English svareni
[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Informační servis č. 226
Datum: 12.2.2019
Autor: CWS ANB, Ing. Pavel Flégl

Certifikační rada/Programová komise

Dne 14.2.2019 jedná Certifikační rada/Programová komise CWS ANB. Tato rada/komise je jedním z mechanizmů zabezpečování nestrannosti (IAB 001, EWF 416, EN ISO 17065,..)

Audit ANB v Dánsku

Ve dnech 6. a 7. 2.2019 provedli Václav Minařík (CZ) a Christian Ahrens (D) reaudit dánského ANB v FORCE CERTIFICATION A/S v Broendby. Součástí byla i návštěva ATB (IWE, IWT, IWS, IWIP) ve Force Technology.

Nové normy

Upozorňujeme na nové normy:

 • ČSN EN ISO 10042 05 1111 Svařování - Svarové spoje hliníku a jeho slitin zhotovené obloukovým svařováním - Určování stupňů kvality (Norma k přímému použití jako ČSN). anglicky
 • ČSN EN ISO 17632 05 5501 Svařovací materiály - Plněné elektrody pro obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí s ochranou plynu a bez ochrany plynu - Klasifikace. česky
 • ČSN EN 12814-4:2018/Oprava1 05 6820 Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 4: Odlupovací zkouška (Norma k přímému použití jako ČSN). anglicky

V poslední fázi připomínkování je i změna normy - ČSN 05 0601 Změna 4. Důvodem změny normy je sjednocení termínů lékařských prohlídek svářečů podle současně platné legislativy.

Zápis ze zasedání komise XVIII pro management kvality ve svařování a v souvisejících procesech

Zasedání se konalo dne 14. ledna 2019 v sále GALL ROOM v Paříži, v Institutu svařování – INSTITUT de SOUDURE, kde je také současné sídlo IIW.


...

V současné době členové komise XVIII (bývalá SC-QUAL):

 • aktualizují dokument: „ Zlepšování kvality a efektivnosti svařování při používání normy ISO 3834“ (Dokument SC-QUAL-145r4-10),
 • připravují doporučení pro požadavky na auditory, kteří se podílejí na certifikacích firem,
 • připravují srovnávací studii pro kritéria požadavků v rámci auditů u výrobců,
 • připravují ISO/CD 22688 „ Pájení – Požadavky kvality pro pájení kovových materiálů“, společně s komisí XVII,
 • připravují návrh ISO normy pro „Inspekce svařování - Úkoly a odpovědnosti“

Komise XVIII hledá nové úkoly, které by měly zajistit výměnu zkušeností mezi technickými experty, manažery kvality a výrobním personálem, kteří používají svařování a příbuzné procesy. V této oblasti působí komise XVIII jako mezioborový orgán pro IIW.

K jednotlivým bodům programu:

1. Zahájení jednání a přivítání přítomných Jednání komise pak zahájil pan Robert E. SHAW, Jr., PE President – Steel Structure Technology Center, Inc. V Howellu, stát Michigan, USA V rámci zahájení zasedání se představili jednotliví účastníci.

2. Schválení programu jednání (XVIII-271-19) Program pro jednání prezentoval pan Bob Shaw a ten byl bez připomínek nebo jakýchkoliv změn schválen.

3. Schválení zápisu Schválení zápisu z minulého jednání komise XVIII na Bali, dne 18. července 2018 v Bali Nusa Dua Convention Center, Bali, Indonésie (XVIII-272-18) - Schváleno.

