English svareni
[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Svařování betonářských ocelí
Datum: 25.1.2020
Autor: Ing.Václav Minařík,CSc.; ředitel exekutivy CWS ANB

Betonářské oceli se používají m.j. v dopravních stavbách. Zde jsou platné Technické podmínky staveb pozemních komunikací TP 193 „Svařování betonářské výztuže a jiné typy spojů“ vydané Ministerstvem dopravy ČR, odborem infrastruktury.

Pro svařování betonářských ocelí musí firmy prokázat způsobilost pro výrobu, montáž, svařování a opravy betonářské oceli. Kromě systému jakosti a certifikace akreditovaným certifikačním orgánem podle min. EN ISO 3834-3, musí firma zajistit přítomnost alespoň jednoho pracovníka svářečského dozoru ve výrobě nebo na stavbě (2.4), který splňuje požadavky ČSN EN ISO 17660-1 a svary betonářské oceli musí být svařovány pouze kvalifikovanými svářeči, se speciálním výcvikem (2.5) ke svařování betonářských ocelí podle ČSN EN ISO 17660-1.

Výsledky roku 2019, při pohledu na počet vydaných certifikátů svářečů, jsou výborné. Jako obvykle nejvíce vydaných certifikátů je pro normu EN ISO 9606-1. Počet svářečů podle EN ISO 17660-1 je 368. To není nijak ohromující číslo („kde můžeme drátkujeme, stejně se to zaleje betonem“ ).

Udivuje však ještě více počet absolventů Speciálního kurzu EWF pro svařování betonářských ocelí dle TP C 027 (v TP 193 kap 2.4) v roce 2019 určeného pro svařovací dozory: „0“. Vždyť požadovaná kvalifikace (I/EWE, I/EWT, I/EWS nebo I/EWP) je dána v TP 193 s doplňkovým kurzem podle TP C 027

V samotných osnovách pro I/EWE, I/EWT, I/EWS a I/EWP je předmět: 4.11 Spoje betonářské oceli, který obsahuje:

 • Typy ocelí pro betonářskou ocel, vlastnosti
 • Přímé a nepřímé zatěžování
 • Typy používaných spojů (přeplátované, křížové)
 • Výpočty
 • Svařitelnost s ohledem na pevnost spojů
 • Předehřev s ohledem na průměr tyče
 • Použití svařovacích metod
 • Normy a specifikace (ISO 17660 série a Národní předpisy, normy)

Všechny tyto tituly má I/EWE 2 hodiny, I/EWT, I/EWS 1 hodinu a I/EWP vůbec nic. Proto je důležitý speciální doplňkový kurz podle TP C 027 o délce 20 hodin. Zkouška pouze testem.

Minimální náplň speciálního doplňkového kurzu EWF:

Modul pro svařování betonářských ocelí je zaměřen na výuku technických znalostí ve specifické oblasti svařování betonářských ocelí doplňkové k existující znalosti svařování. Tento modul se týká následujících témat:

1 Úvod - 2 hodiny

Cíl: Mít znalosti základů svařování, struktury EWF a pracovního zařazení expertů pro svařování výztužných částí ve vztahu ke standardům EU.

Rozsah:

 • Přehled obsahu kurzu
 • Zopakování základních znalostí
 • Informace o EWF/IAB a jejím vzdělávacím a školícím systému
 • Pracovního zařazení expertů pro svařování výztužných částí ve vztahu ke standardům EU.

Výsledek:

Aplikovat základy svářečských znalostí až po svařování betonářských ocelí. Být si vědom poslání EWF/IAB, jejích aktivit a práce relevantní standardům EU.

2) Svářečské postupy a vybavení pro svařování výztužných částí z ocelí - 2 hodiny

Cíl:

Mít znalosti základů metod svařování a vybavení pro oblast svařování betonářských ocelí.

Rozsah:

 • Základy MMA (111), MIG/MAG (13x) a odporové svařování (2xx)
 • Nastavení parametrů stroje
 • Vliv svařovacích parametrů
 • Přídavný materiál pro metody svařování: MMA (111), MIG/MAG (13x)

Výsledek:

Identifikovat požadovanou metodu svařování pro danou činnost, nastavit stroj tak, aby zaručil správné spojení. Vybrat požadovaný přídavný materiál pro danou činnost.

