English svareni
[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Informační servis č. 274
Datum: 21.2.2023
Autor: IAB, CWS ANB

IAB

International Authorisation Board (IAB) je integrální součástí International Institut of Welding (IIW)

PROF. BOYOUNG LEE IIW-IAB Chair (Republic of Korea)

V rychle se vyvíjejícím odvětví svařování, llW International Authorization Board (IAB) pokračoval v roce 2022 směrem k účinnému systému na podporu svářečského průmyslu při vzdělávání a školení svých pracovních sil. Cílem je dodat potřebné znalosti a dovednosti pro zaměstnance a firmy. IAB tohoto cíle dosahuje identifikací, vývojem a implementací systému na celém světě - llW systému vzdělávání, školení, kvalifikace a certifikace. V roce 2022 se sešlo IAB, aby pokračovalo v technické práci vyvíjené v IAB skupinách A a B.

Členové se také diskutovali na „Members meeting a Board of Directors strategické akce související s propagaci a marketingem systému. Tato setkání se konala online během llW zimních jednáníí a v hybridním režimu v červenci během výročního shromáždění llW, které se konalo v Tokiu. Bylo přezkoumáno a aktualizováno několik dokumentů s pokyny a pravidly.

V roce 2021 bylo vydáno 7 542 diplomů, 628 certifikátů personálu (nových a obnovených) a 636 firemních certifikátů (nových a obnovených). Tato čísla ukazují celkový nárůst, kolem 20 %, udělených diplomů a certifikátů ve srovnání s rokem 2020.

Kumulativní počty: do konce roku 2021 bylo vydáno 176 709 diplomů, 2 344 nových certifikátů personálu a 2.974 firemních certifikátů ISO 3834 (pouze nových). Pro blízkou budoucnost je výzva zaměřena na posílení implementace Systému vzdělávání, školení, kvalifikace a certifikace llW prostřednictvím své propagace ve svářečském průmyslu na celosvětové úrovni. Promoce akce budou muset posílit příspěvky IAB ke konkurenceschopnému odvětví nabídkou harmonizovaný, aktuální systém vzdělávání, školení, kvalifikace a certifikace pro zaměstnance a společnosti, které splňují potřeby průmyslu.

ROLE A ODPOVĚDNOSTI: KDO CO DĚLÁ

MR HORIA DASCAU IIW-IAB Group A Chair (Romania)

Skupina A ;Vzdělávání, školení a kvalifikace“ je zodpovědná za:

 • Vypracování a revidování Kvalifikačních směrnic, Alternativní cesty a pravidla a požadavky a zabývá se Blended Learning Programmes ;
 • Vypracovává a spravuje harmonizované zkoušky. Za technické schválení pravidel IAB odpovídá skupina A.

Během roku 2022 byly klíčovými aktivitami IAB Group A:

 • Pokračování ve vývoji praktických zkoušek pro mezinárodního svářečského inspektora;
 • Přezkoumání a vývoj otázek používaných při harmonizovaných zkouškách pro úrovně IWE/IWT / IWS/IWP.

Guidelines:

 • IAB-089r0-22 – Směrnice pro mezinárodní svářeče (zkušenosti svářeče) – Část III;
 • IAB-442-22- Směrnice pro alternativní cestu;
 • Harmonizované zkoušky nové a revidované otázky.

Během roku 2022 byly klíčovými aktivitami IAB Group A:

 • Rozsah: Implementace, autorizace a certifikace

Během roku 2021 byly klíčovými aktivitami IAB Group B:

 • Pokračování ve vývoji systému certifikace svářečských inspektorů;
 • Analýza pro implementaci digitálních diplomů/certifikátů. Dokumenty revidované a vyvinuté v rámci IIW-IAB skupiny B

Pravidla:

 • Přezkoumání a aktualizace několika provozních postupů. Aktualizace pravidel, and Guidelines’ log of Changes doc IAB-247;
 • Aktualizace specifických pravidel umožňujících využití vzdáleného auditu ANB, ANBCC, ATB a společnosti pod systémem certifikace výrobců llW.

