English svareni
[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Mezinárodní/Evropský svářečský inspekční personál (IWIP)
Datum: 25.3.2019
Autor: Ing.Václav Minařík,CSc. ředitel exekutivy CWS ANB

Norma ČSN EN ISO 3834-5 „Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů-Část 5: Dokumenty, kterými je nezbytné se řídit pro dosažení shody s požadavky na jakost podle ISO 3834-2, ISO 3834-3 a 3834-4 obsahuje Přílohu 1 „Směrnice pro způsob kvalifikace/vzdělání personálu zabývající se koordinací a inspekcí svařování“

Zde je m.j. uvedeno, že minimální požadavky na inspekční orgány jsou uvedeny v následujícím dokumentu: Mezinárodní svářečský inspektor (IWIP) Doc. IAB – 041/EWF – 450

Tento dokument IAB/EWF je navržen tak, aby poskytoval základní vzdělání a školení v oblasti svařovacích a inspekčních technologií a technik. To je vyžadováno pro osoby odpovědné za provádění inspekčních úkolů na různých úrovních. Je také možné, že další vzdělávání a /nebo zkušenosti mohou být nezbytné, aby byly splněny požadavky specifických aplikací nebo pracovních funkcí.

Role inspektora

Úloha inspektora začíná před zahájením svařování, pokračuje během svařování, zahrnuje činnost po dokončení svařování a je dokončena pouze tehdy, když jsou výsledky řádně zpracovány a ohlášeny. V rámci systému jakosti jsou inspekční činnosti definovány v plánu inspekcí a zkoušek, který jasně popisuje, co je požadováno. Inspektor je často zodpovědný za tvorbu dokumentů, které zajišťují sledovatelnost součástí a související výrobní činnosti.

Před svařováním musí být inspektor ubezpečen, že materiály jsou správné a že výroba schválila svářečské postupy a příslušně kvalifikované svářeče. Písemné postupy a kompetentní operátoři jsou důležití pro výrobu kvalitně svařovaného výrobku, ale skutečné provedení svaru je pro inspektora také kritickým bodem. Jakmile je inspektor spokojen s tím, že vše je připraveno aby svařování mohlo začít, má za úkol sledovat a monitorovat průběh procesu. V tomto bodě existují dva základní úkoly: zajistit dodržování písemných postupů; a kontrolu jakýchkoli znaků neshod konečného výrobku.

Úkolem inspektora je verifikovat základní materiál a přídavný materiál pro svařování, sledovat montáž a přípravu svaru a sledovat samotný svařovací proces. Jakmile je svařování dokončeno, začíná nová série inspekčních úkolů, které začínají prováděním inspekčního plánu podle schváleného postupu zkoušení včetně volby specifických svarů pro další NDT nebo mechanické zkoušky.

Tepelné zpracování (předehřev, dohřev a tepelné zpracování po svařování) může být kritickým parametrem při svařování a inspektor je často povinen zajistit, aby bylo správně provedeno. Tepelné zpracování musí být provedeno podle schváleného písemného postupu. Inspektor musí vědět o technice, vybavení a záznamech, aby měl důvěru ve výsledky.

Zprávy

Když skončí příprava, výroba a inspekce, inspektor musí shrnout poznatky z pozorování, check listů a výsledky do zprávy, která je strukturována tak, aby odpovídala potřebám klienta, zákonným požadavkům nebo normě (kódu). Tato zpráva je referenčním dokumentem, který by mohl umožnit sledování parametru výrobku, který po letech služby přispěl k poruše. Umožňuje sledovat odpovědnost např. konkrétního dodavatele nebo subdodavatele.

Někdy je nutná jedna nebo více průběžných zpráv k prokázání pokroku během dlouhého nebo komplikovaného stavebního projektu. Zprávy musí podrobně popisovat stupně kontroly, parametry a výsledky, včetně případných nápravných opatření. Je důležité co nejdříve rozpoznat problémy související s kvalitou. Průběžné zprávy a pozorování jsou nesmírně cenné, neboť poskytují technickým a výrobním pracovníkům informace, kterých si nemusí být vědomi. Pozorování inspektora by mohlo zvýraznit problémy s kvalitou, které by mohly být případně napraveny konstrukčními nebo výrobními změnami, pokud by byly nalezeny dostatečně včas. Inspektor by měl pamatovat, pokud je to možné, kvantifikovat pozorování.

Typické povinnosti inspektora svařování (mimo jiné) jsou následující:

 1. Interpretace výkresů a specifikací;
 2. Ověření postupu (WPS) a kvalifikace svářeče nebo svářeče;
 3. Ověření použití schválených postupů svařování;
 4. Výběr vzorků pro výrobní zkoušky;
 5. Interpretace výsledků zkoušek;
 6. Vypracování zpráv a vedení záznamů;
 7. Příprava kontrolních postupů;
 8. Kontrola správnou aplikace metod NDT.

Při vymezování odpovědnosti inspektora je obzvláště důležitá pravomoc zastavit práci nebo požádat o okamžitá nápravná opatření k vyřešení problému s kvalitou.

Pravidlo pro mezinárodní svářečský personál obsahuje tři úrovně znalostí:

 • BASIC (IWI-B): základní úroveň
 • STANDARD (IWI-S): Standardní úroveň
 • COMPREHENSIVE (IWI-C): Komplexní úroveň

CWS ANB je autorizováno pro kvalifikaci International Welding Inspector ve všech úrovních.

(podle IAB-041)

CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2023, všechna práva vyhrazena.