English svareni
[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Informační servis č. 273
Datum: 16.1.2023
Autor: Ing.Václav Minařík,CSc.; ředitel exekutivy CWS ANB

ISO/FDIS 5817 (Ed. 4)

ISO/FDIS 5817 (Ed.4) byla schválena. Nyní je ve stadiu vypořádání již jen editačních připomínek (Francie Rakousko a Německo).

CWS ANB získala licenci jako CTN !!!!!!!

Na základě naší dlouholeté činnosti v oblasti technických norem (nebudu teď vypisovat detaily) jsme obdrželi od ÚNMZ Licenci k užívání označení – CTN a CENTRUM TECHNICKÉ NORMALIZACE.

Je to ocenění práce Vás všech, kteří se na tvorbě a připomínkování technických norem podílí, pracují v TNK apod.

Na udělení licence můžeme být právem hrdi. Je to další krok vpřed, který u našich klientů jistě bude mít kladnou odezvu a zvýší naši prestiž.

CWS ANB a její členové provádí širokou škálu činností, které souvisí se svařováním a mohou tak nabídnout svým klientům komplexní službu. Spolupracují s našimi i zahraničními experty, soudními znalci atd.


...

Zasedání IAB Group A

Jako každoročně je pořádáno pracovní zasedání IIW a IAB. Dříve probíhalo v Paříži, po změně sekretariátu jen jednou v Janově těsně před covidem v lednu 2020 a od té doby je jednání on-line.

IAB Group A: Education, Training and Qualification 10.ledna 2023 (úterý) 12h00 – 16h00 CET Online Meeting

79 osob připojeno

1. Uvítání H. Dascau – 12h-12h05 [5] – předseda IAB A (RO)

2. Omluvy neúčasti R. Ferraz – 12h05-12h10 [5]

Omluva Nemeth NIL

3. Schválení programu H. Dascau – 12h10-12h15 [5]

Schváleno 37 Pro 0 proti 0 zdrželo

4. Schválení zápisu z minulého on-line jednání 11. ledna 2022 (IAB-WGA-440-22) H. Dascau – 12h15-12h20 [5]

39 Pro to je 100%

5. Plnění úkolů R. Ferraz – 12h20-12h25 [5]

Viz dnešní program.

6. Pracovní skupiny

6.1. WGA#2a/2b – Existing Engineer/Technologist / Specialist / Practitioner Guidelines M. Poege – 12h25 – 12h40 [15]


...

6.1.1. Zpráva předsedy

Nejsou připomínky od ANB, ATB k změnám, doplnění. To je dobře, jedná se o stabilní pravidlo.

6.1.2. Zpráva Report on the Modular structure for the guideline IAB-252

„Musíme udělat zkoušku, jak modulární koncept přijme trh.“ Pracovní skupina v červenci předloží návrh a ukončení práce v lednu 2024

6.1.3. Plán další práce

6.1.4. Otázky a odpovědi Všichni – 12h40 – 12h45 [5]

6.2. WGA#3a – Welder Curriculum H. Potgieter –12h45 – 13h00 [15]

6.2.1. Zpráva předsedy (IAB-WGA-445-22) Složení pracovní skupiny


...

6.2.2. Plán další práce


...

6.2.3. Otázky a odpovědi Všichni – 13h00 – 13h05 [5]

6.3. WGA#3b – Inspection Personnel Guideline L. Costa – 13h05 – 13h20 [15]

6.3.1. Zpráva předsedy

Největší potíž pro ANB jsou harmonizované praktické zkoušky. Podle nás je nejhorší situace s plastovými vzorky imitujícími kovové, kde by se měly identifikovat vady po rozlomení. Vysoutěžila to SAWI (South Africa Welding Institut), kam jsme poslali objednávku na podzim 2021. Podepsání smlouvy jsme několikrát urgovali a nakonec jsme dostali podepsanou smlouvu v září 2022. Platba do Jižní Afriky (dopředu)v září 2022 za zkušební i cvičné vzorky na základě faktury SAWI zamotala hlavu i bankovním specialistům z naší banky Pak už jen sliby, kdy to odešlou a mnoho urgencí. Zároveň jsme podepsali v únoru 2022 dohodu o utajení a důvěrnosti vzorků s IIW. Až vzorky přijdou, tak nás ještě čeká celní řízení. Dále máme již k dispozic (přeložené do češtiny) harmonizované mechanické zkoušky (protokoly s úmyslnými chybami) a certifikáty svářečů (s chybami neúmyslně což je nepoužitelné z větší části).

