English svareni
[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Informační servis č. 220
Datum: 16.8.2018
Autor: Ing. Václav Minařík,CSc., ředitel CWS ANB, Director EWF

71. výroční zasedání IIW Indonesie

Ve dnech 15. až 20.7. se konalo 71. výroční zasedání IIW v Indonesii na ostrově Bali. Na letišti v Dauhá (Katar) kde jsme přesedali bylo v půlnoci 38C.

Indonesie byla náhradní řešení za původního pořadatele Turecko, které z bezpečnostních důvodů organizaci zasedání muselo zrušit.

Termín zasedání byl zvolen pro účastníky dobře. Krátce před zasedáním soptila na Bali sopka, kdy bylo uzavřeno mezinárodní letiště a po zasedání zase bylo silné zemětřesení. Cesta na jižní polokouli trvala čistých 16 hodin letu. Výroční zasedání IIW se konalo v Convention Centru Nusa Dua.

Generální zasedání

V neděli 15.7.2018 proběhlo ve 14.00 hod generální zasedání. Zasedání kterého se účastní 3 delegáti za každý členský stát vedl prezident IIW Mr. Douglas Luciani z Kanady. Byl schválen program zasedání, zápis z minulého zasedání, vzaty na vědomí omluvy. Byla schválena zpráva o hospodaření potvrzená certifikovanou daňovou firmou. Nejvíce diskuze vyvolává vždy velikost příspěvků jednotlivých států. Příspěvky se dělí na fixní a variabilní, které se počítají poměrně složitým způsobem z průměru spotřeby oceli ve státě za poslední 3 roky (dané mezinárodní statistickou ročenkou) a z hrubého domácího produktu na osobu a zahrnutím inflace.

Za ČR CWS ANB v roce 2018 zaplatila členský poplatek 6.154 Euro. V roce 2019 bude CWS ANB platit 6.306 Euro. Byl schválen rozpočet na rok 2019. Pro představu příjmy IIW jsou více než 600.000,- Euro. Z důvodu neplacení členských příspěvků bylo ukončeno členství Brazílii. Nový prezident přišel s „novou vizi“ a „novou misí“ IIW. Ostatně jako většina nových prezidentů.

IIW Generální sekretariát – zatím má sídlo ve Francii. Kontrakt vyprší koncem roku 2019. Členské země se mohou přihlásit do tendru na budoucí sekretariát, který bude provozován na smluvním základě. Jedna změna nastává, že CEO (Chief of Executive Officier) – ředitel, bude přímo zaměstnancem IIW. Řešení je to poměrně zvláštní, při představě, že CEO bude např. Francouz a sekretariát bude např. ve Finsku je těžko představitelné rozhodování, podpisování, řízení sekretariátu.

Byla podána informace o jednání o dohodě s EWF o licencování pravidel EWF - IAB. Byla schválena výroční zprava IIW.

Projednána činnost sekretariátu IIW ve Francii, časopis „Welding in the World“ atd.

Příští zasedání je v červenci 2019 v Bratislavě.

Předání vlajky IIW zástupcům Slovenska

Oppening Ceremony

Po generálním zasedání následuje večer Oppening Ceremony, již pro všechny delegáty a doprovázející osoby.

V rámci tohoto slavnostního zahájení jsou předány i ceny a ocenění IIW a některých národních delegací (viz článek na portále www.cws-anb.cz)

Jednání IAB Group A

Jednání zahájil Chairman Group A Mr. Henk Bodt. Uvítal přítomné a představil nově příchozí: Paolo Corronca a Doug Hawkes z Australie, Sophie Ehrnrooth z Finland, Desmond Yeap z Malasya a John Gayler z USA.

Omluvili se na jednání: Petar Darjanov, from Bulgaria, Alexander Mullin from Russian Federation, Tuba Karahan from Turkey, Yevgenia Chvertko from Ukraine, Jeff Hufsey from USA and Tim Jessop from UK.

Byl schválen program jednání.

Byl schválen zápis z minulého jednání 16.1.2018 v Paříži (dříve rozeslán) Doc-IAB-WGA-337-18 .

Kontrola plnění úkolů. Rute Feraz prošla seznam úkolů a oznámila stav řešení.

Pracovní skupiny

5.1 WGA#2a/2b – Existing Engineer/Technologist/Specialist/Practitioner Guidelines

5.1.1 Chairman’s Report – IAB-WGA-339-18

5.1.2 Plan of future work

Chris EADY předložil zprávu, v níž vysvětluje práci, která se ve WG týká studijních výsledků. Revize 4 dokumentu IAB-252 byla provedena s vložením výsledků z projektu Manumobile a Make-It. Chris EADY představil poslední požadavky vznesené Yvonne Olgers (NIL). Tyto připomínky byly schváleny členy a budou zahrnuty v pravidle.

