English svareni
[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
21. Zasedání ECWR v Praze
Datum: 31.10.2019
Autor: Ing. Pavel Flégl - SVV Praha s.r.o.

Evropská komise pro svařování železničních kolejových vozidel byla založena v roce 2009. Jejími členy jsou zástupci NSA ( National Safety Authority – ve většině států reprezentované Drážními úřady), zástupci velkých výrobců a také zástupci certifikačních orgánů, které jsou uznány do tzv. Online registru (www.en15085.net), což je veřejně přístupná internetová databáze vydaných certifikátů, včetně dalších užitečných informací z oblasti svařování železničních kolejových vozidel.

Zasedání této komise je pořádáno pravidelně 2x ročně a letošní, již 21.zasedání ECWRV pořádala Česká republika. Zasedání ECWRV se konalo ve dnech 22.-23.10. 2019 v Praze, v hotelu DUO.


...

...

21. zasedání ECWRV pořádaly v Praze 3 členové Online registru z ČR -DOM ZO13, SVV Praha a TÜV SÜD. Zasedání zahájil Prof. Dr.-Ing. Steffen Keitel, chairman ECWRV. Po něm účastníky zasedání jménem České svářečské společnosti ANB přivítal a popřál úspěšný průběh zasedání Ing. Václav Minařík CSc., ředitel exekutivy CWS ANB.

Místo tradičního představování firem pořadatelů prezentoval Ing. Pavel Flégl historii a současný stav českého železničního průmyslu.

V rámci jednání se vždy představí kolegové, kteří se zúčastňují jednání ECWRV poprvé. Na zasedání v Praze se žádné nové MCB (Manufacturer Certifikation Body) nepředstavilo. Z oblasti lepení byli přítomni 2 zástupci, Dipl.-Ing. Thomas Richter z TC Kleben a Ing. Ondřej Kysilka z SVV Praha.

Program byl schválen bez připomínek, stejně jako zápis z minulého zasedání, které se uskutečnilo ve dnech 2.-3.4. 2019 v Kolíně nad Rýnem. Žádní noví členové, tj. žadatelé o vstup do Online registru nebo pozorovatelé nebyli v rámci tohoto zasedání představeni. Pan Keitel prezentoval certifikáty členů Online registru (MCB), kterým v letošním roce končí jejich platnost. Stav Online registru a nově došlé žádosti představil pan Schmidt. V počtu certifikátů došlo k mírnému poklesu počtu vložených certifikátů, nejasná situace je u IIS Cert z Itálie, kde došlo ke skokovému poklesu počtu vložených certifikátů oproti loňskému roku o 118 firem. V celosvětové databázi bylo ke dni konání zasedání registrováno celkem 3 170 firem, auditorů eviduje registr celkem 200, z toho jich 100, kteří mají oprávnění auditovat také údržbu podle německé normy DIN 27201-6. Do registru vkládají certifikáty MCB celkem z 12 zemí, ale vložené certifikáty se týkají také mnoha dalších zemí, kde vlastní MCB nemají.

V rámci diskuse o registru byly představeny:

  • nový design www stránek Online registru,
  • nově uspořádaná část, ve které jsou uvedeny schválené přídavné materiály,
  • záměr, aby tento registr byl také online podporou pro činnost svářečského dozoru, např. při tvorbě přípravě a zpracování WPS atd..

Diskutovány byla aktualizovaná norma EN 15085-2 v návaznosti na požadavky normy EN ISO/IEC 17000 (Posuzování shody), kde jsou uvedeny 3 možnosti posuzování shody. Jednou z možností je tzv. „first party“, tedy posouzení shody ve vlastní firmě. Měla by být zpracována pravidla, jak i tyto firmy a za jakých podmínek registrovat v Online registru. Pravdou je, že velcí zákazníci -DB, ČD atd. tohle posouzení shody akceptovat nebudou a minimálně pro CL1 budou požadovat posouzení shody třetí nezávislou stranou tedy certifikaci, nově již klasifikaci, jakou známe dodnes.