Teoretické otázky Harmonizované databáze máme přeloženy. Jak je vidět z následujícího, řada bodů ještě chybí (WPS,WPQR, Makro, NDT, booklet norem..).

Tak si dáváme otázku, zda by nebylo levnější a kvalitnější použít kovové vzorky z praxe, které jsou v držení každého ANB.


...


...


...


...


...

6.3.2. Plán další práce

Zahrnout do osnov Zdraví a bezpečnost a Risk Management apod.


...

Je potřebné vytvořit pravidlo pro uznání jiných schémat inspektorů a vytvořit globální pravidlo pro svářečského inspektora


...


...

6.3.3. Otázky a odpovědi Všichni – 13h20 – 13h25 [5]

6.4. WGA#4a – Companies and Personnel Certification Systém S. Morra – 13h25 – 13h40 [15]

6.4.1. Zpráva předsedy 100% úsilí na Certifikaci Inspektora. Inspekce tlakových nádob a kovových konstrukcí. Příklad:


...

6.4.2. OP-03, Appendix 2 – ANBCC Checklist

6.4.3. HEP – Harmonised Examination Packages for Certification of Welding Inspection Personnel

6.4.4.Plán další práce

6.4.5. Otázky a odpovědi Věichni – 13h40 – 13h45 [5]

6.5. WGA#6a – Blended Learning Activities F. Moll – 13h45 – 14h00 [15]

6.5.1. Zpráva předsedy


...

6.5.2. Plán další práce

6.5.3. Otázky a odpovědi Všichni – 14h00 – 14h05 [5]

6.6. WGA#7a –Welded Structures Designer Guideline A. König – 14h15– 14h30 [15]

6.6.1. Zpráva předsedy


...

6.6.2. Zpráva o revizi IWSD guideline

Anja ze SWS (CH) je velmi progresivní v dobrém slova smyslu, vloni kvůli covidu její WG nepracovala. Ona se snaží max pravidlo zjednodušit.

6.6.3. Plán další práce

6.6.4. Otázky a odpovědi Všichni – 14h30 – 14h35 [5

6.7. WGA#8a – Alternative Route I. Jaswal – 14h35 – 14h50 [15]

6.7.1. Zpráva předsedy (IAB-WGA-446-22)

6.7.2. Plán další práce

6.7.3. Otázky a odpověd Všichni – 14h50 – 14h55 [5]

6.8. WGA#9a – Mechanized, Orbital and Robot Welding J. Kauppila – 14h55 – 15h10 [15]

6.8.1. Zpráva předsedy - nebyl

6.8.2. Plán další práce

6.8.3. Otázky a odpovědi Všichni – 15h10 – 15h15 [5]

6.9. WGA#11a – Harmonised Examination Fernandes– 15h15– 15h30 [15]

6.9.1. Zpráva předsedy


...

6.9.2. Zpráva o požadavku nových otázek z ledna 2022 Všichni vytvořili

6.9.3. Žádost o nové otázky IWIP

6.9.4. Otázky z Workshopu – zpráv T. Rosado – 15h20-15h25 [5]

6.9.5. Kompletizace IAB harmonizovaných otázek L. Johansson – 15h25-15h30 [5]

Nespokojenost s kvalitou otázek a návrh řešení.

Dopis, na IAB, který podepsali:

 • Bart Verstraeten, Chief Executive, ANB Belgium
 • Juha Kauppila, Chief Executive, ANB Finland
 • Martin Lehmann, Chief Executive, ANB Germany
 • Tim Liefaart, Chief Executive, ANB the Netherlands
 • Björnar Vaernes, Chief Executive, ANB Norway
 • Lars Johansson, Consultant, ANB Sweden (former ANB Chief Executive)

Ohromná diskuze. Očekávání odlišného přístupu od Management teamu, aby byly zajištěna kvalita otázek.