4. Standardizace

4.a – XVIII-259r2-18 / ISO-CD22688-2018 (verze 2018-08-09) Pájení -Požadavky na kvalitu při pájení kovových materiálů. Hlasování o ISO DIS je platné až do 17.ledna 2019, takže konečný výsledek s administrativním zpracováním ISO není zatím k dispozici. Zpráva o připomínkách a tiskových úpravách byla provedena editorem a demonstrována v rámci jednání (ISO/DIS 22688:2018 v anglické verzi)

 • další jednání pracovní skupiny XVIII-XVI
 • LOT 19, mezinárodní konferenci (již dvanáctý ročník) o vysokoteplotním pájení a difusním spojování pořádá DVS, 21.-23. května 2019, v Aachen, Německo

4.b XVIII-25r5-18 „Inspekce svařování - Úkoly a odpovědnosti“ – návrh z 19. srpna 2018

4b1. ISO/TC 44/JAG „IIW-ISO/TC 44-CEN/TC 121 Koordinační komise vydala zprávu, že z důvodu nejasného rozsahu a cílů, vydali právní experti ISO/TC 44/SC 11 připomínku k tomuto projektu a požádali SC o zpětnou reakci. SC 11 by měla porovnat rozdíly mezi projektem a ISO 14731:2006, Komise ISO/TC 44 rozhodla, že doporučení právníků budou zohledněna.

5. Zpráva o stavu zpracovávaných projektů / rozhodnutí o akcích do budoucna

5a. Návrh dokumentu nebo průvodce – rizika při svařování, garant Ed Whalen (Canada) a Joao Lopez Henriques (Angola) K tomuto bodu byly zpracovány zatím dva materiály, které vytvořil již zesnulý pan David Shackleton, viz. SC-QUAL-22-04 „ISO 3834 – Snižování rizik porušení u svařovaných konstrukcí a SC-QULA-229-16 „ Návrh dokumentu -Průvodce riziky při svařování“

5b. Srovnávací studie hodnotících kritérií pro audity u výrobců (dle norem AISC, IAS, CWB, CISC, ISO 3834, NZS 3834 PLUS, CE/ EN 1090-2, ostatní) Pracovní skupina vedená Edwardem Whalenem (Canada), členové Sean Blake (Jihoafrická republika), Houman Hatamian (Austrálie), Bob Shaw (USA), Michal Karpenko (Nový Zéland), Chris Eady (UK)

5c. Návrh dokumentu „Doporučení pro požadavky na auditory při certifikacích firem Pracovní skupina – Edward Whalen (vedoucí, Canada), Klaus Middeldorf (Německo), Houman Hatamian (Austrálie), Mathias Lundnin (Švédsko), Levent Bakos (Maďarsko), Herman Potgieter (Jihoafrická republika), Chris Eady (UK),

5d. Zlepšování kvality a efektivnosti ve svařování s používáním normy ISO 3834 – Pravidla pro implementaci ve firmách (SC-QUAL-218-15) (První návrh aktualizován v dokumentu SC-QUAL-145r4-10) Pracovní skupina – Sean Blake (Jihoafrická republika), Hans -Georg Gross (Estonsko), Nwaomy Olujie (Nigérie), Houman Hatamian (Austrálie)

5e. Registr požadavků pro systémy řízení kvality ve svařování používáno globálně a jako aplikace v obloukovém svařování. Pracovní skupina – Sean Blake (Jihoafrická republika), Houman Hatamian (Austrálie), Edward Whalen (Canada), Mathias Lundin (Švédsko), Masaharu (SATO (Japonsko).

6. Požadavky na podporu ze strany IAB - kvalifikace, certifikace a vzdělávací aktivity – bylo diskutováno o výukových podkladech, úkoly a požadavky do budoucí spolupráce

7. Podmínky zadání pro komisi u dokumentu XVIII-263-18

7a. Diskuse o současném stavu dokumentu

7b. Účinky nové strategie IIW Strategického plánu, pokud nějaké jsou (přehled byl prezentován na meetingu)

