English svareni
[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Informační servis č. 277
Datum: 27.5.2023
Autor: CWS ANB

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/431

Evropská unie zahájila řadu akcí k diskusi o možnosti zařazení výparů ze svařování a příbuzných procesů („svařování + výpary“) jako karcinogenních ve směrnici CMRD (směrnice 2004/37/ES – karcinogeny, mutageny nebo látky toxické pro reprodukci v práci). IIW věří, že toto možné zahrnutí vyžaduje hloubkové vyhodnocení, protože může významně ovlivnit svářečské podnikání, a to nejen v regionu, ale i globálně.

Po dohodě s EWF (Evropská svářečská federace) a EWA (Evropská svářečská asociace) IIW požaduje, aby tyto tři organizace byly uznány jako zdroj odborných znalostí, který by mohl radit statutárním orgánům a pomáhat jim při hodnocení.

Co je to za směrnici?:

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/431 ze dne 9. března 2022, kterou se mění směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci

Prohlášení IIW o možném zahrnutí „svařovacích+ výparů“ do přílohy 1 CMRD (Carcinogenic, mutagenic and reprotoxic Directive)

IIW je asociace celosvětově zastupující průmysl svařování, výzkum a vzdělávání ve svařování a přidružené technologie. Byla založena před 75 lety a zastupuje národní svářečské komunity z 51 zemí světa. Mezi aktivity IIW patří:

 • vývoj osvědčených postupů a stanovisek pro širší použití
 • normalizace (protože IIW je v současné době uznávána ISO a CEN jako normalizační orgán)
 • výměnu znalostí mezi průmyslovými, vzdělávacími a výzkumnými organizacemi,
 • vzdělávání, školení, kvalifikace a certifikace zaměstnanců a firem.

IIW má pracovní skupinu, která se výslovně zabývá „Zdravím, bezpečností a životním prostředím“ (IIW-C-VIII).

Tato skupina se rozsáhle zabývá řešením bezpečnosti a ochrany zdraví při svařování a souvisejících činností a má dlouhou historii standardů, osvědčených postupů a pozičních dokumentů k této záležitosti. Skupina je složena z vedoucích globálních odborníků v oblasti výzkumu bezpečnosti a ochrany svářečů a svářečského personálu, s některými se podílí na tvorbě monografie IARC, svazek 118. Tato monografie může být hlavním důvodem pro to, aby Evropská komise zvážila změnu směrnice 2004/37/ES. Výzkum IIW-C-VIII je také hlavně zaměřen na ochranu svářečů a svářečského personálu před expozicí škodlivými látkami, což může být projednáno detailně s komisí EU nad rámec tohoto prohlášení o postoji IIW.

Je také důležité poznamenat, že IIW je úzce propojena s dalšími mezinárodními organizacemi, na evropské úrovni

 • „Evropskou svářečskou federací“ (EWF), zastupující a řídící „Mezinárodní systém pro Školení, kvalifikace a certifikace svářečského personálu i firem používajících jakost ve svařování, životním prostředí, zdraví a bezpečnosti.”
 • „Evropská svářečská asociace“ (EWA) sdružující „výrobce svařovací techniky, svařování přídavný/spotřební materiál a vybavení pro zlepšení zdraví a bezpečnosti svářečů v celé Evropě."

Toto stanovisko je v souladu s názory těchto organizací a obě jsou si vědomy plánu IIW upozornit na tuto komunikaci.

Byli jsme také informováni, že poradenská firma se sídlem ve Spojeném království, viz také: https://rpaltd.co.uk/about, je určena k provedení průzkumu, viz také: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Welding (termín pro odpověď 3. března, 2023) byla vybrána k dotazování se na názory a zpětnou vazbu zúčastněných stran na výše uvedenou otázku.

IIW, v souladu s EWF a EWA, vás chce informovat o rozsáhlé zpětné vazbě od našich globálních členů. Tito členové mají z dotazníku vážné obavy, protože mnoho otázek je obtížných pro pochopení a následně je nepraktické odpovídat. Dokonce i pro technicky specializované osoby.

Dotazník vyžaduje široký soubor údajů a informací, které je obtížné získat pro zajištění účinnosti reprezentace pracovního prostředí.