3) Materiály a jejich chování při svařování. Typy ocelí pro vyztužení - 4 hodiny

Cíl:

Mít znalosti specifických vlastností materiálů ve vztahu ke svařování betonářských ocelí (ocelových výztuží).

Rozsah:

 • Označení ocelí
 • Povrchy, které budou svařovány
 • Vlastností betonářských ocelí
 • Vliv teploty na tyto oceli
 • Předehřátí ve vztahu k materiálu a průměru kusu
 • Svařování nestejných nízkolegovaných ocelí
 • Svařitelnost

Výsledek:

Vysvětlit označení ocelí, identifikovat povrchy pro svařování a znát vliv teploty na tyto materiály. Nastavení požadavků na předehřátí a pro svařování různých nízkolegovaných ocelí.

4) Konstrukce a návrhy u ocelových výztuží - 4 hodiny

Cíl:

 • Porozumět specifickým konstrukčním detailům pro svařování betonářských ocelí (ocelových výztuží).

Rozsah:

Použité typy spojů (patka, s bočním přeplátováním, křížové) Přímé a nepřímé zatížení.

Výsledek:

Identifikovat nejvhodnější typ použitého spoje. Diskutovat omezení svařitelnosti a dát příklady přímého a nepřímého zatížení.

5) Výroba, aplikační inženýrství a bezpečnost - 4 hodiny

Cíl:

Mít znalosti o kvalitativních požadavcích, jak byly nastaveny v relevantních evropských a národních standardech. Být si vědom současných bezpečnostních požadavků.

Rozsah:

 • Kvalitativní požadavky EN ISO 3834
 • Platnost svářečského oprávnění EN ISO 9606, EN ISO 14731
 • Specifikace postupů svařování EN 15609-1, 2,
 • Zkouška postupů svařování EN ISO 15614
 • Bezpečnostní požadavky pro svařování ocelových výztuží z betonářských ocelí
 • Národní normy, předpisy

Výsledek:

Prokázat znalosti základů odpovídajících evropských standardů. Dát příklady specifických bezpečnostních požadavků pro svařování ocelových výztuží.

6)Praktické ukázky - 4 hodiny

Cíl:

Být obeznámen s aplikovanými metodami svařování a specifickými detaily svarů. Prokázat schopnost přezkoušení specifických testů svářečů.

Rozsah:

 • Ukázky relevantních postupů svařování
 • Ukázka detailů svarů specifických pro svařování ocelových výztuží
 • Přezkoušení a hlášení specifických zkoušek svářečů.

Výsledek:

Prokázat přítomnost během ukázek a být schopen přezkoušet a nahlásit specifické zkoušky svářečů.

Celkem hodin 20

Na závěr absolvent obdrží Diplom EWF o absolvování speciálního kurzu svařování betonářských ocelí (Special course – Welding of Rainforcing Bars – Sc-WRB) .

VÝHODY:

 • Aktuální znalosti, dovednosti a kompetence týkající se konkrétních oblastí technologie svařování
 • Porozumění technickým požadavkům, které je třeba aplikovat v oblastech svařovacích technologií, které umožňují získat znalosti, dovednosti a schopnosti pro specifikaci, kontrolu a řízení souvisejících činností svařovací techniky;
 • Poskytování potřebných detailů a informací o konkrétních oblastech svářecích technologií a úkolů, které umožní kandidátům rozvinout své operace robustněji.
 • Uznaný evropský záznam o dosaženém výsledku, který zvyšuje zaměstnatelnost na trhu práce prostřednictvím mobility a transparentnosti dovedností.
 • Osvědčení o dosaženém výsledku představuje přesvědčivý důkaz o celkovém porozumění konkrétnímu oboru svařování

Doplňkový speciální kurz EWF školí ATB CWS ANB. (viz http://www.cws-anb.cz/t.py?t=4&i=28) . Doposud absolvovalo tento speciální kurz EWF 228 osob.


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.