English svareni
[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Informační servis č. 249
Datum: 19.1.2021
Autor: Ing.Václav Minařík,CSc., ředitel exekutivy CWS ANB

Osvědčení o Akreditaci CWS ANB CC – CO 3111

Osvědčení o Akreditaci CWS ANB – CO 3032

Pracovní zasedání IAB – on line

Ve dnech 12. až 15.ledna 2021 se konalo zasedání IAB. Místo jednání v Genova „face ti face“ se uskutečnilo on-line. Jako obvykle u těchto zasedání se u některého bodu jednání „zasekne“ a potom se musí nastavovat vyhražený čas. Např. u Group B se jednalo o přístupové podmínky do kurzů IWE Nigérie. Trvalo to 115 minut bez konkrétního výsledku.

Assessors Workshop 12.ledna 2021 Začátek ve 12.00 hod. CET Jednání nahráváno na video. Prohlášení GDPR. (Tobias)

1 Úvod a uvítání Tim Jessop – poslední assessor workshop za vedení Tima

2 a) Zápis z minulého Assessor workshopu (13. ledna 2020 v Genova) – IAB-ASS-060-20 Schváleno bez připomínek

Zátiší koronavirové doby

b) Činnosti vyplývající z předchozího jednání, schváleny vizitky pro auditory

 • IAB-ASS-069-20 - EWF-IIW Auditoři a GDPR
 • IAB-ASS-070-20 - Příručka definující počet záznamů, které jsou verifikovány v průběhu auditu pro harmonizaci procesu auditu (H Bodt) Nebylo schváleno pro krátkou lhůtu na připomínky – proběhne schvalování dotazníkově po zapracování připomínek

3 a) Kontrola certifikátů auditorů - IAB-099r33-20

b) Diskuze o vytížení LA a PA - v případě dálkových auditů provádí pouze LA /Lead Assessor. Bez PA (Peer Assessora)

c) Úspěšnost auditů (T Jessop)

4 a) Diskuze o minulých a připravovaných změnách IAB pravidel a OPs (Log of Changes)

b) Změny IAB-041r5 and to IAB-001r11

c) Činnost ohledně neshod ve vztahu k IAB-041r3, r4 and r5 (I Fernandes) Neshody nepotvrzeny, neschváleny, protože nejsou k dispozici harmonizované vzorky, které jsou zmiňovány v r4 a r5.

5 a) Přehled budoucích auditů – IAB 026r24-20 Budou se odkládat nebo provádět dálkově.

b) Kontrola případného „střetu zájmů“

c) Zpráva o moderování auditorů a dozoru – IAB-ASS-040r3-21 (T. Jessop)

6 a) Zpráva o zpětné vazbě – IAB-ASS-024r11-21

b) Přehled všech IAB-ASS dokumentů – IAB-ASS-071-21

c) Přehled dokumentace ohledně dálkových auditů

d) Zpětná vazba z posledních auditů (T Jessop I Fernandes)

7 Budoucí změny dokumentů k auditům (I Fernandes)

GROUP A – Education, Training and Qualification Meeting 13. ledna 2021 12.00 CET Online Meeting Jednání nahráváno na video. Prohlášení GDPR. (Tobias)

1. Uvítání (H. Dascau ) – Přítomno/Připojeno 82 účastníků

2. Omluvy (R. Ferraz ) – omluvena Austrálie

3. Schválení programu (H. Dascau ) – schválen s dodatky:

 • 7.1 Dálkové zkoušky – vytvoření pravidla (Tim Jessop)
 • 7.4 Ústní informace (Italo Fernandes)
 • 7.5 Krátká zpráva ze SWS (Švýcarsko) o BL (Ahrens)