Z našich zkušeností s průzkumy v tomto odvětví se tedy domníváme, že pouze omezený počet odpovědí bude vrácen Evropské komisi vzhledem k povaze tohoto dotazníku, o čemž jsme si jisti, že není záměrem tohoto průzkumu. IIW a její členové se proto obávají, že může být omezený počet odpovědí nesprávně vykládáno jako obecné potvrzení toho, že „svařovací + výpary“ jsou uvedeny v příloze 1 CMRD.

Žádáme Evropskou komisi, aby rozumně a smysluplně využívala odborných znalostí v rámci této oblasti IIW, EWF a EWA diskutovat o tomto tématu a získat vhled a odborné znalosti od těch, kteří jsou aktivní ve svařování a průmyslu spojování. Toto téma má zásadní význam pro všechny, kdo se podílejí na svařování a spojování a nelze spoléhat pouze na sporný formát průzkumu.

Kromě výše uvedeného bychom rádi zdůraznili naše doporučení ohledně následujícího kritického úspěchu faktory (CSF);

 • Harmonizace v celé EU je zásadní, protože mnoho našich členů působí přes státní hranice a by neměly vyžadovat různá opatření pro různé zaměstnance v různých zemích EU.
 • Zjednodušení: Musí existovat jasné, srozumitelné, měřitelné a sdělitelné hodnoty OEL pro nejnebezpečnější látku, méně jednotlivých prvků, které mají být kontrolovány, zahrnutí OEL kde je možno.
 • Mezinárodní přiměřenost. Pokud by se nové OEL EU podstatně lišily od ostatních OEL v jiných globálně konkurenceschopných regionech, nebudou mít prospěch zaměstnanci ani zaměstnavatelé; v konečném důsledku exportující pracoviště a hodnoty generované mimo EU.
 • Zlepšit informování a školení svářečů a jejich zaměstnavatelů v celé Evropě o rizicích a způsobech ochrany: Je důležité zvýšit úroveň školení svářečů, svářečských techniků a inženýrů během období vývoje tohoto procesu s pravidelnými aktualizacemi. Způsoby ochrany svářečů existují, ale přísné uplatňování směrnic pro používání ochranných pomůcek a systémů odsávání musí být aplikovány jednotně.
 • Pro malé a střední firmy je důležité realizovat programy finanční podpory pro používání osobních ochranných pracovních prostředků pro svářeče a odsávání výparů a pro ventilační systémy.

Děkujeme za co nejrychlejší reakci na toto sdělení, abychom si domluvili osobní konzultace a diskuse s našimi odborníky před změnou směrnice 2004/37/ES přidáním výrazu „svařovací + výpary“ do přílohy 1 CMRD. Za tímto účelem je vám IIW k dispozici, kdekoli a kdykoli si budete přát diskutovat a společně pomoci najít řešení pro zlepšení kvality života občanů a pracovníků působících v odvětví svařování.

Sorin Keller, President International Institute of Welding

Luca Costa, Chief Executive Officer International Institute of Welding

Stephan Egerland, Chair Technical Management Board International Institute of Welding

Boyoung Lee, Chair International Authorisation Board International Institute of Welding

62.Generální zasedání EWF

Van der Valk Amsterdam Zuidas Hotel, Amsterdam, Netherlands Tobias Rosado – poučení o GDPR, hlasování přes program Slido.

1.Uvítání prezidentem – S. Morra- Nový člen z belgického ANB.

2. Omluvy neúčasti – R. Ferraz- Nejsou omluvy

3. Schválení programu – S. Morra Schváleno 100%

4. Schválení zápisu z 61. EWF General Assembly v říjnu (EWF-GA-560-22) – S. Morra - Schváleno OK.

5. Zpráva o akcích v souvislosti z předchozím zasedáním – R. Ferraz - Plní se (viz program dnešního jednání)

6. Zpráva o rozhodnutích EWF Board

6.1. Obecné informace - S. Morra

 1. Paton Institut - odpustit členský poplatek - 96% pro 4% se zdrželo
 2. INP Angola doporučení přijmout jako člena pozorovatele
 3. Imre Nemeth (NL) zástupce v IAB za EWF – je to vicepresident EWF

OK Souhlas 87% 13% Zdrželo

7. Záležitosti managementu

7.1. Informace o členské situaci – R. Ferraz

7.1.1. Informace o nové členovi pozorovateli – INP (Angolan Institut National of Petroleum Institute) – R. Ferraz

Prezentace Johnny Braulio - představení INP - Institut National of Petroleum


...


...


...


