English svareni
[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Informační servis č. 228
Datum: 23.4.2019
Autor: Ing. Václav Minařík,CSc., ředitel CWS ANB, Director EWF

"Welding in the Word"Volume 63, Issue 2, March 2019

(ISSN: 0043-2288 (Print) 1878-6669 (Online))


...

Většina článků v tomto vědeckém č asopise IIW je za poplatek 42,29 Euro.

Výroční zprávy

Exekutiva CWS ANB vypracovala Výroční zprávy za rok 2018 pro EWF, IIW, HK ČR i VH CWS ANB. Výroční zprávy byly odeslány na příslušné instituce.

Rezoluce ISO / TC 44 / SC 11

Usnesení přijatá na zasedání ISO / TC 44 / SC 11. března 2019 v Bundesverband Metall (BVM) Essen Německo

Usnesení 1/2019

Současní členové SC 11 souhlasí s vytvořením spolupráce kategorie A mezi EWF, (Evropskou svářečskou federací) a ISO / TC 44 / SC 11. Jednomyslně schváleno. Pozn.: Jedná se o významné posílení vlivu EWF v oblasti normalizace

Kategorie A

Organizace, které účinně přispívají k práci technické komise nebo subkomise v problematice, kterou se zabývá tato technická komise nebo subkomise. Těmto organizacím je umožněn přístup ke všem relevantním dokumentům a jsou zváni na jednání. Mohou jmenovat odborníky, kteří se budou účastnit práce v pracovních skupinách.

Usnesení 2/2019

Přítomní členové SC 11, beroucí na vědomí vydání ISO 14731: 2019, souhlasí s rozpuštěním ISO / TC 44 / SC 11 / WG 2. Jednomyslně schváleno Pozn.: EN ISO 14731:2019 bude přijata do soustavy norem ČSN nejdříve přímým zavedením a potom překladem.

Usnesení 3/2019

Členové SC 11 přítomní, po zvážení výsledku hlasování v N421 o návrhu ISO 9606 (všechny části kombinované) uvedené v N415, souhlasí s rozesláním nového hlasování o pracovním bodu na aktualizovaném návrhu po projednání na zasedání. Tato nová pracovní položka, pokud bude schválena, nahradí ISO / PWI 9606-1. Většina hlasů PRO, Německo, Dánsko a Finsko PROTI, Čína se zdržela.

EWF a CEN

EWF je též spolupracujícím členem CEN TC 121. Hlasuje o přijetí norem a má svého zástupce na jednání. V rámci CEN/EWF je připravován předpis/norma v oblasti personálu destruktivního zkoušení svarových spojů za aktivního přístupu EWF.

Tréninkové a realizační centrum

Dne 17.4.2019 proběhlo slavnostní otevření Tréninkového a realizačního centra ČEZ a.s. v areálu Jaderné elektrárny Temelín. Přestřižení pásky a první zapálení oblouku provedl ředitel JE a zástupce SÚJB … Jedná se o svářečskou školu a školící středisko NDT

Školení CWS ANB

Pravidelné školení zkušebních orgánů a inspektorů CWS ANB bude v roce 2019 na podzim 2019 organizovat společnost TESYDO, s.r.o.

ČSN 05 0601 ZMĚNA Z4

Zváranie – Bezpečnostné ustanovenia pre zváraníe kovov – Prevádzka

Vyjde ZMĚNA 4 ČSN 050601. Změna 4 normy byla plánována, notifikována v CEN a financována jako srovnání některých článků s platnou českou legislativou. Jiný zásah do normy, než je toto narovnání s platnou národní legislativou, by vyžadoval novou notifikaci v CEN.

Cena za nejlepší evropský svářečský dozor

Během 53. zasedání Valného shromáždění EWF byla udělena cena EWF za nejlepší svářečský dozor panu Francesco Cavinimu, který je v současné době technickým ředitelem CIESSE S.p.A (Florencie, Itálie). K tomuto ocenění přispěly jeho manažerské schopnosti, které ocenila CIESSE S.p.A. v designu a výrobě vysokorychlostního vlaku „ETR 1000“ Ansaldo Breda-Bombardier.


...

Autorizace pro „International Welding Inspection Personnel“

Český svářečský ústav, s.r.o. získal autorizaci (ATB) pro kvalifikaci „Mezinárodní inspekční personál“ (IWIP) ve všech třech úrovních C (Comprehensive), S (Standard) a B (Basic) podle doc. IAB 041r4-16. Norma ČSN EN ISO 3834-5 „Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů-Část 5: Dokumenty, kterými je nezbytné se řídit pro dosažení shody s požadavky na jakost podle ISO 3834-2, ISO 3834-3 a 3834-4 obsahuje Přílohu 1 „Směrnice pro způsob kvalifikace/vzdělání personálu zabývající se koordinací a inspekcí svařování“ Zde je m.j. uvedeno, že minimální požadavky na inspekční orgány jsou uvedeny v následujícím dokumentu: Mezinárodní svářečský inspektor (IWIP) Doc. IAB – 041/EWF – 450

Technický výbor pro akreditaci certifikačních orgánů COP

Dne 11.4.2019 jednal Technický výbor pro akreditaci certifikačních orgánů certifikujících osoby (COP) ČIA.

Z programu:

 • Doporučení pro schválení odborných posuzovatelů ČIA
 • Informace z mezinárodních organizací
 • Informace o aktuálním stavu akreditací v oblasti COP
 • Informace o aktuálním stavu certifikačních schémat COP
 • Informace z technických komisí (NDT, Svařování
 • Informace ČIA
 • Hlavní směry činnosti ČIA a vyhodnocení roku 2018

Za CWS ANB se zúčastnil Ing.Václav Minařík,CSc. tajemník TK ČIA „Svařování“ a Ing. Miloslav Musil (AAAO, CWS ANB)

Koordinační porada TLAK

Zasedání koordinační porady ředitelů AO, UNO a oznámených subjektů dle nařízení vlády č. 119/2016 Sb. a č. 219/2016 Sb., dne 2019-04-15 v SZÚ, Hudcova 424/56b, 621 00 Brno v 10.00 hodin.

Průběh:

 1. Projednání zápisu z koordinační porady ze dne 2018-09-25 a kontrola splnění stanovených úkolů
 2. Informace ze zasedání notifikovaných orgánů pro tlaková zařízení a jednoduché tlakové nádoby v Bruselu, předání získaných dokumentů
 3. Informace ze zasedání pracovní skupiny “tlak“ WGP pro tlaková zařízení a jednoduché tlakové nádoby v Bruselu, předání získaných dokumentů
 4. Informace ze zasedání pracovní skupiny WPG pro tlaková zařízení a jednoduché tlakové nádoby v Bruselu, předání získaných dokumentů
 5. Náměty a požadavky jednotlivých účastníků porady:
 6. Diskuze a závěr

Psali o nás


...

...


...

SEJDEME SE NA STUDÁNCE


...

 Související

Související témata
Informační servis


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.