Philipe Lecca

I agree with Lars' proposal. However, even if we pay people to produce aligned questions and exams, I think it is necessary to define acceptance criteria for questions and exams, e.g. : - consistent with the guideline (and the level in the guideline) - consistent with standards (both technical and vocabulary) - consistent with the training materials

Italo Fernandez: to by narušilo náš pilíř harmonizace.

Rute Feraz: Dělají to dobrovolníci, jinak zaplatí ANB hodně za experty

Hufsey: Stanovisko USA – podpora stanoviska Larse Johansona

Luca Costa: systém stojí peníze, buď to platí ANB a nebo to zaplatí pro najaté osoby.

Deniz Yalniz - Weld Australia I also share the concerns of Lars. We received complaints from the students regarding the quality of the questions (vagueness, translation issues etc.) in the past. If the management spend money to subcontract the creation of questions/exams, the management should be able to control the quality f the delivered exmans based on explicit requirements.

potgieterh This is a very interesting issue and to my knowledge one of the main problems are the different training material and scopes of individual ANB's during training. Harmonised or guided training material references available on internet will definitely improve the exam results

Italo Fernandez. Otázky cca 10 let, každý rok žádáme o vyřazení špatných otázek. Je jednoduché o tom mluvit, je težké to dělat

Inderpal Jaswal I would also like greater clarity on what "not good enough means." Language, technical, images, format?

.

Nakonec se hlasovalo, zda se má rozeslat dotazník po ANB s návrhy řešení zvýšení kvality otázek harmonizované databáze.


...

30 pro 2 se zdrželi

6.9.6. Plán další práce

6.9.7. Otázky a odpovědi Všichni 15h30 ; 15h35 [5]

7. Harmonised database software I. Fernandes– 15h35–15h50

7.1. Management Team - zpráva o Harmonizovaných zkouškách a použití harmonizované databáze a možné budoucí kroky T. Rosado – 15h35 - 15h45 [10]

7.2. Informace – Working Group pro vývoj harmonizovaných fixních testů (IAB-WGA-051r22-22

Jaké otázky ještě chybí.


...

7.3. Informace - Database Otázek a status fixních testů a vývoj (IAB-WGA-056r22-22)

7.4. Informace - Implementace Harmonizovaných zkoušek (IAB-WGA-057r22-21) Statistiky Harmonizovaných otázek. Musí se nahrávat otázky pro každou skupinu studentů, ne najednou třeba za půl roku.

7.5. Otázky a odpovědi Všichni – 15h45 – 15h50 [5]

8. Různé Všichni – 15h50 – 15h55 [5]

9. Datum a místo příštího zasedání R. Ferraz – 15h55 – 16h00 [5] 17.7.2023 Bude dotazník, kdo pojede do Singapore 17.7.2023

Jednání se zúčastnil Ing.Václav Minařík,CSc. a Ing.PhD. Vladimír Kudělka

GROUP B – Implementation, Authorisation and Certification -

Jednání 11.1.2023 (středa) 12h00 – 16h30 CET Online Meeting Úvodem Tobias Rossado, poučil přítomné o legislativních opatřeních, hlasování a chování se při on-line konferenci. Některé body jednání IAB Group B jsou důvěrné. Jednání probíhá na bázi ZOOM a hlasování probíhá pomocí programu SLIDO.

Přihlášeno 78 osob.

1. Uvítání S. Morra – 12h00-12h05 [5] Stefano dal 3 minuty na přihlášení. Nikdo není nový.

2. Omluvy neúčasti R. Ferraz – 12h05-12h10 [5] Nemeth (NL)

3. Schválení programu S. Morra – 12h10-12h15 [5] Schváleno 100%.

4. Schválení zápisu z Online jednání červenec 2022(IAB-WGB-767-22) S. Morra – 12h15-12h20 [5] Schváleno 100%

5. Plnění úkolů R. Ferraz – 12h20-12h25 [5] Splněno. Viz též dnešní program.

6. Přístupové podmínky a Přechodná ustanovení S. Morra – 12h25 - 12h40 [15] Nic není k projednání

7. Autorizační aktivity

7.1 Situace s Nigerijským ANB. Rute Ferraz.

Návrh na zrušení práva vydávat Diplomy a dostanou čas na ustavení potřebných funkcí a ATB do 2024. Audit nutný. Komentář Italo Fernandeze, že v roce 2024 bude možná pouze předběžná autorizace. Všechny studenty čekající na Diplomy nejdříve bude hodnotit auditor EWF, IIW, zda je vše v pořádku. Hlasování: 33 (Slido) +1 (Chat) ANO , 2 se zdrželi Všechny studenty čekající na Diplomy nejdříve bude hodnotit auditor EWF, IIW, zda je vše v pořádku 31+1 ANO, 2 se zdrželi


...