...
 • Chce ANB pro ATB společně objednat virtuální prostředky?,
 • Forecast 2023

7.2. Výroční zpráva 2022

 • Schválení a odchod EWF Board of Directors – Zpráva finančního ředitele (EWF-GA-565-23) (EWF-GA-567-23) (EWF-GA-568-23) – F. Mañas
 • Majetek EWF je přes 7 milionů Euro. Velký nárůst tržeb v roce 2022 za Diplomy EWF.

 • Informace o EWF Qualification and Certification System Activities 2022 (EWF-GA-536r1-23) – T. Rosado
 • Existuje síť 28 ANB v rámci EWF, jeden člen je pozorovatel Počet EWF diplomů oproti roku se zvýšil o 8%.


...

CWS ANB je třetí v Evropě z hlediska vydaných certifikátů CEWE, CEWT a CEWS a absolutně nejlepší s certifikáty svářečů. WELDER CERTIFICATION SYSTEM (WCS) má nově autorizovaný NIL (Nizozemský institut svařování (NEDERLANDS INSTITUUT VOOR LASTECHNIEK)

V roce 2022 rostly výkony o 8% po velkém snížení v roce 2021 o 56% a dostaly se na úroveň roku 2019. CEPW (evropský certifikát svářeče plastů) se zvýšilo o 12%.

7.3. Informace o realizovaných nákladech 2022, Předpověď na 2023 a schválení rozpočtu 2024 (EWF-GA-564-23) – R. Ferraz - Rozpočet schválen 100%

7.4. Informace o Přihláškách o rozšíření autorizace – R. Ferraz - Nejsou

8. Strategické záležitosti

8.1. Nové oblasti zájmu o spolupráci externích organizací – E. Assunção (10 min) Přehled

 • Aerospace Sector –PRI/NADCAP collaboration New EU Funded Project to support this
 • DefenceSector –ASSETS+ and European DefenceAgency Collaboration
 • EIT Manufacturing

Nové spolupráce

 • –AI and Circular Economy

Probíhající spolupráce

 • EFFRA

8.2. EWF WG B#1.1 – Digitální diplomy/certifikáty – F. Mañas - Připravuje se vydávání elektronických Diplomů a certifikátů. K tomu natočeno video jak se bude postupovat při vydávání.

8.3. EWF Task Force B#1 - Market Place project – E. Assunção - Zpráva o řešení projektu

8.4. EWF Výzkumný a inovační koncil – M. Mortello - V podstatě se jedná o vyhledávání témat pro projekty a pomoc průmyslu

8.5. Standartisační činnosti – T. Rosado

9. International Joining Qualification and Certification Council – IJQCC – J. Rosell 9.1. Areas of Competence

9.1.1. Oblast kompetencí 1 - Training and Qualification – P. Leca

 • Zpráva Convenora Area 1 - Training and Qualification
 • EAB harmonizace zkoušek - 1 až 3 fixní zkoušky
 • Návrh na novou revizi Guideline Evropského svářečského praktika pro odporové svařování – EWP-RW - Schváleno

Bude změna slovo „Praktik“ bude změněno na „Seřizovač“

 • EWF-621r2 23 _draft.sc _rev.Italo _sc20230412 [clean]
 • EWF-621r2 23 _draft.sc _rev.Italo _sc20230412 [with track changes]

WG A#1.20 – Návrh na trenéra pro kvalifikaci s Virtuálními svařovacími systémy

 • EWF-ET-VWTS CU 1, CU 2, CU 3, CU 4, CU 5, CU 6
 • EWF-ET-VWTS Master Guideline - Schváleno 87%
 • EWF-OP-17-Appendix 2F-ET-VWTS- rev 0 May2023 - Schváleno 86%

9.1.2. Area of Competence 2 - Certification – E. Gandolfo

Report Convenor Area 2 - Certification

WG A2.5 Certifikace personálu lepení - návrh schématu, Jsou k dispozici normy:

 • DIN 6701-2 Adhesive bonding of railway vehicles and parts – Part 2 Qualification of manufacturer of Adhesive bonded materials
 • EN 17460 Railway applications-Adhesive bonding of railway vehicles and their components
 • ISO 21368 Adhesives- Guidelines for the fabrication of addhesively bonded structures and reporting procedures suitable for the risk evaluation of such structures

Přístupové podmínky pro certifikaci – pro EAB zkušenosti 6 měsíců, 1 rok pro EAS a 3 roky pro EAE. Pro všechny kvalifikace jsou navrženy modulární zkoušky