Zajímavá informace došla z Rakouska, kde nová EN 15085-2 nebude akceptována samostatně, ale teprve pak, až budou vydány všechny díly aktualizované EN 15085. Část 2 normy je prakticky dokončena, ale ostatní částí mohou vyjít např. až v roce 2021. Diskutována byla nutnost přepracovat pravidla ECWRV, v návaznosti na připravované změny normy EN 15085. Německo připraví nový návrh pravidel a pošle ho k připomínkám a doplnění členům WG.

Dále byly diskutovány otázky:

  • zda je nutné realizovat roční dozorové audity také u firem, které mají sice certifikát, prokazatelně však delší dobu certifikát nevyužívají a nic nesvařují,
  • jak řešit kvalifikaci a její ověřování u svářečských dozorů, kteří nemají kvalifikaci dle schématu IIW/EWF,

Tímto bodem byl ukončen program prvního dne zasedání.

Po skončení prvního dne jednání zajistil organizační výbor zasedání ECWRV v Praze projížďku lodí LABE po Vltavě, s možností uvidět noční Prahu z jiného pohledu, než mají pěší turisté. Součástí plavby byl raut, ke kterému po celou dobu plavby hrál vynikající Pražský dixieland.

Protože mezi účastníky jednání bylo mnoho cizinců, od jihu Evropy až po sever, např. z Itálie, Španělska, Francie, Turecka, Maďarska, Rakouska, UK, Polska, Německa a Švédska, plavba po Vltavě a výhled na historickou noční Prahu všechny uchvátil. Mezi hosty byli i takoví, kteří byli v Praze poprvé v životě a byl to pro ně velký zážitek.

Druhý den jednání pokračoval zprávami o aktivitách národních komisí, tzv. Mirror group. Zatím tyto Mirror group fungují dobře v Německu, Polsku, Maďarsku a v ČR. V jiných státech moc ne a přenášení informací ze zasedání ECWRV se děje pouze přes zástupce výrobců nebo certifikačních orgánů.

V rámci tohoto bodu představil Ing. Ondřej Kysilka aktivity SVV Praha v oblasti lepení. Poukázáno bylo na skutečnost, že zde stále chybí evropská norma. Snahou této komise i Online registru je aktivity odborníků v oblasti svařování i lepení postupně propojit.

V tradičním bodu – výměna zkušeností, přednesli účastníci poznatky ze své auditorské praxe. Z bohaté diskuse považuji za vhodné upozornit na následující body: Problémy jsou u materiálů, které nejdou zařadit dle ISO/TR 15608, např. materiály používané v Japonsku nebo Číně.

U materiálů skupiny 1 až 6 je bezpodmínečně nutné uvádět také podskupiny, WPQR zpracované podle ASME není možné použít, protože pro kolejová vozidla je požadováno hodnocení podle EN ISO 15614-level 2, což ASMER nesplňuje, Nově bude posouzen počet firem, které může dozorovat externí svářečský dozor, nová EN 15085-2 to neřeší, dále byl přednesen návrh, aby tento pracovník, který vykonává dozor ve více firmách, musel doložit časový rozvrh práce, ze kterého bude zřejmé, že své povinnosti je schopen kapacitně pokrýt.

Ideální certifikát je ten, kdy všechny potřebné informace jsou na jeho první straně. Certifikát pro více podniků (závodů) je u CL1, CL2 a CL3 nepřípustný, tzv. multicertifikát je možný pouze u CL4, tzn. u CL1 až CL3 -jedno místo -jeden certifikát. Pan Keitel prezentoval svařování profilů s hlubokým závarem vysokovýkonným hybridním svařováním laserem. Současně uvedl výsledky laboratorních zkoušek – vše provedeno v SLV Halle.

Závěr jednání ECWRV:

Příští konference JOIN TRANS bude uspořádána ve Varšavě ve dnech 12.- 13.05. 2020, konferenci společně uspořádají TDT Polsko a SLV Halle, zástupci TDT krátce představili místo konání této konference.

O uspořádání další konference má zájem Hungarian Welding Society – v Budapešti, s návštěvou železničního muzea. 22. zasedání ECWRV se bude konat před konferencí v Polsku, tj. 11.-12.05. 2020, 23. zasedání uspořádá TÜV Rakousko 6.-7.10. 2020

Diskuze ke článku
V diskuzi není žádný příspěvek
Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:

CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.