Schválený návrh

7.2 HERA ANB Nový Zéland chtějí být neaktivní na 2 roky z důvodu trhu. Historicky bylo společné ANB Austrálie a NZ, potom NZ ustavil ANB a jak je vidět nemají koho školit ve svařování, představuji si že zelený ostrov by potřeboval školit např v pastevcích, nebo v cvičení ovčáckých psů (možná moje naivní představa). Schváleno 100%

7.3. Zprávy hlavních auditorů I. Fernandes –12h40 – 13h10 [30]

One men show Italo Fernandese

 • ANB and ANBCC Scopes – IAB-025r52-22 and IAB-351r22-22
 • Audit Program - IAB-026r28-22 Hlasování. Schváleno 31+1 ANO 1 Zdržel
 • Moderation of Assessors – IAB-WGB-498r5-22 Podrobná zpráva
 • Zpráva o vyhodnocení Audit Feedback Forms – IAB-WGB-358r12-22
 • Zprávy auditorů rozhodnutí
 • Dokumenty auditorů – IAB-ASS-00r1-21 Rozšířit opatření kvůli covidu na další speciální situace (krize, válka,…)

7.4. ANBs and ANBCCs zprávy z auditů I. Fernandes –13h10 – 13h30 [20]

Doporučení jsou uvedena v zprávách z auditu a v tabulce souhrnu z auditů. Důvěrné. (IAB-WGB-716r3-22)

 • MHtE – ANB – Hungary ANB Re-Assessment Audit
 • MHtE – ANBCC – Hungary ANBCC Re-Assessment Audit
 • SAIW – ANB – South Africa ANB Re-Assessment Audit
 • SAIW – ANBCC – South Africa ANBCC Re-Assessment Audit (IAB-WGB-772-22)
 • KWJS – ANB – Rep. Korea ANB Re-Assessment Audit (IAB-WGB-771-22)
 • AWS – ANBCC – USA ANBCC Re-Assessment Audit (IAB-WGB-770-22)

7.5. Ústní zprávy auditorů I. Fernandes – 13h30 – 13h40 [10]

 • Souhrnná tabulka auditů (IAB-WGB-716r3-22)
 • Situace ANB a ANB CC v Ruské Federaci. Prodloužení autorizací o 6 měsíců. Nesmí ale nic vydávat ani působit v zahraničí. Schváleno

7.6. Status přihlášek ANB/ANBCC I. Fernandes – 13h40 – 13h50 [10] - Souhrnná tabulka auditů (IAB-WGB-716r3-22)

7.7. ANBs Blended Learning aktivity I. Fernandes – 13h50 – 14h00 [10] - Audit summary table (IAB-WGB-716r3-22) Prodloužení statutu BL auditorů

7.8.Zpráva o stavu auditorů I. Fernandes – 14h00 – 14h10 [10]

❖ Certifikáty auditorů (IAB-099r36-22)


...

Conveyor Italo Fernandez(IF) navrhl jako Lead auditora Alexandra Mullina (AM) z Ruska. Potvrdil, že nesmí být činnost ruského ANB v Rusku ani v zahraničí, ale Lead Assessor není ruské ANB a to že může Lead Assessora dělat. To se setkalo s nevolí, velká diskuze, IF stále trval na svém, důvodem že je nutnost jmenování Lead Assessora pro systém IAB, že AM vyhovuje po technické stránce, jinak že ho nehodnotí atd. V diskuzi padlo, že ho nejde platit do Ruska z EU a že nic takového ani dělat nebudeme, jestli platí rozhodnutí IIW, když IAB je jeho součástí apod. Yevgenija z Ukrajiny ohlásila, že nebude o AM hlasovat. Proběhlo hlasování:

Výsledek 26 + 1 pro odložení, 4 proti a 4 se zdrželi

Italo Fernandes navrhl jako dalšího Lead Auditora Yevgeniju Chvertko z Ukrajiny. Yevgenija v živém vstupu požádala o posunutí rozhodnutí, v současné době má velmi obtížnou situaci vycestovat na audity. Přesto IF požadoval pro systém IAB nutnost jejího zapojení. Dálkové audity jsou pro ní v současné době též obtížné, protože elektrický proud jde 6 hodin denně, 3 hodiny přes den a 3 hodiny v noci. Připojení k internetu je často nestabilní. Alexander Mullin ohlásil, že bude hlasovat. Po hlasování se vyhovělo Yevgeniji CH o odložení. Končící Lead Assessory by měli být Italo Fernandes a Rute Ferraz. Opět se jim prodloužil mandát o rok.


...

7.9. Otázky a odpovědi I. Fernandes – 14h10 – 14h15 [5]

8. Pracovní skupiny

8.1. WG B#1 – Rules and OPs I. Fernandes– 14h30– 14h50 [20]

8.1.1. Zpráva předsedy - Nic speciálního není

8.1.2. Návrh na dálkové/on-line zkoušení

8.1.3. Návrh na poplatky za audity u společných systémů - Schváleno pro Polsko a Maďarsko

8.1.4. Plán další práce

8.1.5. Otázky a odpovědi Všichni – 14h50 – 14h55 [5]

8.2. WG B#6 – Certification Systems – Firmy a personál S. Morra – 14h55–15h15 [20]

8.2.1. Zpráva předsedy

8.2.2. Prezentace certifikačního systému pro svářečské inspektory

8.2.3. Plán další práce

8.2.4. Schválení OP-03, Appendix 2 – ANBCCs Audit Checklist – Draft 1 Schváleno

8.2.5. Otázky a odpovědi Všichni – 15h15 – 15h20 [5]

8.3. WG B#7 – Dálkové/on-line zkoušky M. Uran – 15h20 – 15h40 [20

8.3.1. Zpráva předsedy (IAB-WGB-773-22).Ukončil činnost WG, s tím, že odpovědnost za on-line zkoušky má WG Itala Fernandese.

8.4. Task Force B#2 - Digital Certificates/Diplomas S. Morra – 15h50 – 16h10 [20]

8.4.1. Zpráva předsedy Platforma bude představena v červenci 2023

8.4.2. Plán další práce

8.4.3. Otázky a odpovědi Všichni – 16h10 – 16h15 [5]

9. Stížnosti S. Morra – 16h15 - 16h20 [5] Nejsou

10. Různé Všichni – 16h20– 16h25 [5]

11. Datum a místo příštího jednání R. Ferraz – 16h25 – 16h30 18.7.2023 Bude dotazník o účasti

IAB MEMBERS MEETING 12 ledna 2023 – Online Meeting

Max. 2 osoby z každého státu

Úvodem Tobias Rossado, poučil přítomné o legislativních opatřeních, hlasování a chování se při on-line konferenci. Některé body jednání IAB Group B jsou důvěrné. Jednání probíhá na bázi ZOOM a hlasování probíhá pomocí programu SLIDO.

71 přihlášených

 1. Uvítání předsedou B. Lee
 2. Omluvy neúčasti R.Ferraz Finsko, Ukrajina
 3. Schválení programu B. Lee IAB-MM-123-22 Hlasování 100%
 4. Schválení zápisu z jednání v Japonsku B.Lee IAB-MM-122-22 Hlasování 100%
 5. Plnění úkolů z předchozího jednání R. Ferraz
 6. Informace o vývoji IAB Strategie B.Lee
 7. Reklama & Marketing WG 11. B. Lee
 8. Informace o IIW reklamních aktivitách L. Costa
 9. EU Projects/Link to Harmonized E&T&Q&C Systems E. Assunção Probíhající spolupráce s ASME a jednání svářečských dozorech o konceptu ASME sekce VIII
 10. IAB Board Directors rozhodnutí Rute Feraz


 Související

Související témata
Informační servis


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.