English svareni
[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Informační servis č.100
Datum: 2.4.2007
Sté číslo je tady

Informační servis CWS ANB má kulaté výročí. Tak vzhůru do další stovky!!!

Vydané diplomy a certifikáty

Z hlediska vydávaných mezinárodních/evropských diplomů lze konstatovat, že situace je stabilní a dochází k nárůstu výkonů. Svědčí to o vzrůstajícím zájmu o mezinárodní kvalifikaci. Nejvíc Diplomů je jako obvykle v ČR pro svářečské inženýry. Poměrně málo je specialistů a praktiků. Svědčí to o podceňování úlohy nižších svářečských dozorů, který je „na place“. Tato situace se bude zřejmě měnit, s vydáváním nových výrobkových norem, kde svářečský dozor bude muset být přímo ve výrobě. Trend v západní Evropě je opačný. Tam velmi prudce stoupá počet svářečských specialistů.

Osvědčení svářečů

Počet vydaných osvědčeních svářečů má stoupající tendenci, což zřejmě dokresluje zvyšující se výkonnost našeho průmyslu a velkou potřebu kvalifikovaných pracovníků.

Vydaná osvědčení podle:

  • ČSN EN 287 24.396
  • ČSN EN 1418 643
  • ČSN EN 13133 602
  • Ostatní 306
  • Celkem 25.947

V rámci CWS ANB působí 80 komisařů-zkušebních orgánů pro zkoušky svářečů kovů, 12 pro zkoušky svářečů plastů.

Ve zkušebních komisích pro zkoušky E/IWE, E/IWT a E/IWS působí 37 odborníků.

Ve zkušebních komisích pro E/IWP působí 16 osob.

Ve zkušebních komisích pro EWIP (inspekční personál) 10 zkušebních orgánů Ve zkušební komisi pro ETSS působí 11 osob.

Činnost autorizované osoby

CWS ANB je autorizována a notifikována jako třetí nezávislá organizace pro odsouhlasování pracovních postupů a pracovníků pro provádění nerozebíratelných spojů v rámci nařízení vlády o tlakových zařízeních resp. PED. CWS ANB vypracovala o této činnosti Výroční zprávu pro ÚNMZ.

V roce 2006 bylo provedeno:

  • schválení pracovníků pro PED 3968
  • schválení postupů pro PED 84

Došlo k výraznému nárůstu počtu schválených osob.

Ředitel exekutivy CWS ANB se účastní zasedání ředitelů autorizovaných osob a koordinačních porad AO pro PED.

ČSN EN ISO 14731

Norma ČSN EN ISO 14731: Svářečský dozor – Úkoly a odpovědnosti v nejbližší době vyjde. Skončí tak platnost ČSN EN 719. Nová norma má mnohem těsnější vazbu s ČSN EN ISO 3834.

Výroční zprávy

CWS ANB odeslala na IIW a EWF Výroční zprávu za rok 2006. V současné době se připravuje verze pro HK ČR.

Dodatek pro výrobce kolejových vozidel a jejich částí

CWS ANB vydala dodatek k EN ISO 3834 s označením CWS ANB SUPP 1/07. V soustavě EWF EN ISO 3834 certifikačního systému se tento dodatek týká výroby kolejových vozidel a jejich dílů . Vznikl jako souhrn nejlepších výrobních zkušeností a postupů, je již podporován hlavními evropskými výrobci a zákazníky a je založen na prEN 15085 – „Drážní aplikace – Svařování kolejových vozidel a jejich dílů.

Celý text dodatku je na www.cws-anb.cz

Na závěr pohled do Japonska na zahájení zkoušek svářečů:

(Máme ještě rezervy.....)


 Související

Související témata
Informační servis


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.