4. Schválení zápisu z on-line jednání 20.července 2020 (IAB-WGA-391-20) (H. Dascau) - OK

5. Plnění úkolů (R. Ferraz) - OK

6. Pracovní skupiny

6.1 WGA#2a/2b – Existing Engineer/Technologist/Specialist/Practitioner Guidelines

6.1.1 Zpráva předsedy (M. Poege ) – připravit pravidlo pro dálkové zkoušky, práce pro Group B.

6.1.2 Plán další činnosti – do norem vrátit „RWC – Responsible Welding Coordinator“

6.1.3 Otázky a odpovědi (Všichni)

6.2 WGA#3a – Welder Curriculum (H. Potgieter)

6.2.1 Zpráva předsedy – není co hlásit

6.2.2 Plán další činnosti

6.2.3 Otázky a odpovědi (Všichni)

6.3 WGA#3b – Inspection Personnel Guideline (L. Costa)

6.3.1 Zpráva předsedy (IAB-WGA-395-20) Proběhly dvě jednání WG. Vyvinuto teoretické zkoušení. Je prováděna konečná jazyková kontrola. Pro jednání v lednu 2021 k dispozici: - 3 úplné zkoušky, basic level (všechny moduly) - 3 úplné zkoušky, standard level (všechny moduly)

6.3.2 Podmínky kontraktu mezi ANBs a SAIW (South Africa)

Pro praktické zkoušky byly vysoutěženy vzorky ze SAIW. Byly vyrobeny prototypy a jsou vyhodnocovány experty nominovanými WG (I. Jaswal, I. Fernandes and M Voorhout). Na základě konečného schválení WG na příštím jednání bude možno posílat objednávky na SAIW. Diskutovány i další vzorky pro zkoušku ohybem. ANB si budou objednávat zkušební vzorky i tréninkové vzorky přímo u SAIW. 1 soubor vzorků pro rok 2021 více než 1000,- Euro + tax + clo + doprava „Veselé “ že se píše, že se cena bude odvíjet od inflace v Jižní Africe. Není příliš jasné jak to souvisí s cenou v Euro? Smlouva o důvěrnosti používání plastových zkušebních vzorků mezi ANB a IIW. Nutnost pojištění na 120.000,- Euro. Když nebude mít ANB toto pojištění, tak konec autorizace. Nebylo schváleno zavedení teoretického testu za 3 měsíce – překlady, ale až za 6 měsíců. Revize 4 a 5 pravidla pro inspektory bude účinná až budou všechny harmonizované vzorky k dispozici. Proběhla živá diskuze i s přepočítáváním hlasů a připomínkami jak se má správně hlasovat.

6.3.3 Plán další činnosti

6.3.4 Otázky a odpovědi (Všichni)

6.4 WGA#4a – Companies and Personnel Certification System (S. Morra)

6.4.1 Zpráva předsedy Zde probrány všechna certifikační schémata

6.4.2 Plán další činnosti

6.4.3 Otázky a odpovědi (Všichni)

6.5 WGA#6a – Blended Learning Activities (F. Moll)

6.5.1 Zpráva předsedy Byl představen návrh na změnu OP 15. Bude dokončeno na příštím jednání

6.5.2 Plán další činnosti

6.5.3 Otázky a odpovědi (Všichni)

6.6 WGA#7a –Welded Structures Designer Guideline (C. Ahrens/H. Dascau)

6.6.1 Zpráva předsedy

6.6.2 Plán další činnosti

6.6.3 Otázky a odpovědi (Všichni)

6.7 WGA#8a – Alternative Route (I. Jaswal)

6.7.1 Zpráva předsedy (IAB-WGA-393-20)

6.7.2 Plán další činnosti

6.7.3 Otázky a odpovědi (Všichni)

6.8 WGA#9a – Mechanized, Orbital and Robot Welding (J. Kauppila)

6.8.1 Zpráva předsedy

6.8.2 Plán další činnosti

6.8.3 Otázky a odpovědi (Všichni)

6.9 WGA#11a – Harmonised Examination (I. Fernandes)

6.9.1 Zpráva předsedy (IAB-WGA-394-20)

6.9.2 Zpráva ohledně požadavku na nové otázky (viz doc IAB-WGA-379-20, rozhodnutí on line jednání v červenci 2020). Všichni splnili. Není nutná žádná pokuta za nesplnění.