7c. Navrhované doplňky a delegování

 1. Návrh dokumentu „ Koordinátor pájení - úkoly a odpovědnosti“ (Miglietti (US),Lundin(Se),Loots(ZA),Gandolfo(IT), zatím zapojen do činnosti dobrovolně,
 2. Návrh „Zlepšování kvality a efektivity při používání normy ISO 22688 (Pájení – Požadavky na kvalitu při pájení kovových materiálů) – Pravidla pro implementaci ve firmách“ – podobné dokumentu SC-QUAL-218-15/SC-QUAL-145R4-10,
 3. Návrh dokumentu „Aditive manufacturing – Požadavky na kvalitu při výrobu pomocí 3D tisku u kovových materiálů, ve spolupráci s komisí pro Aditive manufacturing, povrchové úpravy a tepelné dělení (poznámka -aktivity ASTM a ISO)

7d. Aktualizace a schvalování dokumentů

8. Organizační struktura komise XVIII

8a. Doporučení pro činnost, včetně rozdělení na skupiny dle úkolů nebo subkomise

 1. Pracovní skupina pro standardizaci
 2. Pracovní skupina pro QMS
 3. Pracovní skupina pro personál

8b. Plán pro následnictví ( skončení třetího volebního období předsedajícího – chairmana, pan Bob Shaw by měl svoji funkci předat v roce 2022)

9. Nové úkoly / prezentace

9a. Žádné nové úkoly nebyly navrženy, a proto ani prezentovány

10. Stav dokumentů SC-Qual/XVIII doporučených k publikování

10a. Protokoly pro inspekce a NDT kontroly v národních a mezinárodních standardech pro ocelové konstrukce Robert Shaw (SC-QUAL-192r6-13) • WiW zvažuje dokumenty k publikování a doporučuje aktualizaci a rozšíření pro vydání jako IIW brožuru • Shaw přepracoval a rozšířil se zapracováním nejnovějších norem (asistence EN, AS/NZS,CAN a JP je požadována)

10b. Porovnání kvalitativních požadavků ISO 5817 s národními normami pro ocelové konstrukce – povrchové vady a vady geometrie Robert Shaw (IIW SC-QUAL-167r3-11, XV-138r1-11, XIII-2392r1-11) • Stále v procesu tisku pro publikování jako brožura, označeno jako IIW-2583-15

10c. Hodnocení oprav u provádění ocelových konstrukcí Michail Karpenko, Holger Heinzel, Thore Broderson, Alan Mc Clintock (XVIII-264-18)

Dokument nahrán v do systému Welding in the World

11. Zpráva o souvisejících aktivitách

11.a Zpráva o „ISO/DIS 17607:2017 Ocelové konstrukce -Provádění ocelových konstrukcí (viz. SC-QUAL-228r2-16) Hlasování o DIS verzi bylo neúspěšné. Na zasedání ISO TC167, pracovní skupina WG3 a TC167 jako celku, 25. – 27. října 2017, v Paříži.

Bylo rozhodnuto nevěnovat tomuto standardu další pozornost, protože zde nebyl dostatečný čas na revizi dokumentu, opakované hlasování a schválení ke konečnému návrhu ISO. Dokument byl rozdělen do šesti částí a předložen k předběžnému hlasování na podzim 2018 jako následující:

Ocelové konstrukce:

 • Část 1 – Všeobecně
 • Část 2 – Oceli
 • Část 3 – Výroba
 • Část 4 – Montáž
 • Část 5 – Svařování
 • Část 6 - Mechanické spoje
 • Část 7 -Korozní ochrana a část 8 -nýtování byly staženy zpět pro budoucí zvážení jejich potřebnosti

12. Termíny a místa konání dalších jednání komise XVIII

 • 12a. … 72. výroční zasedání IIW, Bratislava, Slovensko, 7-12 července 2019
 • 12b. … pravidelné zasedání IIW v Paříži, leden 2020
 • 12c. … 73. výroční zasedání, Singapore, 20-25. června 2020
 • 12d. … 74. výroční zasedání, Janov, Itálie, 20.-25. června, 2021
 • Zapsal: Ing. Pavel Flégl – delegát CWS ANB


   Související

  Související témata
  Informační servis


  CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
  Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
  © Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.