English svareni
[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Informační servis č. 239
Datum: 9.3.2020
Autor: CWS ANB Minařík

Nová komise v ISO

V ISO vznikla nová technická komise ISO/TC 44/SC 15 "Underwater welding " - "Svařování pod vodou". Tuto komisi má též CWS ANB ve správě. ČAS,a.s. má v této komisi statut „P“(Participating Member)

Výroční zasedání IIW v Singapore

Členské organizace dostaly dopis prezidenta IIW Douglase R. Luciani (Kanada).

Mimo jiné sděluje ve vztahu ke Coronaviru (COVID-19):

Světová zdravotnická organizace (WHO) denně zveřejňuje zprávu o situaci. Při pohledu na potvrzené případy onemocnění ukazují údaje, že v Číně začínají nové potvrzené případy klesat od 5. února 2020 a celosvětově je míra infekce velmi omezená. Pokud jde o cestování po celém světě, mají všechny země podobnou míru rizika, s výjimkou Číny, kde je riziko výrazně vyšší.

Board of Directors IIW ve spolupráci se Singapurskou svářečskou společností zvážilo a vyhodnotilo související rizika pro různé možnosti týkající se letošního zasedání. S informacemi, které jsou dnes k dispozici, máme v úmyslu pokračovat podle plánu pro výroční zasedání 2020, které se bude konat v přístavním centru Marina Bay Sands v Singapuru od 19. do 24. července.

Sekretariát IIW a organizační výbor budou i nadále sledovat zdroje publikované WHO a singapurskou vládou, aby zajistily co nejbezpečnější místo pro výroční shromáždění.

Vedení IIW a organizační výbor výročního shromáždění budou i nadále sledovat situaci a poskytovat aktualizace všem členským společnostem, pokud dojde k významným změnám.

Pozn.Mi: Největší delegace na Výročním zasedání IIW mají Čína a Německo. Jestliže nepřijedou (a jistě i mnohé další) zasedání skončí krachem. BoD může rozhodovat jak chce, ale záleží na tom, kdo přijede nebo nepřijede. A o tom nerozhoduje BoD IIW.


...

CWS ANB - Seznam zabezpečovaných komisí/subkomisí ISO/CEN

 • CEN/TC 121 - Svařování
 • CEN/TC 121/SC 4 - Řízení jakosti ve svařování
 • ISO/TC 44 - Svařování
 • ISO/TC 44/SC 3 - Svařovací materiály
 • ISO/TC 44/SC 6 - Odporové svařování
 • ISO/TC 44/SC 7 - Znázorňování a termíny
 • ISO/TC 44/SC 9 - Ochrana zdraví a bezpečnost
 • ISO/TC 44/SC 10 - Management kvality v oblasti svařování
 • ISO/TC 44/SC 11 - Požadavky na schvalování pracovníků určených pro svařování a podobné procesy
 • ISO/TC 44/SC 12 - Materiály pro pájení na měkko a pájení na tvrdo
 • ISO/TC 44/SC 13 - Tvrdé pájky a tvrdé pájení
 • ISO/TC 44/SC 14 - Svařování a pájení v letectví
 • ISO/TC 44/SC 15 Svařování pod vodou

CWS ANB zabezpečuje tuto činnost prostřednictvím Manažera technické normalizace CWS ANB, Ing. Václava Vovse, týmu expertů, ve spolupráci s TNK 70 „Svařování“ a tajemnice TNK 70 na ČAS, a.s. Ing. Dagmar Brablecové.

Seminář standardizace, akreditace a certifikace po brexitu


...

Dne 5.3.2020 se konal seminář s problematikou „Jaký dopad bude mít Brexit na oblast standardizace“ a „Jak se změní přístup na trh a proces certifikace po odchodu Velké Británie z EU?“ Organizátorem byla Česká agentura pro standardizaci (ČAS) Ministerstvo průmyslu a obchodu a Hospodářská Komora ČR. Jednání probíhalo v paláci Florentinum v Praze 1.

