English svareni
[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Kvalifikace svářečských pracovníků pro laserové svařování
Datum: 23.1.2024
Autor: Ing. Václav Minařík, CSc., Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D., CWS ANB, TESYDO, s.r.o.

Kvalifikace svářečských pracovníků pro laserové navařování, svařování a jiné činnosti na laserových svařovacích strojích, ev. ručně (manuálně) na ručním zařízení

  • Kvalifikace svářečských pracovníků a svářečů na robotizovaných, automatických a plně mechanizovaných laserových svařovacích i navařovacích strojích se provádí dle požadavku ČSN EN ISO 14732 jako svářečský operátor dle TPA 133 a manuálně (ručně) dle požadavku ČSN EN ISO 9606-1 až 5 jako svářeč dle TPA 150 CWS ANB (COP/AO/NB) i bezpečnostních předpisů pro svařování ČSN 05 0600, ČSN 05 0601, ČSN 05 0671, ČSN EN 60825-1 Z11 a Vyhlášky MV ČR č. 87/2000 Sb. §1 písm. a) a §3 písm. d) i návodu na provoz zařízení od výrobce. Legislativním dokumentem pro toto téma je též Nařízení vlády č.291/2015 Sb.: Nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Zařízení musí být posouzeno a schváleno jako „CE“ dle zák. č. 90/2016 Sb. a Směrnice EU pro strojní zařízení 2006/42/ES a pro elektrická zařízení 2014/35/EU. Schválení „CE“ podléhají i ochranné brýle, clony apod.
  • Kvalifikaci provádí autorizovaný zkušební orgán akreditovaného certifikačního orgánu dle ČSN EN ISO/IEC 17024.
  • Kvalifikace je plně v souladu se zákoníkem práce ČR č. 262/2006 Sb., §227.
  • Kvalifikaci – „Certifikát odborné způsobilosti svářeče (operátora)“ není oprávněn vystavit výrobce zařízení, ani jeho zástupce, ale Certifikační orgán dle ČSN EN ISO 17024.
  • K získání kvalifikace jsou stanoveny doporučené osnovy v ČSN EN ISO 9606-1 až 5 a ČSN EN ISO 14732, délku výuky – školení stanoví svářečský dozor E/IWE, E/IWT, případně E/IWS dle TPA CWS ANB, který připravuje svářeče na kvalifikační zkoušky.
  • Zkouška probíhá před zkušebním orgánem (komisařem) z autorizované zkušební organizace – certifikačního orgánu CWS ANB.
  • Související normy pro laserové svařování a navařování jsou ČSN EN 1011-6, ČSN EN ISO 13919-1,2 ČSN EN ISO 15614-7 a ČSN EN ISO 15614-11. ČSN EN ISO 15609-4, ČSN EN 207, ČSN EN 60825-4, ČSN EN ISO 12932.
  • Doporučená publikace: Ing. Václav Minařík, CSc. Základy svařování laserem, Metoda 52, příručka se souborem testových otázek. Ostrava 2023.

Tato odborná informace se vydává na základě dotazů svářečských škol a výrobních firem!


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.