6.9.3 Plán další práce

6.9.4 Otázky a odpovědi (Všichni)

7. Software harmonizované databáze (I. Fernandes)

7.1 Informace - Working Group for Development of Harmonised Fixed Exams (IAB-WGA-051r18-20)

7.2 Informace - Database Questions and Fixed Exams Status of Development (IAB-WGA-056r18-20)

7.3 Informace - Implementation of Harmonised Examinations (IAB-WGA-057r20-20)

7.4 Otázky a odpovědi (Všichni)

8. Styky s CEN/TC 121 a ISO/TC 44/SC 10 a 11 (I.Fernandes)

8.1 Informace o dotazníku ohledně těchto aktivit. Málo připomínek k normám

8.2 Otázky a odpovědi (Všichni)

9. Různé (Všichni)

10. Datum a místo příštího jednání 20.7.2021 on line (R. Ferraz)

GROUP B – Implementation, Authorisation and Certification 14. ledna 2021, 12.00 CET - Online Meeting Detaily jednání Group B jsou důvěrné Jednání nahráváno na video. Prohlášení GDPR. (Tobias)

1. Uvítání (S. Morra )

2. Omluvy - nejsou (R. Ferraz)

3. Přijetí programu (S. Morra) Přidány 3 body

4. Schválení zápisu z Online jednání 21. července 2020 (S. Morra) (IAB-WGB-662-20)

5. Follow-up of Actions (R. Ferraz)

6. Přístupové podmínky a Přechodové opatření (S. Morra)

6.1 Návrh SAIW (Jižní Afrika) přístupových podmínek pro IWT – IAB-WGB-665-20 - Schváleno

6.2 Návrh NIG-ANB (Nigerie) přístupových podmínek IWE,IWT – IAB-WGB-682-20 IAB-WGB-683-20 - neschváleno Jednání o tomto bodu trvalo 115 minut !!!!!! Diskuze nebrala konce. 82 osob z 40 zemí jednalo/poslouchalo o jedné zemi tak dlouho. Svědčí to o nepřipravenosti Nigerijské delegace, ale i o chybě vedení, že neukončilo jednání. Bylo jasné, že se plánovaný program nevejde do časového rámce a tak prodlouženo jednání o min. 1 hodinu.

7. Autorizační činnosti hlavních auditorů (T.Jessop)

 • ANB a ANBCC Rozsahy autorizace – IAB-025r49-20; IAB-351r19-20
 • Program auditů - IAB-026r24-draft
 • Moderace auditorů - IAB-WGB-491r1-20
 • Zpráva o vyhodnocení zpětné vazby z auditů - IAB-WGB-358r1-20
 • Zpráva z Assessors Workshop rozhodnutí/akce

7.2 ANBs a ANBCCs Zprávy z auditů (T.Jessop.)Doporučení jsou shrnuta v tabulce (doc IAB-WGB-664-20).

 • ANB - Portugal ANB Surveillance Audit – IAB-WGB-677-20
 • IIS CERT Srl – ANB - Italy ANB Remote Surveillance Audit – IAB-WGB-680-20
 • ASR Cert Pers - ANB – Romania ANB Remote Surveillance Audit – IAB-WGB-674r1-20
 • ISIM CERT – ANBCC – Romania ANB Remote Surveillance Audit – IAB-WGB-673-20
 • CESOL - ANB – Spain ANB Remote Surveillance Audit – IAB-WGB-678-20
 • CESOL ANBCC – Spain ANBCC Remote Surveillance Audit – IAB-WGB-679-20
 • MHtE - ANB – Hungary ANB Remote Surveillance Audit - IAB-WGB-675-20
 • MHtE - ANBCC – Hungary ANBCC Remote Surveillance Audit – IAB-WGB-676-20
 • SAIW - ANB – South Africa ANB Remote Surveillance Audit – IAB-WGB-684-20
 • SAIW - ANBCC – South Africa ANBCC Remote Surveillance Audit – IAB-WGB-685-20
 • CANB-CWTQC - ANB – Peop. Rep. of China ANB Remote Extra Surveillance Audit - IAB-WGB-669-20
 • CANB-CWTQC - ANBCC – Peop. Rep. of China ANBCC Remote Extra Surveillance Audit - IAB-WGB-669-20
 • HERA - ANB – New Zealand ANB Remote Surveillance Audit – IAB-WGB-666-20
 • HERA - ANBCC – New Zealand ANBCC Remote Surveillance Audit – IAB-WGB-667-20
 • SWS - ANB – Singapore ANB Remote Surveillance Audit – IAB-WGB-672-20

