English svareni
[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]logo k článku
Projekt HAMSTER
Datum: 3.1.2007
Autor: CWS ANB

Projekt HAMSTER

Ve dnech 2. a 3.12.2006 proběhlo úvodní zasedání projektu LEONARDO s názvem:

New Harmonized Models for Skills Transfer to SME, Identifying a European Plastic Welding Repository (HAMSTER)

v Askeru v Norsku. Na jednání byli přítomni kromě zúčastněných partnerů i zástupci národního office Leonardo z Norska a náměstek ministra školství. V projektu kromě pilotního Norska se účastní dále EWF, Itálie, Řecko, ČR (CWS ANB, UNO) a Maďarsko.

Účastníci projektu:

Norsko: Smartcom Interaktive AS, Easy Learning Solutions AS, QM Soft

Itálie: ISS - Italy

Maďarsko: MhtE, Hungary

ČR: CWS ANB, UNO Praha, s.r.o.

Řecko: Technology Park of Thessaly SA

EWF – European Welding Federation

Projekt má 8 pracovních balíčků, CWS ANB je vedoucím WP 6 „Training courses for the SME mechanical industry” a účastní se při řešení dalších 5. dílčích úkolů. Jednotliví partneři projektu přednesli svoji prezentaci. Dále byl podrobně diskutován a naplánován obsah práce na jednotlivých úkolech pro partnery i pilota projektu.

Nový inovační treninkový plán vyvíjený tímto projektem bude validovat nové principy pro organizaci a výcvik personálu pro malé a střední podniky, stejně jako VET v odborných školách. Kurzy a jejich obsahová náplň bude tvořena v souladu s Doc.EWF 581 - 2001 pro svařování termoplastů až do tloušťky 100 mm a potrubí do vnějšího průměru 2000 mm.

Tento výcvik bude mít rozdílnou strukturu podle způsobu použití a trubních systémů podle provozního tlaku a místa montáže. Například pro domovní nebo venkovní tlakové rozvody vody nebo gravitační kanalizace.

Bude brán ohled na zajištění jakosti ve svařování v závislosti na použité svařovací metody, svařovaný materiál a provozní podmínky. Jednotlivé postupy budou dokumentovány videozáznamem.

Specifické cíle projektu jsou zaměřeny na:

 1. Zvýšení efektivnosti výcviku k certifikaci pro malé a střední podniky prostřednictvím informačního základu, který zlepší znalosti a upevní je, pomocí vizuální komunikace a spolupráce mezi průmyslovými společnostmi. Toto může přinést snížení nákladů na výcvik pracovníků (včetně cestovních nákladů a nákladů za ztrátu času) u společností sídlících i v různých státech EU.
 2. Zvýšení efektivnosti nákladů a času pro vývoj a používání specializovaného systému pro výuku. Tyto vyvíjené “blended courses” pro přenos speciálních technologií a přístup “doma” k know-how přinese výhody při certifikaci a recertifikaci pracovníků. Scénář bude založen na nástrojích zajištění jakosti, což dovolí učiteli validovat obsah výcviku a výsledky výcvikové lekce. To vše vede ke splnění požadavků na harmonizaci obsahu jednotlivých výukových programů.
 3. Jedním z prostředků dosažení cíle je dálkové studium teorie v tzv. Prostředí “blended learning”. Blended learning je zaměřen na následující oblasti:

  • Standardizaci a koordinaci vývoje dovedností pro personál malých a středních firem, např. svářečů plastů a techniků včetně výuky instruktorů (tutorů) v obsahové části i v části využití systému. Vývoj obecných kritérií pro identifikaci potřeb malých a středních podniků v evropském měřítku a výukového systému včetně vývoje příslušného obsahu e-laerningu a prvků distančního vzdělávání.
  • Kontinuální výcvik a rozvoj pracovníků malých a středních firem prostřednictvím “blended learning” v kombinací s videem.
  • Vývoj modelu doporučení obsahujícího sestavu evropských výcvikových modulů a materiálů na videu, které mohou být lehce využity malými a středními firmami a VET školami.
  • Stanovit požadavky pro posuzování shody (zkoušky) a systém kontroly jakosti samostudia (postupové zkoušky), včetně požadavků na výcviková zařízení a přístroje, a obsah výukových kurzů.

V technologii svařování plastů nejsou staré výukové modely nabízené malým a středním firmám vyhovující pokud nejsou dostatečně výsledky a průběh studia dokumentován. Know-how bude předáváno na základě nového obsahu a nových výukových metod.

V závěru se musíme omluvit našim čtenářům, kteří se nepohybují v problematice informálního (celoživotního) vzdělávání, že zvládnutí terminologie bude pro ně z počátku poněkud obtížné.


 Související

Související články
Jednání projektu SME HAMSTER (2.8.2007)
Jednání o HAMSTER Projektu v Praze (30.8.2007)

Související témata
Projekty


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.