9.1.3. Area of Competence 4 - EWF System Rules - I. Fernandes

 • Zpráva Convenor Area 4 – Systém pravidel (EWF-GA-544r1-23)
 • WG B#1 – Návrh na náklady za audit (EWF-GA-563-23) Schválena „nejlevnější“ verze

9.2. EWF ANBs/ANBCCs Autorisační činnosti – I. Fernandes

9.2.1. Zprávy auditorů – Schválení doporučení auditorů (EWF-GA-551r2-23) Schválení doporučení auditorů pro prodloužení autorizace CWS ANB (ČR) na dalších 5 let./EWF GA, Schválen dokument.

10. International Additive Manufacturing Qualification Council – IAMQC – B. Lopez

10.1. Zpráva IAMQC předsedy – B. Lopez

10.2. EWF AM ANBs Authorisation Activities – B. Lopez

10.2.1. Zprávy auditorů – Schválení doporučení auditorů

11. Informace o probíhajících projektech – R. Bola - Evropské projety:

 • STAND4EU
 • Lightme
 • MULTI-FUN
 • GREEN
 • MAREWIND
 • ARISE.EU
 • PROMETHEUS
 • Flamingo
 • CAMP a další

12. Návrh na flexibilní tréninkovou cestu pro specifické aplikace lepení (KNOWBOND) – A. Almeida EWF-GA-561r1-23 April 2023 - Erasmus projekt pro výuku lepení skla, plastů kovů…

13. Návrh na kvalifikaci „Evropský technik destruktivního zkoušení“ “ European Destructive Testing Technician” (TRUST project) – M. Mortello - 85% PRO 5% PROTI 10% se zdrželo

14. Informace o reklamních aktivitách – M. Teixeira - Výroční zpráva, videa. White papers, EWF Newsletter, Promotion Materials,

15. Informace o cenách – R. Ferraz • Best European Responsible Welding Coordinator 2022 ANB by měly dávat nominace

16. Různé – All

Minařík (CWS ANB) si stěžoval na SAIW (Jihoafrický institut svařování), který byl vysoutěžen pro výrobu harmonizovaných plastových vzorků pro IWIP (Inspekční personál). Položil plénu otázku, jak mohl vyhrát veřejnou soutěž. Doložil komunikaci, smlouvy, platby i za dopravu a vzorky nikde. 2 roky objednáno a posléze zaplaceno. V podobné situace je většina ANB v Evropě. Management team EWF již, na základě tohoto příspěvku, provádí kroky k zjištění situace a následné akce k nápravě.

GA se díky tomu prodloužilo o cca hodinu. Ale doufáme, že to bude mít kladný dopad na zaslání a kompletaci harmonizovaných vzorků.

17. Datum a místo příštího jednání – S. Morra

 • Oeiras -.listopad 2023
 • Květen 2024 – Bude určeno

35. DNY SVAŘOVACÍ TECHNIKY

Proběhly ve dnech 23 až 25.5.2023 v Hotelu Studánka u Rychnova nad Kněžnou s velkou účastí. Pořádal jako obvykle ESAB a DT Pardubice. Tradiční konference se konala po 4 letech (covid).

Proběhlo 24 hodnotných přednášek (sborník konference je na flash disku), řada doprovodných akcí a večer výměny zkušeností a exkurze do závodu ESAB ve Vamberku.


...


...

Informace o průběhu jednání ohledně TPG

Z důvodu neustálých stížností ze strany pana Jana Salavce z ČSSP směřujících proti CWS ANB už došla trpělivost i některým adresátům (úřadům) těchto podání. V současné době jsou živé podání u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, Ministerstva průmyslu a obchodu, Českého institutu pro akreditaci a samozřejmě i u nás. Další žaloby byly směřovány na Hospodářskou komoru, ČEZ a MPO.

Zároveň probíhá revize TPG a nás hlavně zajímají TPG týkající se svařování plastů, a možná i pájení měděných trubek. Protože, pravidla na plasty jsou natolik špatná a neopravitelná, tak stávající stanovisko ČPS je, že pravidla budou bez náhrady zrušena a plynárenství bude postupovat podle Evropských norem (v případě svářečů plastů podle ČSN EN 13067), stejně, jako je tomu v případě svařování kovů. To snad omezí prostor pro útoky ze strany ČSSP a odpadne tak dvojkolejnost v dané problematice. Myslím, že po 23 letech by to byl úspěch.