Návrhy na budoucí prioritní práci:

  • Přezkoumat požadavky týkající se časového limitu platnosti zkoušek.
  • Přezkoumat obecné přístupové podmínky, zejména přístup z IWT do IWE
  • Rozmnožování výukových obsahů, uznání předchozího učení.

Po diskuzi a objasněních dokumentu IAB-252r4-18 byl dokument schválen s některými připomínkami, které budou zaslány Chris EADY. Nová revize IAB-252 bude vydána

5.2 WGA#3a – Welder Curriculum 5.2.1 Chairman’s Report

Henk BODT informoval, že Leen DEZILLIE není schopen pokračovat v předsednictví této pracovní skupiny, a proto byl jako nový předseda jmenován Herman POTGIETER. Bylo projednáno členství v pracovní skupině a Henk BODT požádal členy, kteří provádějí IW, aby se připojili k pracovní skupině.

Byly prezentovány cíle činnosti pracovní skupiny podle nového předsedy. Práce se bude zabývat potřebami průmyslu (např. Kombinované svařovací procesy) a přezkoumání bude zahrnovat možné snížení požadované tréninkové doby pro zkušené svářeče, jak je tomu nyní.

5.3 WGA#3b – Inspection Personnel Guideline

5.3.1 Chairman’s report – IAB-WGA-345-18

Luca COSTA informoval o činnosti WGA # 3b, která měla průběžné setkání v Madridu ve dnech 8.-10. května 2018.

Uvedl, že jedním úkolem pracovní skupiny je provést průzkum pro ANB s použitím již nové směrnice, nejnovější revize. Z dosavadního průzkumu vyplynulo, že změny v úloze a odpovědnosti inspekčního personálu je stále třeba vysvětlovat průmyslu, protože nebyly dobře vnímány.

Pracovní skupina zvažuje revizi verze pravidla z roku 2008

  • Zkrácení praktické zkoušky, případné přemístění některých částí do certifikační zkoušky, jak ji uvažuje v příslušné směrnici, která je ve vývoji
  • Změna úkolů pro praktické zkoušky, zavedení otázek na základě zpráv namísto požadavku na revizi zpráv
  • IAB bude požádáno o přechod na nové pravidlo pro IWIP, jakmile budou k dispozici harmonizované zkoušky

Použití poslední revize pravidla je odloženo až do dokončení harmonizovaných zkoušek. Luca COSTA představil stav plastových vzorků. Dále vysvětlil, že specifikace pro vývoj plastových vzorků jsou definovány a všichni členové jej obdrží a mohou odpovědět na nabídku. Uzávěrka pro schválení dodavatele je 15. října.

Luca COSTA navrhl pro snímky RT digitální obraz a to bude způsob, jaký bude použit při zkouškách. Cílem není vyhodnotit obraz, ale hustotu a EQI. Všichni si uvědomují rozdíl mezi obrazem rentgenu a samotným rentgenem. K nápadu byla bouřlivá diskuze.

5.5 WGA#6a – Distance Learning Activities

5.5.1 Chairman’s Report - IAB-WGA-341-18

Frank MOLL představil členy pracovní skupiny a informoval o jejich činnostech. Václav Minařík je členem této pracovní skupiny

5.5.2 Revize pravidla pro dálkové studium - IAB-195r1-18 Návrh 1 Frank MOLL představil revidované pravidlo, kde zdůraznil hlavní změny. Italo FERNANDES měl několik připomínek, které zdůraznily potřebu změnit název pravidla na „Blended learning“ smíšené učení a také jasnou identifikaci 20% hodin v učebně pro různé předměty v části 3. To je důležité pro zajištění harmonizace výuky. Bylo schváleno, že název pravidla bude změněn na Blended Learning. Revize pravidla byla schválena s výše uvedenými připomínkami. Komentář předá předseda WG IAB Management Team. Další schůze WG bude na jaře 2019

5.6 WGA#7a - Welding Structure Designer Guideline

5.6.1 Chairman’s Report

5.6.2 Plan of future work

Henk BODT informoval, že Steffen WAGNER nemohl být přítomen, a proto nebylo co řešit. Henk BODT kontaktoval předsedu WG, aby zjistil, jak postupovat v budoucnu, protože nebyl přítomen žádné schůzce, přestože byl jmenován předsedou této skupiny.

5.7 WGA#8a – Alternative Route

5.7.1 Chairman’s report – IAB-WGA-342-18

5.7.2 Recognition of prior learning

Indy JASWAL informoval o činnosti pracovní skupiny, která měla setkání v květnu v CESOL v Madridu. Dále uvedl, že se bude konat workshop o uznávání předchozího vzdělání 31. října v Oeiras. Práce probíhá a komentáře jsou vítány.