DR STEFANO MORRA IIW-IAB Group B Chair (Italy)

Skupina B

Skupina B Implementace, autorizace a certifikace“ odpovídá za:

 • Vypracování, udržování a revidování Pravidel a a Operačních postupů pro implementaci kvalifikačních směrnic a certifikačních systémů;
 • Uděluje a potvrzuje oprávnění autorizovaných jmenovaných osob (ANB) a
 • autorizovaných jmenovaných orgánů pro certifikaci firem (ANBCC);
 • Schvaluje přístupové podmínky, přechodná období a alternativní cestu;
 • Jmenujte auditory.
 • Za technické schválení pravidel a operačních postupů IAB odpovídá skupina B.

  75. Výroční zasedání IIW v Tokiu 2022 - statistika

  75. výroční shromáždění a mezinárodní konference:

  • Zastoupeno 43 členských zemí IIW (většina on-line včetně ČR)
  • 166 hodin jednání v 67 zasedáních různých pracovních jednotek
  • 170 předložených vědeckých prací, standardů a stanovisek IIW, osvědčených postupů a směrnic
  • 11 - 192 účastníků na akci (včetně on-line)
  • 387 účastníků profesorů, doktorů, inženýrů a profesionálů – z toho kolem 340 z Japonska (obvykle v Ne-covidové době cca 800).
  • 208 mladých profesionálů a studentů
  • 191 účastníků Mezinárodní konference (pouze)

  PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ na 75. Výročním zasedání v Tokyu

  Během shromáždění vyhlášení IIW Cen a ocenění uznávaných jednotlivců za jejich vynikající příspěvky ke svařování, spojování a příbuzných procesů a jejich podpora pro práci organizace:

  • FELLOW OF THE IIW, uděleno Prof. Dorin Dehelean, paní Teresa Melfi, Prof. John C. Lippold, Dr. Zheng Sun;
  • CENA ARTHUR SMITH, udělená Dr. Warrenu Migliettimu
  • CENA ANDRE‘ LEROY, udělená Dr. Nicku Petersonovi
  • CENA CHRIS SMALLBONE AWARD, udělena panu Danu Tadicovi
  • MEDAILE Thomas, udělena panu Bruce Cannonovi
  • CENA GUERRERY, udělená Dr. Zhang Jinwenovi
  • CENA HALIL KAYA GEDIK udělena panu Tomoyuke Ueyama
  • HENRY GRANJON CATEGORY A AWARD, udělená Dr. Jun Xiao
  • CENA HENRY GRANJON CATEGORY B AWARD, udělená Dr. Anně Regensburg
  • CENA HENRY GRANJON CATEGORY C AWARD, udělená Dr. Mitchell R. Grams
  • HOUDREMONTSKÉ PŘEDNÁŠKY A LEKTORY udělené Dr. Eng. Eisaku Ito
  • Welding in The World 2021 CENA NEJLEPŠÍ Příspěvek, udělená Pixnerovi, R. Buzolinovi, S. Schoenfelderovi, D. Theuermann, F. Warchomická, N. Enzinger; A. Valiente Bernejo, K. T. Pandian, B. Axelsson, E. Harati, A. Kisielewicz, L. Karlsson; G. Meneghetti, A. Campagnolo, S. Masaggia

  76.Výroční zasedání a mezinárodní konference je v Singapore v Marina Bay Sands Hotel and Convention Center


  ...

  IIW WORKING UNITS (IIW Pracovní skupiny) a jejich činnost 2022

  Jednacím jazykem je angličtina, tak nepřekládáme Jste-li odborník/odbornice na některou problematiku komisí a pokud máte zájem o práci v některé komisi, kontaktujte CWS ANB.

