English svareni
[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Informační servis č. 282
Datum: 2.12.2023
Autor: Ing.Václav Minařík,CSc. ředitel exekutivy CWS ANB

Základy svařování laserem

Tato publikace je určena pro přípravu na teoretickou část zkoušky u svářečů, kteří budou svařovat ručním laserem nebo budou ovládat laser při automatickém provozu. Bude i informací pro svářečské technology a další svářečský personál. Uvádí pouze základní informace, hlavní skupiny laserů, jejich vlastnosti, vlnové délky, použití a bezpečnost, aniž by zabíhala do detailů. Je to stručný průvodce laserovou technikou pro průmyslové použití. Obsahuje i soubor testových otázek pro svářeče laserem.


Příručka

63.Výroční zasedání EWF - Listopad 2023

V listopadu 2023 se konalo 63. výroční zasedání v Lisabonu od 20. do 22.11.2023 (podrobně v příštím IS). Z jednání vybíráme:

Zpráva o rozhodnutích/doporučeních EWF Board – prezident S. Morra

6.1. Ruská svářečská společnost – členství EWF

Na závěr, podle právní analýzy a po pečlivém zvážení všech důsledků, je doporučením Board of Directors EWF Výročnímu shromáždění EWF, aby bylo přijato rozhodnutí pozastavit ruskému členovi EWF všechny aktivity týkající se EWF a doporučit všem členům EWF, aby se zdrželi poskytování služeb EWF jakémukoli subjektu se sídlem v Rusku a jakékoli osobě s ruským občanstvím. Suspendace ANB, ANB CC Konec přístupu k dokumentům, sharepointu EWF pro ANB, ANB CC i jednotlivcům EWF ani jednotlivci nebudou vyvíjet žádnou činnost v RF ani obráceně

Schváleno ANO 87% Zdrželo se 14%

EWF Board návrh na změnu struktury EWF GA zasedání (Imre Nemeth Holland) Věnovat se specifickým problémům, Best Practice ANB, vystoupení již na květnovém zasedání.

Report on WG A#1.1 - Harmonised examination for Adhesive Bonder (P.Leca) Za ČR žádost o nahrazení Ing. O. Kysilky v této WG Ing. Vítězslavem Frankem, Ph.D., (Minařík), který je Head of Adhesive Bonding Centre, a Head of Certification Body for Adhesive Bonding v Centru lepení SVV Praha, s.r.o.

Podrobné informace o zasedání v příštích IS.

Odborný seminář pro svářečské dozory a pracovníky ve svařování

Tradiční seminář DOM ZO13, s.r.o. v hotelu DUO v Praze proběhl dne 30.11.2023 Seminář byl určen pro svářečské inženýry, svářečské technology, pracovníky nedestruktivního zkoušení a pro ostatní pracovníky z oblasti svařování. Všichni účastníci obdrželi „Osvědčení o absolvování odborného semináře“ (doklad o zvyšování vlastní kvalifikace) a sborník přednášek.

Z programu:

Úvodní slovo, poskytování služeb –Ing. Miloslav Musil

 • CWS ANB 2023 – Ing. Václav Minařík, CSc.
 • Vliv typu svaru (tupý vs. koutový), úhlové deformace, vrubového účinku a jakosti materiálu (ocel S700MC vs S460MC) na únavovou životnost svařovaných konstrukcí – Ing. Martin Švec, Ph.D.
 • Bezpečnostní prvky ručních laserových svařovacích zdrojů a příslušenství – Ing. Radim Obuchanič
 • Zvláštní proces svařování v oblasti kolejových vozidel – výroba a opravy – p. Milan Kadlec
 • Snižování výrobních nákladů u manuálních a robotických hořáků – p. Adam Bienias/p. Michal Tvrdík
 • Přídavné materiály včera, dnes a zítra – Ing. Aleš Plíhal
 • Přehled nových norem ve svařování – Ing. Václav Voves


Milan Kadlec


Milan Kadlec


Prezentace firem

Mezinárodní vědecká konference:

 • Název: „Welding Engineering in the Era of Sustaiable Development“
 • Datum: 15. až 17.října 2024
 • Místo: International Congress Centre in Katowice
 • Organizuje „Centre of Welding of Lukasiwicz“
 • Spojeno s veletrhem ExpoWELDING
 • Václav Minařík členem vědecké rady konference

Porada ředitelů AO, OS, UNO

Porada probíhala v hotelu GRANDIOR Praha dne 28.11.2023. Bylo projednáno:

 • Nové a připravované právní předpisy ČR a EU
 • Program rozvoje zkušebnictví
 • Koordinační porady
 • Kontrolní činnost ÚNMZ
 • Roční zpráva o činnosti
 • Informace o činnosti členů AAAO


 Související

Související témata
Informační servis


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.