Přednášející:

 1. Fergus McReynolds, Director of EU Affairs
 2. Make UK Daniel Mansfield Head of Policy Engagement, BSI
 3. Richard Collin, Head of European and National Policy, BSI

Tematické okruhy projednané:

 • Příprava britské vlády na Brexit v oblasti standardizace
 • Brexit a vztah mezi Velkou Británií a EU, pohled BSI k Brexitu
 • BSI (British Standard Institut) v CEN a CENELEC po Brexitu
 • Dopady Brexitu do oblasti volného pohybu zboží a služeb (posuzování shody, certifikace, vzájemné uznávání apod.) z pohledu BSI
 • Názory britského průmyslu na problémy související s Brexitem

Jednání zahájil prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý. Úvodní slovo pronesl též Mgr. Veselý, předseda ČAS (odešel bohužel, jak říkal musí do Parlamentu).

Bylo zmíněno, že v pondělí 2.3.2020 byly zahájeny rozhovory mezi UK a EU které by měly vest k dohodě. Britská vláda nechce rozhovory prodlužovat a pokud nedojde k dohodě, 1.1.2021 UK nebude již vázána žádnými direktivami a opustí EU bez dohody. Účastníci obdrželi příručku: The Future Relationship within the EU – The UK´s Approach to Negotiations“. Že vyjednávání dohody nebude jednoduché ukazuje 33 kapitol, které vyžadují dohodu a řada dalších smluv (např. rybolov, letectví, energie, mobilita, jaderná dohoda, migrace,……..)

Mr. Reynolds shrnul stav v normách. CEN má 34 členů a jedním z nich je BSI. ISO má 164 členů. BSI sám spravuje 38.000 norem, z toho je 16% národních norem, 27% mezinárodních (ISO,…) 25% identických mezinárodních a evropských a 27% evropských.

Po Brexitu bude BSI aktivně podporovat účast svých expertů a tvorbě norem v CEN a CENELEC. BSI předpokládá plné členství v CEN i CENELEC – budou se měnit Stanovy CEN, tak aby toto členství bylo umožněno a BSI též předpokládá plné zavádění evropských norem, pokud budou i ISO.

BSI je též „Oznámená osoba“. Vědomi si rizika odchodu bez dohody „no deal“ založili pobočku v Nizozemsku. Tato společnost bude poskytovat služby klientům v oblasti přístupu na trh EU 27 s ohledem na všechny možné dopady Berxitu. BSI Nizozemsko má ve své pravomoci směrnice EU m.j. stavební výrobky a tlaková zařízení.

Oznámený subjekt, BSI se sídlem v UK bude sloužit požadavkům klientů, kteří chtějí a budou chtít uvést své výrobky na britský trh.

Pokud nastane scénář „no deal“ , stávající notifikované osoby v UK nemůžou být notifikovanými osobami a budou odstraněny z NANDO. V tomto případě přestane EU uznávat certifikáty z UK. Oznámené subjekty budou pro účely posuzování shody přejmenovány na „schválené subjekty“. Certifikáty CE budou v případě „no deal“ platit v UK jen omezenou dobu.

V případě „deal“ dohody, vše závisí na vyjednaných podmínkách.

UK plánuje zřízení veřejně přístupné národní databáze všech schválených subjektů, která bude spravována vládou. Je to náhrada za databázi NANDO.

Pokud UK odejde s EU bez dohody, není asi snaha a důvod, aby se organizace mimo UK staly „schváleným subjektem“ pro posuzování shody pro UK.. Může nastat stav, kdy se výrobek bude zkoušet 2x nebo jednou a vystaví se 2 certifikáty.

V oblasti akreditace je UKAS členem EA. Bude asi dána přednost dvoustranným dohodám s akreditačními instituty.

V druhé části semináře zahraniční hosté odpovídali na specifické otázky. Semináře se zúčastnil Ing. Václav Minařík, CSc. a Ing. Pavel Flégl.

24.ročník mezinárodní svářečské soutěže "Zlatý pohár Linde"

24.ročník mezinárodní svářečské soutěže žáků středních škol "Zlatý pohár Linde" se koná 20. až 22.4. 2020 ve Frýdku-Místku. CWS ANB je odborným garantem soutěže. Za CWS ANB je předsedou hodnotitelské komise (jury) jmenován Ing. Zdeněk Balej (TESYDO, s.r.o.).

Jeho úkolem je především postupovat podle příslušných norem a předpisů, nezávisle, dbát na vysokou odbornou úroveň všech porotců, analyzovat případný střet zájmů a celkově dohlížet nad odbornou stránkou soutěže.


...

 Související

Související témata
Informační servis


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.