English svareni
[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Informační servis č. 289
Datum: 1.7.2024
Autor: Václav Minařík, CWS ANB

Jednání SR a VH CWS ANB

Dne 18.6.2024 jednala Správní rada CWS ANB a odpoledne i Valná hromada CWS ANB. Schválila m.j. nové pravidlo TP A 140 – Instruktoři svařování kovů a pravidelnou revizi dalších pravidel (obvykle pouze editační změny):

 • TP A 121/Z6- Zřízení a vedení svářečské školy v systému CWS ANB pro svářeče kovů
 • TP A 125/Z6 - Kurzy pro svářeče kovů – organizace kurzu ve svářečských školách
 • TP A 150/Z1 - Zkoušky svářečů-Tavné svařování – Laserové ruční svařování
 • Doplněna kapitola 14:

  Činnost zkušebního orgánu Zkušební orgány CWS ANB se musí řídit bezpečnostními opatřeními svářečské školy/firmy, provozním řádem. Pokud je přítomen ručnímu laserovému svařování, musí mít předepsané ochranné pomůcky. Musí být použita ochrana zraku použitím svařovací kukly nebo brýlí, a to po celou dobu svařování! (úroveň ochrany dle ČSN EN 207(18) min. LB7- propustnost 0.00001%) – certifikované v EU. Dále musí být dodrženy všechna opatření vyplývající z platné legislativy jako je ochrana kůže před nebezpečným neviditelným zářením a ochrana osob v blízkosti pracoviště. Pokud není vybaven zkušební orgán potřebnými ochrannými prostředky (především brýle, kukla a ochrana kůže) musí být mimo uzavřený prostor svařování ručním laserem a musí být zajištěno, že při svařování je na schváleném pracovišti pouze jeden svářeč, který provede zkušební svar/y.

  • TP A 215/Z9 - Zkoušky páječů - tvrdé pájení. Aplikace ČSN EN ISO 13585
  • (pouze upřesnění poštovního směrovacího čísla CWS ANB)

Ostatní pravidla TP A zůstávají beze změny.

Ing. B Spiner rezignoval na funkci ve Správní radě CWS ANB (SR). VH zvolila za člena SR CWS ANB ředitele Škola WELDING Bc. Davida Rambouska.

Návštěva ARC-H

Dne 5.6. 2024 se uskutečnila návštěva CWS ANB u společnosti ARC-H (spolupracujícího člena CWS ANB) v Plzni na jejím novém působišti v areálu ŠKODA. Provázel nás generální ředitel a předseda představenstva a.s. Proběhlo jednání o další spolupráci především v oblasti laserů pro ruční svařování a obloukové robotické svařování.

V rámci návštěvy bylo jednáno i o zřízení svářečské školy ve Střední průmyslové škole dopravní v Plzni se zástupcem ředitelky Ing. Vladimírem Baxou.

Inspekce zkoušek svářečů

Pravidelně probíhají inspekce zkoušek svářečů po celé ČR.

Revize ISO 17431:2019

Po 5ti letech účinnosti výše uvedené normy se jedná o případné revizi. CWS ANB cestou EWF požaduje revizi normy (zjišťování úrovně svářečského dozoru při procházce dílnou je „pitomost“, neměřitelné kompetence, obecné, důraz na kvalifikaci, odkazy na IWE,T,S,P…..). Revizi požadují o další státy (Německo, Kanada, Rakousko, Švýcarsko…..EWF).

Školení zkušebních orgánů 2024

Školení Zkušebních orgánů a inspektorů – 31.10 až 1.11.2024 Nymburk, hotel Ostrov – organizátor: SVV Praha (Ing. David Hrstka).

CTN v roce 2024

Období leden až červen

V prvním pololetí 2024 jsme řešili následující záležitosti: Oblast národní normalizace: Ing. Václav Voves, Ing. Jiří Podhora, CSc.

 • Překlad ČSN EN ISO 1089 (05 2670) Odporová svařovací zařízení – Kuželové uložení elektrod pro bodová svařovací zařízení – Rozměry;
 • Překlad ČSN EN ISO 14172 (05 5319) Svařovací materiály – Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování niklu a slitin niklu – Klasifikace;
 • Překlad ČSN EN ISO 3581 (05 5100) Svařovací materiály – Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování korozivzdorných a žáruvzdorných ocelí – Klasifikace;
 • Překlad ČSN EN ISO 9012 (05 4610) Zařízení pro plamenové svařování – Ruční hořáky s přisáváním atmosférického vzduchu – Požadavky a zkoušení;
 • Překlad ČSN EN ISO 15611 (05 0703) Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Kvalifikace na základě předchozí svářečské zkušenosti.
 • Překlad ČSN EN ISO 25980 (05 0703) Ochrana zdraví a bezpečnost práce při svařování a příbuzných procesech – Průsvitné závěsy, pásy a zástěny pro obloukové svařování;
 • Překlad ČSN EN ISO 13920 (05 0205) Svařování – Obecné tolerance pro svařované konstrukce – Délkové a úhlové rozměry – Tvar a poloha;
 • Překlad ČSN EN ISO 14373 (05 2640) Odporové svařování – Postup pro bodové svařování nepovlakovaných a povlakovaných nízkouhlíkových ocelí (ukončení překladu 2024-06-30).

Ve stavu rozpracovanosti máme dalších 3 překlady norem EN ISO, které budou dokončeny a odevzdány ČAS do schvalovacího řízení v průběhu 2. Q 2024.

Oblast evropské a mezinárodní normalizace

Účast na jednání subkomise ISO/TC 44/SC 15 Svařování po vodou

Projednávání návrhu normy WD 15614–9 – Specification and qualification of welding procedure specifications for metallic materials – Welding procedure test – Part 9: Underwater hyperbaric wet welding – účast celkem na dvou webových zasedáních

Hlasování k návrhům norem EN a EN ISO

 • 9 návrhů evropských norem stadiu veřejného projednávání prEN a prEN ISO;
 • 2 návrhy mezinárodních norem ve stadiu projednávání v pracovní skupině ISO/CD;
 • 5 návrhů evropských a mezinárodních norem ve stadiu závěrečného návrhu FprEn ISO
 • 15 dalších hlasování – o nových projektech norem (NWI), přeskočení etap v projektech a dalších záležitostech;
 • 2 prověrky aktuálnosti mezinárodních a evropských norem.

Přejeme krásné prožití dovolených a prázdnin.


 Související

Související témata
Informační servis


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.