English svareni
[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Mezinárodní svářečská soutěž „Zlatý pohár Linde“
Datum: 3.6.2024
Autor: Ing. Balej Zdeněk - Odborný garant soutěže

Ve dnech 22. až 24. dubna 2024 proběhl 25. ročník mezinárodní soutěže žáků středních škol ve svařování, který pořádá Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace.

Soutěž byla opět konaná pod záštitou generálního partnera Linde Gas a.s. a za podpory dalších oficiálních partnerů soutěže firem z oboru svařování – ESAB VAMBERK, s.r.o., GCE Trade, s.r.o., EWM Hightec Welding, s.r.o., ALFA IN a.s., Valk Welding CZ, s..r.o., VEBO-CZ, spol.s r.o., CLOOS PRAHA, spol. s r.o., Huisman Konstrukce, s.r.o., FERRIT, s.r.o., B.PRO CZ s.r.o., Vyncke s.r.o., Brembo Czech s.r.o., ARC-H a.s., ARCIMPEX s.r.o., GO Steeel a.s., Alliance Laundry CE s.r.o., CWS ANB Praha, TESYDO, s.r.o., DOM ZO 13, Český svářečský ústav s.r.o., Česká asociace ocelových konstrukcí a Krajský úřad Moravskoslezského kraje, kteří se zde prezentovali a celou akci i sponzorovali. Mediálními partnery soutěže pak byly časopisy Konstrukce a SILNICE ŽELEZNICE.

Odborným garantem soutěže byla Česká svářečská společnost ANB, která prostřednictvím hodnotitelské mezinárodní jury složené ze zkušebních komisařů firem: DOM – ZO 13, s.r.o., TESYDO, s.r.o. Brno, Český svářečský ústav s.r.o., Cech svářečských odborníků Trnava, Huisman Konstrukce, s.r.o., zástupcem zahraničního družstva z Německa, Číny a SOŠ, Frýdek-Místek, p.o. Také letos se zúčastnili pro každou metodu zástupci z doprovodu soutěžících, jejímž úkolem bylo při praktické části sledovat soutěžící, jak dodržují bezpečnost práce a také pokyny ve pWPS, přičemž uváděli poznámky pro hodnotitelskou jury, čímž se zajistila regulérnost soutěže při jejím vyhodnocování.

Soutěž byla letos vyhlášena jako národní a mezinárodní soutěž jednotlivců ve čtyřech metodách svařování, a to v metodě 111, 135, 311 a 141. Celkem se letos zúčastnilo 107 soutěžících z Česka, Slovenska, Německa, Číny, Ukrajiny a Bulharska. Typy soutěžních svarových spojů byly dány propozicemi soutěže, přičemž se letos svařoval u metody 111 a 135 jen jeden tupý svar a to v poloze PF v délce 200 mm s jedním napojením a jeden koutový svar v poloze PB vícevrstvý v délce 150 mm, u kterého byla po vizuálním ohodnocením provedena i zkouška rozlomením. U metod 311 a 141 se svařoval jeden tupý spoj v poloze PF o délce 200 mm a jeden koutový spoj v poloze PB jednovrstvý v délce 150 mm.

Hodnocení jednotlivých svarů bylo provedeno zcela anonymně, neboť čísla vzorků byly zakryté. Hodnocení praktické části mezinárodní soutěže se provedlo ve dvou stupních hodnocení. V prvním stupni hodnocení se pomocí vizuální prohlídky svary rozdělily na vyhovující a nevyhovující dle normy ČSN 050705/Z2 v souladu s normou ČSN EN ISO 5817. V druhém stupni zkušební komise provedla měření přípustných vad. O konečném pořadí pak rozhodoval nejnižší součet naměřených přípustných vad tupého a koutového svaru.

Hodnocení u teoretické soutěže z technologie svařování (30 otázek) a z BOZP (30 otázek), které se zúčastnili pouze soutěžící z ČR (76), bylo bodové – maximální počet dosažených bodů byl 60. V případě rovnosti bodů rozhodoval vyšší počet bodů dosažený z BOZP, dále pak čas odevzdání. Hodnocení z teoretický části se nezapočítávalo do praktická části.

Poslední částí soutěže byla i mezinárodní soutěž na virtuálním trenažéru v metodě svařování 135. Soutěžící (25) tuto soutěž absolvovali až po provedení praktické soutěže. Soutěž se prováděla na virtuálních trenažerech od společnosti EWM HIGHTEC WELDING s.r.o. – Soldematic Augmented Training. Soutěžící měli provést tři soutěžní svary, které se obodovaly a z provedených svarů se vypočítal aritmetický průměr a časový limit 20 minut.

Celou soutěž provázel, jako již tradičně u dobře zorganizované soutěže, velmi bohatý doprovodný odborný program, jehož součástí byly odborné přednášky, představení nových technologií ve svařování a různé exkurze. V rámci soutěže se uskutečnily také prezentace výrobců a prodejců svařovací techniky.

A kdo vyhrál? Výsledková listina jednotlivých metod, rozhovory, fota a filmové šoty na:Výsledky, foto...

Odborný garant soutěže: Ing. Balej Zdeněk

Diskuze ke článku
V diskuzi není žádný příspěvek
Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:

CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.