7.3 Slovní zprávy auditoů (T.Jessop)

 • Souhrnná tabulka auditů (IAB-WGB-664-20)
 • <

7.4 Přihlášky ANB/ANBCC Status (T.Jessop)

 • Audit summary table (IAB-WGB-664-20)

7.5 ANBs Blended Learning Activities (T.Jessop)

Lead Assessor Christian Ahrens - Blended Learning

 • SWC - ANB – Sweden, ANB Blended Learning Remote Re-Audit – IAB-WGB-670-20
 • WTI - ANB – Australia ANB Blended Learning Remote Re-Audit – IAB-WGB-671-20
 • DUZS - ANB – Slovenia ANB Audit – IAB-WGB-685-20

7.6 Lead a Peer Auditoři Status (T.Jessop)

 • Stav certifikace auditorů (IAB-099r33-20)

7.7 Otázky a odpovědi (Všichni)

8. Pracovní skupiny

8.1 WG B#1 – Rules and OPs (I. Fernandes)

8.1.1 Zpráva předsedy (IAB-WGB-681-20)

8.1.2 PrezentaceIAB OP-15 revision 9 – Draft 2 (F.Moll and J. Rosell) (OP-15_with_appendix_new_2020_12_17) Týká se Blended Learning. Schváleno

8.1.3 Plán příští práce

8.1.4 Otázky a odpovědi (Všichni)

8.2 WG B#6 – Certification Systems - Companies and Personnel (S. Morra)

8.2.1 Zpráva předsedy

8.2.2 Prezentace návrhu Draftu IAB-339

8.2.3 Prezentace digitálních diplomů/certifikátů. Bouřlivá diskuze.

8.2.4 Plán další činnosti

8.2.5 Otázky a odpovědi (Všichni)

9. Stížnosti (S. Morra) - nejsou

10. Různé (Všichni)

11. Datum a místo příštího jednání (R. Ferraz) – bude oznámeno později. On line.

Management Team

IAB MEMBERS MEETING / 15. leden 2021 Online: 12:00 CET Jednání nahráváno na video. Prohlášení GDPR. (Tobias)

1 Uvítání, úvod (B. Lee) – přítomno 75 delegátů

2 Omluvy účasti (R. Ferraz) Informace. všichni přítomni

3 Schválení programu B. Lee IAB-MM-099-20 Rozhodnutí - Schváleno

4 Schválení zápisu z minulé IAB Members Meeting B. Lee IAB-MM-097-20 Rozhodnutí - Schváleno

5 Plnění úkolů z předchozího jednání R. Ferraz Informace – vše splněno

6 Strategie IAB update B. Lee Informace na roky 2021 až 2024. Bude připravena a projednána na příští schůzi

7 EU Projekty/Link to Harmonized E&T&Q&C Systems E. Assunção IAB-MM-100-20 Informace

8 Informace o aktivitách propagace M. Teixeira IAB-MM-101-20 Informace

9 Návrhy všech členů

10 Datum a místo příštího jednání – 22.7. On-line Rozhodnutí

Otázky pro Harmonizovanou databázi

CWS ANB odeslala do EWF více než 40 otázek pro IWS, IWP a IWIP, které se stanou součástí Harmonizovaných testů EWF a splnila tak dílčí úkol. Na tvorbě otázek se podílejí všechny státy. Nesplnění by znamenalo pokutu 1000,- Euro.

Potvrzení ze systému NANDO o notifikaci

© CWS ANB 2021
 Související

Související témata
Informační servis


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.