  C-I / ADDITIVE MANUFACTURING, SURFACING, AND THERMAL CUTTING Mr Ing. Doug Kautz

  Commission I had a successful Annual Assembly where 8 papers papers were presented at the Commission meeting. Terms of Reference were approved for the main commission as well as each of the sub-Commissions. A new Vice Chair, Matteo Pedemonte from Italy was elected. A successful symposium for Additive Manufacturing was held during the Assembly in conjunction with several other commissions. An online intermediate meeting with Commissions IV and XII was held in March.

  C-II / ARC WELDING AND FILLER METALS Dr Zhuyao Zhang

  Commission II is focused mainly on welds produced by arc welding and on the filler metals which are used therefore. Its activities are set on the metallurgy of weld metals, the influence of the chemical composition and minor elements on the mechanical, corrosion and damage weld behavior and on the reliability of welds in practical service. he Commission work is determined by various issues of filler metal optimization and development in respect to metallurgy, new material grades, new arc welding processes and practical applications. Microstructural interpretation of weld metals, establishing of adequate test procedures for welds and standardization lthough there is a thematic overlap with other IIW commissions in some general technical topics of interests, the differentiation to other commissions, especially Although there is a thematic overlap with other IIW commissions in some general technical topics of interests, the differentiation to other commissions, especially to Commission IX, is the technical approach to these topics. While Commission II focuses on the weld metal by a technology driven approach other Commissions are focusing on base metals which are subjected to welding from a more scientific point of view.

  C-III / RESISTANCE WELDING, SOLID STATE WELDING AND ALLIED JOINING PROCESS Prof. Dr Ing. Jorge dos Santos

  Commission III maintained in 2022 a high number of participants and technical contributions. The main topic investigated in the area of resistance welding was liquid metal embrittlement (LME). In the solid state welding focus was the wear behaviour of FSW and refill FSSW welding tools. The participation of young professionals in C-III was noticeably high. A tendency of increasing contributions in the topics of machine learning and general data management.

  C-IV / POWER BEAM PROCESSES Dr Herbert Staufer

  Together with Commission I and Commission XII, the Commission works to establish more reliable welding and joining technologies with higher productivities through a deep understanding of the physical phenomena governing beam processes. In this joint group especially the laser based additive manufacturing process will be investigated.

  C-V / NDT AND QUALITY ASSURANCE OF WELDED PRODUCTS Prof. Dr Marc Kreutzbruck

  All five Sub-Commissions were active in the improvement and development of new nondestructive testing methods and their transfer into real test scenarios of welded components. In C-V-C we have almost finalised new TFM/FMC ISO Standards 23864 and 23865 detailing how to use new ultrasonic imaging methods, and passed a resolution on the new FDIS stage. The newly-founded Working Group on a Handbook on testing anisotropic materials, under the leadership of Channa Nageswaran.

  C-VI / TERMINOLOGY Mr Jérôme Dietsch

  Commission VI develops and maintains all terms and definitions specifically applicable to welding and allied processes which fall into the scope of the International Institute of Welding.Its areas of interest consequently covers a wide range of disciplines and technologies, including, but not limited to, welding and joining processes, joints design, performance and testing, metallic and non-metallic materials, and also many further aspects regarding for example personneland quality management, equipment and consumables.In order to ensure technical reliability and accuracyon specific topics, Commission VIis committed to enlist,whenever possible, competent experts from other IIW Working Units or organisations.Further, Commission VI closely focuses on the multiple interdependencies between all the terms and definitions it manages, to ensure comprehensive, coherent,and organised vocabularies. To do so, it notably relieson its Subcommission VI-A, which maintains and develops the IIW Thesaurus, which is also used by information specialists constituting bibliographic databases to index scientific and technical literature in the fieldof welding and allied processes.The main goal of Commission VIis to offer toall kindsofindividuals (students, professionals, researchers) involved in all kinds of organisations (academic, research or industrial) with comprehensive vocabularies relevant to the field of welding and allied processes. These mostly come in the form of International Standards produced in collaboration with ISO. The Commission also looks forward means to make the content it develops publicly available through electronic or other possible forms.

