v ANB Singapore, ANB Greece a ANB/ANB CC Romania i ANB Switzerland (pro dálkové studium).
 15. Německo chce získat a požádat o autorizaci pro všechny úrovně IWSD. Portugalsko má také zájem o rozšíření autorizace pro svářečský personál IW.
 16. byla přečtena předběžná autorizace ANB Mexika pro IWE, IWT a IWS přes IS ANB CC Španělska
 17. ANB Německo má zájem o předběžnou autorizaci pro ANB Švýcarsko pro IWE, IWT a IWS.
 18. IS ANB Španělska má zájem o předběžnou autorizaci pro ANB Austrálii pro IWE, IWT a IWS, také chce uspořádat kurz IWE, IWT a IWS v ANB Norska i ANB Turecka.
 19. Očekávají se vyšší ceny za posuzování jednotlivých ANB a CWS ANB cca o 10% v rámci IIW a IAB.
 20. Hovořilo se o možné certifikaci Svářečských inspektorů (IWIP) na základě národní akreditace ANB. Bude vydáno pravidlo pro implementaci IIW schéma pro IWIP personál. Harmonizace se očekává v r. 2019 podle certifikačního schématu. V r. 2018 proběhne příprava na harmonizaci IWIP, budou vydány otázky a odpovědi v rámci testů. certifikační schéma se přepracuje podle akreditačních standardů v normě EN ISO 17024. Při výuce a zkouškách bude uplatněna rozšířená zkouška o znalosti z NDT, WPS, WPQR, PWHT, zkušebního plánu výrobků, standardů materiálů, DT zkoušení, supervize, plánu kvality aj.
 21. S. Morra prosazoval akreditaci na diplom a certifikát IWIP podle daného certifikačního schématu. Budou stanoveny certifikační intervaly.
 22. V říjnu 2018 proběhne 4. Kongres svařování v Bělehradě (Srbsku).
 23. Další zasedání IIW a IAB bude v roce 2019 v Paříži v IS - Vilepinte, Francie, termín bude sdělen ze sekretariátu IIW

Zapsal: Ing. Kudělka

Nová budova rektorátu ČVUT

U většiny podpůrných sloupů jsou svary jako na následujícím obrázku Je to tak správně?

Je to tak dobře???!! Sloupy podpírající budovu. Většina sloupů ukončena tímto svarem.


 Související

Související témata
Informační servis

Diskuze ke článku
V diskuzi není žádný příspěvek
Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:

CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.