English svareni
[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Informační servis č. 230
Datum: 25.6.2019
Autor: Ing. Václav Minařík,CSc., ředitel CWS ANB, Director EWF

Autorizace Hospodářskou komorou ČR

CWS ANB získalo kvalifikovanou autorizaci HK ČR


...


...

Práva Autorizované osoby HK ČR. Pro každý obor je jeden zástupce.

Oprávnění autorizovaných subjektů

 • 8.1. AS může navenek po dobu platnosti autorizace vystupovat a prezentovat se jako AS (včetně loga AS HK ČR).
 • 8.2. AS v rámci struktur HK ČR by měl být pro danou oblast preferován a nesmí být opomíjen proti jiným neautorizovaným subjektům daného oboru. AS může v oblasti vzdělávání udělovat doporučení či vyjádření ke vzdělávacím cílům a kvalifikaci souvisejícími s oborem autorizace.
 • 8.3. AS může navrhovat kvalifikační podmínky a předpoklady pro vstup do podnikání ve svém oboru.
 • 8.4. AS může navrhovat standardy hodnocení kvality v oboru, kvalifikační předpoklady a další odborné standardy pro výběrová řízení, stanovovat doporučené výše spravedlivé odměny za poskytovaná plnění v oboru podle jeho jednotlivých oblastí apod.
 • 8.5. AS může navrhovat podmínky, za kterých může být prováděna rekvalifikace v oboru, pokud je tato realizována, či jiné kvalifikační standardy a předpoklady, vydávat instruktážní materiály či vzorové dokumenty, případně dokumenty normativní povahy a zveřejňovat je.
 • 8.6. AS má právo na automatickou záštitu HK ČR při pořádání odborných konferencí.
 • 8.7. AS je oprávněna vystupovat jako oficiální mluvčí příslušného oboru. Subjekty nezačleněné do HK ČR bude AS o své činnosti informovat pouze tehdy, pokud se o jejich existenci dozví a pokud o to nezačleněný reprezentativní subjekt projeví zájem. |Na žádost HK ČR jmenuje AS své zástupce do příslušných odborných sekcí a komisí HK ČR, sektorových rad a dalších orgánů. AS je oprávněn se zapojit do řešení záležitostí týkajících se příslušného oboru, pokud se jimi zabývá orgán nebo složka HK ČR. AS může využívat informačního systému HK ČR.
 • 8.8 AS je jako AS zveřejněn na webových stránkách HK ČR a má možnost se jako AS prezentovat v periodicích HK ČR.
 • 8.9. AS má právo navrhovat prezidentovi HK ČR kandidáta na udílení cen z autorizovaného oboru (ve smyslu udílení ocenění HK ČR) za výjimečný přínos autorizovanému oboru.
 • 8.10. AS má právo mít svého zástupce v příslušné oborové pracovní skupině či sekci, pokud je zřízena.
 • 8.11. AS má právo se proti jakémukoliv rozhodnutí AK odvolat k prezidentovi HK ČR s odvoláním na porušení konkrétního článku těchto Pravidel. Na postup se přiměřeně použijí pravidla pro odvolání dle článku 6 těchto Pravidel.

Jednání DR CWS ANB

Dne 4.6.2019 jednala Dozorčí rada CWS ANB. Provedla kontrolu vedení účetnictví a další úkony patřící do kompetence DR.

100 let CLOSS

Den otevřených dveří firmy CLOOS PRAHA, spol. s r.o., dne 5.6.2019, který se letos nesl v duchu 100. letého výročí založení společnosti v Německu.

Místo: Vídeňská 352, Vestec 252 50


...

Akci nejlépe charakterizuje program:

 • 9:00 - Přivítání
 • 9:10 - Novinky v robotizaci a příklady automatizace výroby
 • Spolupráce s firmou JC Metal
 • Novinky ve svařovací technice - Qineo Next
 • Roboplan V7 - zrychlení a zjednodušení offline programování
 • Praktické ukázky svařování - Qineo Next—ruční použití a Qineo Next Motion Drive - robotické svařování tenkých plechů
 • Novinky v SW robotů-QTI a QVP
 • Aplikace CLOOS robotů ve firmě ATMOS
 • Příklady spolupráce s firmou SCHUNK
 • Představení úspěšného projektu robotizace v Číně

Jednání Prvá zváračská, a.s.

Dne 6.6.2019 proběhlo na CWS ANB jednání vedení CWS ANB a PRVÉ ZVÁRAČSKÉ a.s. zastoupené generálním ředitelem Ing. Peterem Fodrekem a ředitelem divize certifikace Doc. Ing. Peterem Polákem,CSc. o spolupráci v oblasti certifikace svářečů.

SR a VH CWS ANB

Dne 18.6.2019 proběhlo jednání SR a VH CWS ANB.

ŠKOLENÍ CWS ANB

Pravidelné školení CWS ANB proběhne 5. a 6. 11.2019 v Hotelu Zámek Valeč. Organizační garant TESYDO, s.r.o.

Přejeme všem přátelům, spolupracovníkům a klientům CWS ANB krásnou dovolenou.


 Související

Související témata
Informační servis


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.