English svareni
[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Informační servis č. 241
Datum: 10.5.2020
Autor: MInařík CWS ANB

Prodlužování svářečských oprávnění

V reakci na opatření, proti šíření COVID-19 byla CWS ANB, jako Autorizované profesní společenstvo HK ČR, pověřena prostřednictvím souhlasu MPO k prodlužování svářečských oprávnění bez vykonání potřebných zkoušek, s platností nejdéle do 15.října 2020.

„Nouzové“ prodlužování svářečských oprávnění, jmenovitě, můžou provést zkušební organizace CWS ANB. Pro ulehčení akce je Vám zasílána „Žádost“ a po vyplnění se samo vyplní a vytiskne jmenovitě Osvědčení o prodloužení. Pokud byste potřebovali toto prodloužení a nedostali formuláře v elektronické formě, obraťte se na některou zkušební organizaci CWS ANB.

Toto opatření je vyvoláno snahou omezit negativní dopady způsobené nemocí COVID-19, které by se mohly nepříznivě dotknout výrobní sféry, služeb a živností.

Samozřejmě platí i standardní cesta prodlužování certifikátů podle příslušných norem.

Dozorový audit IAB a EWF

Na CWS ANB probíhá dozorový audit IAB a EWF distanční formou. Předpokládáme ukončení do 9.6.2020. Jsou průběžně zasílány auditorovi dokumenty systému kvality a záznamy o kurzech, zkouškách apod. Součástí auditu jsou videokonference. Kontroluje se celý rozsah činnosti od června 2018. Audit je pro nás priorita a tak prosíme o trpělivost v některých jiných činnostech (snažíme se je ale vyřizovat pro Vás co nejrychleji).

Zasedání mezinárodních institucí

73. Výroční zasedání IIW, které mělo být v Singapore, se bude konat on-line ve dnech 15 až 25. července 2020. Zasedání v Singapore bude v roce 2023.

Schůze komisí, s aktivní účastí a hlasováním, se budou konat od 13:00 do 16:00 CEST, aby se umožnilo všem stranám z celého světa, připojení k akci. Další akce, oblast sponzora a svařovaná umělecká výstava budou k dispozici v jiných časech během celého výročního shromáždění IIW on-line.

„S cílem přizpůsobit se současné situaci se IIW rozhodl přeměnit výroční shromáždění IIW 2020 na plně on-line akci a nabídnout mezinárodní svářečské komunitě možnost získat opravdový zážitek z IIW prostřednictvím renovovaného přístupu“.

Celá tato „akce“ „zážitek“ bude mít vložné 450 Euro!!! Strávit jednání doma a za spojení SKYPE nebo podobné zaplatit 450 Euro, je dost zarážející.

Zajímavý bude i členský příspěvek států do IIW v příštích letech, protože se spočítá podle spotřeby oceli a HDP na osobu v daném státě. Oboje klesne, tak by měl i příspěvek klesnout.

56. Výroční zasedání EWF proběhne on-line 26.5.2020 od 9.30h CEST. Původně mělo být zasedání v Seville.

Mělo by být schváleno více než 30 dokumentů. K tomu, aby dokumenty byly schváleny, nebude probíhat žádná diskuse o dokumentu, pouze přesné vyjasnění. Členové EWF mohou zasílat své připomínky Management Teamu nejpozději 2 týdny před datem jednání.

Během tohoto zasedání EWF GA proběhne pouze prezentace zpráv Convenorů. Předsedové WG nebudou prezentovat své zprávy. Zprávy předsedů WG budou k dispozici pouze jako dokumenty jednání pro informaci všech členů.

Zasedání výborů ČIA

Vzhledem k současným nařízením vlády ČR jarní zasedání TV COV i COP ČIA bylo realizováno pouze elektronicky. Stejně elektronicky se realizovalo jednání TK svařování.

Harmonizované testy

Pro fixní testy z harmonizované databáze EWF je přeloženo 1980 otázek. Celkem je přeloženo 10454 otázek. Překlad dále pokračuje.

Pájení

Připravují se v oblasti pájení ISO normy:

  • ISO/DIS 13585 Brazing — Qualification test of brazers and brazing operators. CWS ANB připomínkuje prostřednictvím ČAS a EWF
  • ISO/DIS 17779 - Brazing — Specification and qualification of brazing procedures for metallic materials. Možná náhrada EN 13134

Oblast norem má na CWS ANB na starosti Manažer technické normalizace Ing. Václav Voves.

V IIW je Ing. Flégl v pracovní skupině pro tvorbu požadavků na pájecí dozor

Jednání SR a VH

Jednání SR, DR a VH CWS ANB je odloženo na podzim t.r. ze zřejmých důvodů.

Slovo na závěr

Doufejme, že nejhorší problémy s virem máme za sebou, a uvolňování bude pokračovat a nevyvolá zvýšený nárůst nakažených.

Jednání s našimi i zahraničními partnery probíhá v současné době nejčastěji přes e-maily, mobily, a videokonference. Scanery, pracují naplno. Těšíme se na stav, kdy se budeme moci v neomezené míře setkávat „face to face“ přijímat návštěvy, navštěvovat semináře, audity apod. Osobní kontakt nelze, podle mého názoru, úplně nahradit.

Na závěr si vypůjčím slova z úvodníku časopisu o povrchových úpravách „Povrchář“ (2/2020) ISSN 1802‐9833:

Tomáš Baťa na začátku třicátých let minulého století napsal: „Pravou příčinou současné světové krize hospodářské je morální bída.“ Obdobně se vyjadřuje téměř po sto letech Kvido Štěpánek (podnikatel roku 2002), jeden z nejúspěšnějších podnikatelů současného průmyslu, který navíc dodává: „Jsou‐li na přímé cestě k totálnímu pádu ještě nějaké výhybky, tak hledám kolem sebe odhodlané výhybkáře“.

Tak Vám přeju aby jste byli odhodlaní a svoje znalosti opět mohli uplatnit v krásném, napínavém a zajímavém oboru svařování. A aby se Vám vše podařilo. Přeju Vám hodně zdraví.

Václav Minařík, ředitel exekutivy CWS ANB


 Související

Související témata
Informační servis


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.