Tato aktivita ČSSP ovšem vyvolala širší diskusi týkající se ustanovení §11odst.c) Energetického zákona a registrace „Pravidel (správné) praxe“ u HKČR.

Rozhodně rozumím legislativcům z MPO, kdy navrhují změnu zákona v návrhu LEX OZE II následovně:

12. V § 11 odst. 1 písm. c) se slova „bezpečnosti a spolehlivosti stanovené právními předpisy a technickými normami, v plynárenství i technickými pravidly, která jsou registrována u Hospodářské komory České republiky“ nahrazují slovy „na bezpečnost a spolehlivost“.

Pak by plné znění §11 odst. c) bylo:

c) zajistit, aby k výkonu licencované činnosti byla používána technická zařízení, která splňují požadavky bezpečnosti a spolehlivosti stanovené právními předpisy a technickými normami, v plynárenství i technickými pravidly, která jsou registrována u Hospodářské komory České republiky, na bezpečnost a spolehlivost.

Tím by se legislativci vyhnuli řešení terminologického, obsahového a legislativního zmatku, který také díky neexistenci vyhlášky (§98a odst. f)) již panuje 23 let.

K tomu další legislativci z vlády vydali stanovisko k předmětnému bodu 12.

K bodu 12 Pokud se z ustanovení § 11 odst. 1 písm. c), a také z § 62 odst. 4 písm. b), úplně vypustí odkaz na právní předpisy a technické normy a zůstane jen povinnost jistit bezpečnost a spolehlivost zařízení, přestane být jasné, v čem konkrétně daná povinnost spočívá, tím spíše když porušení daných ustanovení bude pořád přestupkem.

Je zřejmé, že to nemají jednoduché, když ustanovení §11 je z dílny odboru plynárenství MPO a má rukopis tehdejšího vedení GAS. To se nám promítá i do úvodních částí k pravidlům TPG:

Technická pravidla jsou ve smyslu 3.1 ČSN EN 45020 normativním dokumentem obsahujícím pravidla správné praxe podle 3.5 ČSN EN 45020. Jsou vytvořena na základě konsenzu a přijata na úrovni od¬větví nezávislou schvalovací komisí se zastoupením dotčených orgánů a organizací. Mají charakter veřejně dostupného dokumentu ), vypracovaného ve spolupráci zainteresovaných stran pomocí kon-zultací a postupů konsenzu a od okamžiku jejich schválení jsou uvedenými orgány a organizacemi po¬važována za uznaná technická pravidla vyjadřující stav techniky podle ustanovení 1.5 ČSN EN 45020

Článek 1.1 metodických pravidel pro registraci pravidel praxe HK ČR zní:

Pravidla, která jsou registrována HKČR, jsou ve smyslu článku 3.1 ČSN EN 45020 normativním dokumentem obsahujícím pravidla praxe podle 3.5 ČSN EN 45020. Dodržení Metodiky kontroluje HKČR. Pravidla musí být vytvořena na základě konsenzu a přijata nezávislou Technickou schvalovací komisí (viz bod 2.6). Musí mít charakter veřejně dostupného dokumentu, vypracovaného ve spolupráci zaintere-sovaných stran pomocí konzultací a postupů konsenzu, a od okamžiku jejich schválení jsou považována za uznaná pravidla vyjadřující stav techniky podle článku 1.5 ČSN EN 45020.

Z toho vyplývá, že autor obou textů je totožný. Terminologický zmatek je již v tom, že většina TPG neodpovídá této definici, neboť čl. 3.5 ČSN EN 45020 říká:

Pravidla (správné) praxe – dokument který doporučuje osvědčené metody nebo postupy pro navrhování, výrobu, uvádění do provozu, údržbu nebo používání zařízení konstrukcí nebo výrobků

Nevím, jak bych do této definice dostal vzdělávání a odbornou způsobilost, systémová pravidla pro certifikaci firem a podobně, což TPG obsahují.

Na základě jednání s ČPS se přikláním k zachování nějakého odkazu na Technická pravidla v energetickém zákonu, ale je nutné vymezit jejich působnost a obsahovou náplň. Také se přikláním k registraci Technických pravidel (oborových nebo profesních) u HK ČR prostřednictvím Autorizovaných profesních společenstev.

Ing. Alexandr Bareš, člen SR CWS ANB a jednatel UNO Praha, s.r.o.


 Související

Související témata
Informační servis


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.