5.7.3 Plán budoucí práce Další schůze pracovní skupiny je naplánována na prosinec 2018.

5.8 WGA#9a Mechanized, Orbital and Robot Welding

5.8.1 Chairman’s report – IAB-WGA-344-18

Juha KAUPPILA představil práci členů pracovní skupiny, která je soustředěna na otázky pro harmonizované zkoušky, které mají být vypracovány v souladu s přílohou OP-17. Rovněž budou vypracovány praktické vzorky pro školení. Učební materiály, které byly výsledkem projektu EU, jsou revidovány.

5.9 WGA#11a Harmonised Examination

5.9.1 Chairman’s report - IAB-WGA-343-18

5.9.2 Fixed Exams Proposals

Italo FERNANDES představil práci pracovní skupiny. Všechny dokumenty související s OP-17 jsou aktualizovány. Budoucí aktivity pro vývoj nových otázek pro IWIP. Italo FERNANDES předložil návrh tohoto úkolu a vysvětlil, co bude vyžadováno pro všechny generální ředitele ANB ohledně otázek, které mají být vypracovány pro IWIP. • Dokument, který definuje požadavky pro tento úkol, odešle IAB Management Team všem generálním ředitelům ANB • Lhůta pro podání otázek je 30. listopadu 2018. • Pokud nedodržíte lhůtu, bude vystavena pokuta podle OP-20 dodatku 1. Tento návrh byl schválen.

Harmonizovaný databázový software

6.1 Pracovní skupina pro vývoj harmonizovaných stálých zkoušek - IAB-WGA-051r15-18 Italo FERNANDES oznámil stav harmonizovaných odborníků na zkouškové otázky.

6.2 Otázky k databázím a pevné zkoušky Stav vývoje - IAB-WGA-056r16-17 Italo FERNANDES oznámil počet harmonizovaných pevných zkoušek, které jsou nyní k dispozici pro každou úroveň kvalifikace. Žádná změna od ledna 2018.

6.3 Provádění harmonizovaných zkoušek - IAB-WGA-057r17-18 Italo FERNANDES předložil statistiky týkající se používání harmonizované databáze zkoušek. Poznamenal, že je zapotřebí vytvořit jednu zkoušku pro každou skupinu studentů tím, že je jediný způsob, jak nahrát všechny informace o zkoušce a statistikách. Italo FERNANDES navrhl, aby se používání harmonizovaných zkoušek pro svářeče provádělo povinně pouze prostřednictvím harmonizované databáze, aby se zajistila spolehlivá statistika.

Martin LEHMANN, Juha KAUPPILA a Elisabeth EGERBLOM, kteří představují velkou většinu ANB vydávajících diplomy IW, uvedli, že pro ně je obtížné splnit tento požadavek. Bylo dohodnuto, že systém související se zkouškami pro svářeče bude zachován tak, jak je. (* D)

6.4 Harmonizovaný plán provedení - IAB-WGA-099r8-17 Italo FERNANDES předložil harmonogram harmonizované prověrky s uvedením procentního podílu: svářeči = 100%, praktici a specialisté = 50%; Technolog a inženýr = 25%. To znamená, že pro svářeče a svařovací koordinátory jsou pouze povinné zkoušky.

6.5 Harmonizované výkony zkoušek Italo FERNANDES informoval o výsledcích, které byly použity na pevných zkouškách několika úrovní kvalifikace a modulů. Úspěšnost se zvyšuje v důsledku práce, která se každoročně provádí při přezkumu otázek. Dalším dobrým nástrojem jsou výsledky odevzdání odpovědí z harmonizovaných zkoušek, ale pro to je nutné, aby ANB tuto nahrávku nahrál do systému.

7. Liaisons CEN/TC121 and ISO TC 44 SC10/11

Italo FERNANDES informoval, že EWF je již dva roky členem CEN TC 121 a on je styčný člen a akce jsou velmi spojeny s žádostmi členů EWF a / nebo s připomínkami týkajícími se práce CEN TC 121. Henk BODT informoval, že existuje návrh dokumentu o novém standardu ISO 14731, nicméně se nic nezměnilo od jeho poslední zprávy z Paříže. Další a závěrečné zasedání se bude konat v září v Berlíně

.

8. Různé

Organizátor osmého mezinárodního kongresu Asie a Tichomoří IIW, který se bude konat v březnu 2019 v Bangkoku, představil kongres

.

Henk BODT předložil návrh IIS na vytvoření kvalifikačního systému pro pájení. Bylo dohodnuto požádat předsedu Komise XVIII, aby v Paříži v lednu 2019 prezentoval představy koncových uživatelů na požadavky na kvalitu pájení.

Pořadatel soutěže o svařování obloukem v roce 2018 v Pekingu ukázal video o události.

