English svareni
[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Informační servis č. 217
Datum: 17.4.2018
Autor: CWS ANB

Koordinační porada tlak

Dne 12.4.2018 se konalo na SZÚ s.p. zasedání koordinační porady dle nařízení vlády č. 119/2016 Sb. a č. 219/2016.

Byl projednán zápis z koordinační porady z 21. 9.2017. a:

 • Informace ze zasedání notifikovaných orgánů pro tlaková zařízení a jednoduché tlakové nádoby v Bruselu, předání získaných dokumentů
 • Informace ze zasedání pracovní skupiny “tlak“ WGP pro tlaková zařízení a jednoduché tlakové nádoby v Bruselu, předání získaných dokumentů
 • Informace ze zasedání pracovní skupiny WPG pro tlaková zařízení a jednoduché tlakové nádoby v Bruselu, předání získaných dokumentů
 • Zkoušení svářečů a vystavování dokladů podle ČSN EN ISO 9606-1.
 • ČIA na svých stránkách zveřejnil stanovisko ke kvalifikaci svářečů podle ČSN EN ISO 9606-1 v tom smyslu, že svářeči podle této normy jsou kvalifikováni na základě WPS nebo pWPS. Podle stanoviska ČIA je tedy kvalifikace podle WPS nebo pWPS rovnocenná. Je však na certifikátu nutné uvést, který typ dokumentu (tedy WPS nebo pWPS byl použit pro kvalifikaci). Z tohoto mohou nastat výjimky požadované výrobkovou normou, kdy např. ČSN EN 12732:2014+A1 požaduje kvalifikaci na základě WPS. Zároveň ČIA toto stanovisko zaslala certifikačním orgánům COV, COS a COP.
 • Na poradě Musil upozornil na rozpor MPA 60-01-18 a společné informace ÚNMZ a PED k požadavkům směrnice 97/23/ES. MPA 60-01-18 v kap. 4 Certifikační orgány požaduje, že "certifikující osoby musí podle Rezoluce IAF 2017-19 z listopadu 2017 (IAF 31st General Assembly) od 30. 11. 2020 vydávat certifikáty v rámci rozsahu akreditace pouze akreditovaným způsobem a s odkazem na akreditaci. V případě prvotních akreditací udělených po 30. 11. 2017 je termín pro povinnost vydávat certifikáty v rámci rozsahu akreditace pouze akreditovaným způsobem a s odkazem na akreditaci zkrácen na 1 rok, tj. od 30. 11. 2018." Na druhou stranu stanovisko ČIA a ÚNMZ ze dne 2.2.2016 znemožňuje použití odkazu na akreditaci pro certifikáty svářečů a NDT v případě, že jsou schváleny pro PED.
 • Na poradě bylo odsouhlaseno, že dokud nebude norma EN ISO 15614-1:2017 harmonizována s PED a SPVD, musí být pro kvalifikaci postupů svařování použita harmonizované verze EN ISO 15614-1:2004 "Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Zkouška postupu svařování – Část 1: Obloukové a plamenové svařování ocelí a obloukové svařování niklu a slitin niklu".

SEZNAM ANB

SEZNAM ANB CC

20. výročí CWS ANB

V letošním roce oslaví CWS ANB 20 let od založení. Proběhne řada akcí k tomuto výročí. V rámci výročí byl též připraven „Katalog mezinárodních/evropských kvalifikací svářečského personálu“ a „Katalog mezinárodních / evropských / národních certifikací CWS ANB , speciální leták CWS ANB, samolepky a další materiály.

GDPR

CWS ANB se intenzivně připravuje na novou Směrnici EU o ochraně osobních dat, která bude platná od 28.5.2018. Dochází ke změně formulářů, protokolů, dokumentů, tak by vyhověly nové Směrnici. Vše se musí znovu podepisovat. Všem, kterých se to týká budou nové dokumenty předloženy. V době, kdy z Facebooku unikly stamiliony osobních dat, jak jsme se dočetli, tak značné úsilí vynakládané firmami včetně financí, nám přijde trochu (dost) divné.

Normy

Některé aktuality:

 • V nejbližší době bude odevzdáno zpracování EN ISO 9606-1:2017 v češtině. Byla odstraněna poslední připomínka ze strany ČIA.
 • V květnu a červnu proběhne paralelní hlasování o ISO/DIS 6947:2018 – Svařování a příbuzné procesy - Polohy svařování.
 • EN ISO 15614-1:2017 – navržena k hlasování změna:
  • Vymazat čl. 8.5.2.3.1 až 8.5.2.4
  • Nová struktura článku 8.5.2.3 ohledně přenosu kovu.
 • FprEN ISO 10042 - Svařování - Svarové spoje hliníku a jeho slitin zhotovené obloukovým svařováním - Určování stupňů jakosti hlasování


 Související

Související témata
Informační servis


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.