  C-VII / MICROJOINING AND NANOJOINING Prof. Guisheng Zou

  A workshop on MICROJOINING AND NANOJOINING has been organized Hybrid: ON-SITE and ON-LINE), including 25 presentations from more than 7 countries in three half-day sessions (one as a joint meeting with C-XVII) and more than 50 attendees. The “Nano- & Micro-Joining (NMJ) Virtual Meeting”, 13:00-15:00(CEST), 7 July 2022, including more than 100 attendees and 3 invited talks.

  C-VIII / HEALTH, SAFETY AND ENVIRONMENT Mr David Werba

  IIW C-VIII is an interdisciplinary network that regularly reviews, exchanges and shares knowledge and general trends in international and national regulations, laws, and rules, and develops best practices that can affect Health, Safety, and the Environment regarding exposure to physical and chemical agents in welding. As has recently been the most explored topics, welding fume and the exposure limits continue to be the topics of most interest. Some specific recent presentations included comparing the effects of acute MMA fume inhalation, quantifying the efficiency of technical measures for welding fume protection, fume emission during laser welding, modeling the fume emission rate of GMA welding and reducing fume exposure of welders. Over the next year, focus will be on updating the IIW Best Practices documents, additional presentations by members and guests, review of health and safety training materials, and further focus on welding fume related discovery. I encourage all who have any interest in Welding Health, Safety, and the Environment to attend IIW C-VIII meetings and sessions.

  C-IX / BEHAVIOUR OF METALS SUBJECTED TO WELDING Dr Hee Jin Kim

  To cope with the new developments in the design and welding processes, this commission is collaborating with other commissions and recently, faces a challenge to expand its scope into the material behaviours subjected to additive manufacturing.

  C-X / STRUCTURAL PERFORMANCES OF WELDED JOINTS - FRACTURE AVOIDANCE Prof. Mitsuru Ohata

  The revised version of “Terms of reference (X-1998-2022)” was approved and submitted to WGTWU. The draft “Operational Plan (X-1998-2022)” of C-X for the purpose of expanding targets and research items to be addressed in C-X was approved, whereas it would be advanced step by step with the suggestion of all members. The main activities are 1) Advancement of FFS standard, 2) Development of new assessment tools and 3) Establishment of WG. Taking a new initiative in additive manufacturing research by making a working group (or sub-commission) in C-X was also approved.

  C-XI / PRESSURE VESSELS, BOILERS AND PIPELINES Prof. SuJun WU

  During the Annual Assembly, Dr. Xing Sun (TWI, UK) was elected to be the Vice Chair of C-XI. Six papers were recommended for the journal and it was proposed to re-open the sub-commission XI-H: 'Performance of welds for hydrogen service' (to be approved). During the intermediate meeting, an international webinar with the theme of ‘Performance of Welds under Hydrogen Environments’ was successfully held online on 31st May, there were a total of 310 participants online from all over the world.

  C-XII / ARC WELDING PROCESSES AND PRODUCTION SYSTEMS Prof. Satoru Asai

  In the Commission XII meeting at the 2022 IIW Annual Assembly, 36 documents were presented from 11countries in two full-day sessions. Main topics included welding processes and production systems for high quality and efficiency, arc physics and monitoring& control for automation. As a new strategy, the intelligent manufacturing symposium concerning artificial intelligence, digital twin and virtual reality was organized. Also, the joint symposium for additive manufacturing was held with Commissions I and IV.