Jednání IAB Group B

Jednání zahájil Chairman Group B Mr. Stefano Mora. Uvítal přítomné a představil nově příchozí: Paolo Corronca a Doug Hawkes z Australie, Sophie Ehrnrooth z Finland, Desmond Yeap z Malasya a John Gayler z USA.

Omluvili se na jednání: Petar Darjanov, from Bulgaria, Alexander Mullin from Russian Federation, Tuba Karahan from Turkey, Yevgenia Chvertko from Ukraine, Jeff Hufsey from USA and Tim Jessop from UK

.

Program jednání byl schválen s dodatkem v bodě 5 – Přístupové podmínky IWS a IWT pro Austrálii.

Byly schváleny přístupové podmínky do kurzů.

Informace o autorizacích jednotlivých zemí Vyhodnocení zpětných vazeb z auditů Schválení autorizací na základě auditů – 12 autorizací ČR schválena autorizace CWS ANB a CWS ANB CC na dalších 5 let. Jednání Group B je důvěrné, proto jen kusé informace.

IAB MEMBERS MEETING

1 – Uvítání a úvod

C. Ahrens uvítal delegáty IAB Members Meeting.

2 - IIW President prezentace o strategii IIW

D. Luciani prezentoval odpovědi na otázky a požadavky delegátů a objasnil dříve přednesenou strategii IIW.

3 – Omluvy absence

Onluvy zaslali: Peter Darjanov, from Bulgaria, Alexander Mullin from Russian Federation, Tuba Karahan from Turkey, Yevgenia Chvertko from Ukraine, Jeff Hufsey from USA.

4 – Dodatky programu

Žádné

5 – Přijetí programu

Program byl přijat

6- Schválení zápisu

Zápis z IAB Members Meeting v Paříži, 18 ledna 2018, dokument IAB-MM-077-18, byl schválen.

7 – Plnění úkolů z posledního Members meeting

R. Ferraz prošla seznam plnění úkolů z předešlého jednání, které byly splněny, nebo jsou k diskuzi na tomto zasedání.

C. Ahrens prezentoval Strategický Plán IAB, vysvětlil methodologii a proces vývoje strategického plánu. C. Ahrens dále informoval, že očekává komentáře k dokumentu, který je živý dokument a je očekáván jeho vyvoj a změny (*A)

9 - IAB ekonomika

R. Ferraz prezentovala náklady a výdaje IAB. Náklady vysoké kvůli potřebě vyřešit havárii webových stránek IIW.Řídící tým IAB musel podporovat náklady na vytvoření služby SharePoint, která umožnila členům IAB přístup k dokumentům IAB.Výsledek hospodaření záporný.

10. Zpráva o kvalifikaci a certifikaci v 2017

I. Fernandes předložil zprávu o činnostech ANB a ANBCC v roce 2017. Opět trval na tom, že je potřeba, aby ANB a ANBCC posílaly své výkazy včas, aby IAB Management Team získal čas na dokončení dat, aby vydal přesnou výroční zprávu. (*A) Aktualizovaný přehled bude uveden do služby SharePoint počátkem srpna. Závěrem je, že činnost systému klesá, zejména v kvalifikační oblasti. To se děje už

11 - Marketing a propagace

R. Ferraz představila marketingové a propagační materiály, které již vytvořil IAB Management Team. Členové byli požádáni, aby analyzovali tyto materiály a podali připomínky. (*A) L. Costa zdůraznil, že IAB / IIW může propagovat na nejvyšší úrovni (více podniků), ale členové musí být velmi aktivní na národní úrovni, neboť jsou ti, kteří znají trh a své potřeby. I. Nemeth navrhl, aby členové do údajů v ročních výkazech přidávali také důvody pro zvýšení a / nebo snížení aktivity.

12 - Projekty EU / Link k harmonizovaným systémům E & T & Q & C

E. Assunção přednesl prezentaci o probíhajících a schválených projektech, které poukazují na dostupné výstupy jednotlivých projektů.

13 - Schválení rozhodnutí Board IAB

Rozšiřování rozsahu od společnosti DUZS CertPers Srbsko ANB pro PCS a IIW Certifikace personálu inspekce svařování (národní), SDVT - ANB ve Slovinsku DL IWE / T v angličtině a Cesol ve Španělsku pro IWS cesty 1 a 2 v Mexiku. Brazílie: Členství v IAB je zrušeno kvůli zrušení členství v IIW a také za nesplacené členství v IAB. Írán a Nigérie jsou pozastaveny kvůli nesplaceným členským poplatkům IAB. Všechna tato rozhodnutí představenstva IAB byla schválena členy IAB.

14 – Návrhy členů IAB

Nejsou

Na závěr foto páječe z Bali. Nevím jaký má certifikát, ale umí!!!!
CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.