English svareni
[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Informační servis č. 286
Datum: 26.3.2024
Autor: Minařík

Laser Open Houses

Akce proběhla dne 5.3.2024

v sídle: Yamazaki Mazak Central Europe s.r.o. Zděbradská 96, 25101 Říčany-Jažlovice

a

v sídle: CLOOS PRAHA, spol. s r.o. Průběžná 544, 25101 Nupaky

Náplň:

 • Inovace a pokročilé technologie v oblasti laserového řezání, svařování a automatizaci.
 • Trendy vláknových laserů a jejich schopnosti tvarovat paprsek

Proběhly prezentace ve velké zasedací místnosti Mazak:

 1. Mazak (Petr Halm)
 2. Protech SPT (Karel Černý)
 3. CLOOS (Miroslav Trávníček)
 4. Remmert (Marián Chachalák)


...


...


...


...

77. Výroční zasedání IIW


...


...

Komise IIW

 • C-I Additive manufacturing, Surfacing and Thermal Cutting
 • C-II Arc welding and filler metals
 • C-III Resistance Welding, Solid State Welding and Allied Joining Process
 • C-IV Power Beam Processes
 • C-IX Behaviour of Metals Subjected to Welding
 • C-V NDT and Quality Assurance of Welded Products
 • C-VI Terminology
 • C-VII Microjoining and Nanojoining
 • C-VIII Health, Safety and Environment
 • C-X Structural Performances of Welded Joints - Fracture Avoidance
 • C-XI Pressure Vessels, Boilers and Pipelines
 • C-XII Arc Welding Processes and Production Systems
 • C-XIII Fatigue of Welded Components and Structures
 • C-XV Design, Analysis, and Fabrication of Welded Structures
 • C-XVI Polymer Joining and Adhesive Technology
 • C-XVII Brazing, Soldering and Diffusion Bonding
 • C-XVIII Quality Management in Welding and Allied Processes
 • IAB Group A Education, Training and Qualification Guidelines
 • IAB Group B Implementation, Authorisation and Certification¨
 • IAB Members Meeting

Ve většině komisích máme delegáty. Zveme další odborníky do komisí. IAB jsou jen pro členy IAB. Jednací řeč je angličtina.

ČSN EN ISO 9012:2024

Zařízení pro plamenové svařování – Ruční hořáky s přisáváním atmosférického vzduchu – Požadavky a zkoušení

CTN CWS ANB předalo ČASu normu ČSN EN ISO 9012:2024

Norma ČSN EN ISO 9012 stanoví požadavky a zkušební postupy pro ruční hořáky s přisáváním atmosférického vzduchu. Platí pro hořáky používané pro tvrdé a měkké pájeni, ohřívání, tavení a podobné tepelné procesy, které pracuji s hořlavým plynem a přisávaným vzduchem (injektorové hořáky) a jsou určeny pro ruční použití. Platí pro ruční hořáky s přisáváním atmosférického vzduchu, zásobované hořlavým plynem v plynné fázi pomocí přívodní hadice za řízeného tlaku redukčním ventilem, pro ruční hořáky s přisáváním atmosférického vzduchu, zásobované zkapalněným hořlavým plynem v plynné fázi pomocí přívodní hadice a pro takzvané ruční hořáky v kapalné fázi s přisáváním atmosférického vzduchu zásobované zkapalněným hořlavým plynem v kapalné fázi a kde se tepelné odpařování plynu děje uvnitř hořáku. Vzhledem k unifikaci požadavků na hořáky a jejich zkoušení významně přispívá k bezpečnosti práce se zařízením.

ČSN EN ISO 13920:2024

Svařování – Obecné tolerance pro svařované konstrukce – Délkové a úhlové rozměry – Tvar a poloha

CTN CWS ANB předalo ČASu normu ČSN EN ISO 13920:2024

Norma ČSN EN ISO 13920 specifikuje obecné tolerance pro lineární a úhlové rozměry a pro tvar a polohu svařovaných konstrukcí ve čtyřech tolerančních třídách na základě obvyklé dílenské přesnosti. Hlavním kritériem pro výběr konkrétní toleranční třídy jsou funkční požadavky, které mají být splněny.

Použitelné tolerance jsou vždy ty, které jsou uvedeny na výkrese. Místo specifikování jednotlivých tolerancí lze použít toleranční třídy podle tohoto dokumentu. Obecné tolerance pro lineární a úhlové rozměry a pro tvar a polohu, specifikované v tomto dokumentu, platí pro svařence, svařované sestavy, svařované konstrukce atd. Pro složité konstrukce mohou být nutná speciální opatření.

ČSN EN ISO 25980:2024

Ochrana zdraví a bezpečnost práce při svařování a příbuzných procesech – Průsvitné závěsy, pásy a zástěny pro obloukové svařování

CTN CWS ANB předalo ČASu normu ČSN EN ISO 25980:2024

Norma ČSN EN ISO 25980 specifikuje bezpečnostní požadavky na průsvitné svařovací závěsy, pásy a zástěny pro použití na pracovištích, kde probíhá obloukové svařování, které jsou určeny k tomu, aby poskytovaly ochranu před škodlivými úrovněmi optického záření a rozstřiku pro pracovníky, kteří jsou v blízkosti procesů obloukového svařování, ale nejsou zapojeni do samotného svařování. Jsou určeny ke snížení nepříjemného oslnění obloukem, ale zároveň mají dostatečnou světelnou propustnost k umožnění výhledu do pracovního prostoru. Transparentní svařovací závěsy lze použít i v jiných aplikacích, pokud jsou emise UV a modrého světla nižší než u obloukového svařování a procházející infračervené ozáření je pod platnými limity expozice. Jsou určeny pro použití ve vzdálenosti minimálně 1 m od oblouku.

Svařovací závěsy, pásy a zástěny uvedené v tomto dokumentu nejsou určeny k náhradě svářečských filtrů. Pro záměrné sledování svařovacích oblouků se používají jiné prostředky ochrany, viz ISO 16321-1 a ISO 16321-2.

Tento dokument neplatí pro ochranu proti laserovému záření, pro kterou platí ISO 19818-1.

Harmonizovaná databáze otázek

Otázky harmonizovaného testu se používají v současné době pro I/EWE, I/EWT, I/EWS, I/EWP, IWIP a IW. Připravují se pro další funkce.

Aby se do velké míry eliminovala chybovost otázek, což vzniká většinou při několikanásobném překladu, jsou pro výše uvedené kvalifikace vytvořeny tzv. „Fixní testy“, kdy každý předmět má možnosti A až D, a pro každý předmět lze generovat jinou možnost a možnosti se můžou kombinovat. Takových otázek je přeloženo do češtiny 4054.

Dále je pro náhodný výběr otázek přeloženo 5844 otázek.


 Související

Související témata
Informační servis


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.