  C-XIII / FATIGUE OF WELDED COMPONENTS AND STRUCTURES Prof. Kenneth MacDonald

  The level of activity of C-XIII improved for the in-person Assembly and online intermediate meetings of the working group. Activity at the annual assembly was significantly increased over 2021 levels. 22 papers were recommended for the journal and work continues to complete final editorial review and publication of the document on Retrofitting Engineering for Fatigue Damaged Steel Structures. The guidance document for statistical analysis of fatigue data is progressing to publication expected in 2023. WG6 Chair position was filled by a long-term and very active member of the Commission with a fresh programme of work planned.

  C-XIV / EDUCATION AND TRAINING Mr Carl Peters

  The Annual Assembly in Tokyo provided the perfect venue for sharing best practics among member countries. We learned how nine countries improved teaching techniques, implemented digital and distance learning, and promoted welding standards and certification programs. There was a focus on involving young professionals, attracting the next generation of welders, and intelligent manufacturing. Three global leading universities presented on research programs, enrollment practices, student support, and industry relevance.

  C-XV / DESIGN, ANALYSIS, AND FABRICATION OF WELDED STRUCTURES Dr Eng. Stefano Botta

  In the C-XV meeting held during the online Annual Assembly, seven technical documents were presented, and all of them were proposed for peer rewiew and publication in Welding in the World. Furthermore after the report of the judging panel, the Chinese builders of the Hong Kong Zhuhai Macao Bridge was proposed to the TMB for the awarding of the UGO GUERRERA PRIZE 2022. As for the administrative matters, Prof. Ben Young and Prof. Tak-Ming Chan both from the Hong Kong Polytechnic University have been elected as new Co-Chairs of Sub-Commission XV-E Tubular Structures in place of the retiring Co-Chairs (Prof. J. Packer and Prof. J. Wardenier).

  C-XVI / POLYMER JOINING AND ADHESIVE TECHNOLOGY Prof. David Grewell

  It focuses on the standardization and certification programs, new education and training methods, digital and distance learning, training for intelligent manufacturing, education research, improving educator understanding of learning theory, and the image of welding as a profession

  C-XVII / BRAZING, SOLDERING AND DIFFUSION BONDING Dr Huaping Xiong

  In 2022 we held a face-to-face intermediate meeting within C-XVII on 23rd June in Aachen, Germany, and we had 8 technical present ations. During the 75th Annual Assembly of IIW, 3 technical sessions were held by C-XVII on 19th and 20th July. In total 27 technical presentations were made, and the number of the attendeesA tendency of increasing contributions in the topics of machine learning and general data management. for the hybrid meetings was about 130. We had hot discussions especially on the topics of high entropy brazing alloy, Ga-or-Si-or-Sn based filler alloy, composite filler, ceramic-metal joining, induction brazing, and analysis of residual stresses and distortion of the dissimilar joints. In recent years we always encouraged people with an industrial background to join our commission and this time we collected 5 industrialbackground presentations. Furthermore, in the afternoon on 20th July we had a successful joint meeting bedtween C-VII and C-XVII. In 2022 we recommended 14 presentation papers to "Welding in the World". Furthermore, two experts (also principal reviewers) within C-XVII were recommended to enter the editorial board of WITW.

  C-XVIII / QUALITY MANAGEMENT IN WELDING AND ALLIED PROCESSES Mr Robert Shaw

  A new Commission best practice document “IIW Recommendations and Best Practices for Welding Inspection – Tasks and Responsibilities" • A new Commission best practice document “Recommendations and Best Practices for Welding Coordination to ISO 14731 - Tasks and Responsibilities” • A new ISO standard on "Soldering - Quality requirements for structural soldering of metallic materials" jointly with Commission XVII • A new Commission document "Recommendations for competences for personnel involved in auditing to verify the compliance in accordance with quality system in the field of welding and allied processes" • Managing ISO 22688 "Brazing - Quality requirements for brazing of metallic materials" jointly with Commission XVII • Updating guidelines on the implementation of quality standards, for example, ISO 3834 "Quality requirements for fusion welding of metallic materials”


   Související

  Související témata
  Informační servis


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.