English svareni
[Tisk]
Kdo jsme
WHO we´re
CWS ANB - Sdružení právnických osob "Česká svářečská společnost ANB"
 • Členství v IAB (International Autorisation Board)
 • Členem IIW
 • Členem EWF
 • Autorizovaný národní orgán ( ANB ) pro zkoušky svářečského personálu od EWF, IIW/IAB
 • Akreditovaný certifikační orgán c.3032 od Českého institutu pro akreditaci
 • Akreditovaný certifikační orgán č.3111 od Českého institutu pro akreditaci
 • Autorizovaný orgán podle nařízení vlády c. NV 219/2016 Sb. ve znění pozdějších novel, resp. PED 2014/68/EU (tlaková zařízení).
 • Notified Body for PED - personnel, procedures
 • Živnostenské společenstvo začleněné v HK ČR autorizované ŽS pro oblast svařování
 • "Oprávnění"/notifikace k činnostem při posuzování a ověřování stálosti stavebních výrobků ve smyslu nařízení EU 305/2011 (CPR). Číslo "Oznámeného" subjektu je 2497.
 • CTN - Centrum technické normalizace
Fakta pro manažery firem, svářečský dozor, svářečské školy a svářeče
Důvody proč využívat služeb systému CWS ANB:
 • je to akreditovaná organizace CIA;
 • je to autorizovaná organizace EWF;
 • je to autorizovaná organizace IIW;
 • je to organizace autorizovaná podle nařízení vlády č. NV 219/2016 Sb. ve znění pozdějších novel, kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení;
 • široké uznání dokladu, známé doklady;
 • zkušební organizace jsou po celé CR, vydávají stejné doklady podle stejných pravidel - není závislost na jedné zkušební organizaci (firmě) a z toho; vyplývajících problému při jejím event. zániku, přerušení činnosti apod.
 • doklady jsou obtížně padělatelné;
 • mužete dostat doklady svářečů v anglictině i němcině pro usnadnění jednání s Vašimi zákazníky;
 • existuje centrální databáze - není problém vystavit duplikát;
 • je záruka nejnovějších evropských/mezinárodních přístupů;
 • jediná možnost získání evropských a mezinárodních kvalifikací v ČR;
 • CWS ANB poskytuje nejnovější informace z oboru na www stránkách v Informačním servisu, zkušební organizace též informují;
 • profesionální zkoušky, záruka nestrannosti, přísné oddělení školení a zkoušení;
 • CWS ANB poskytne služby v oblasti personálu kovů i plastů - jednotné doklady;
 • CWS ANB je živnostenským společenstvem HK ČR, prosazuje m.j. profesní zájmy svých členu a potřeby technické praxe;
 • vzhledem k existenci Zkušební organizace v Armádě ČR je zajištěna návaznost svářečské kvalifikace pri odchodu do civilu;
 • bez problému prokážete inspekčním organizacím kvalifikaci sv. personálu (viz dále);
 • CWS ANB podporuje vydávání svářečských publikací, které by jinak nevyšly;
 • CWS ANB zastupuje CR v IAB a v komisích IIW a EWF - lze od CWS ANB získat aktuální informace;
 • mužete prosazovat své řešení metodiky v rámci Technických komisí CWS ANB;
 • možnost ověření pravosti certifikátu v Registru svářečů na www.cws-anb.cz
Vydané mezinárodní doklady jsou uznávány:
 • všemi ANB ve světě
 • velkou vetšinou zákazníků
Inspekcní organizace a vztah k CWS ANB:
CWS ANB
 • je organizace uznaná Drážním úřadem pro rezort dopravy
 • je organizace uznaná Det Norske Veritas (zamezení dvojího zkoušení svářeču podle stejné normy)
 • je organizace uznaná SLV Hannover (zamezení dvojího zkoušení svářečů podle stejné normy)
 • TÜV SÜD Czech s.r.o. je přímo jednou ze zkušebních organizací CWS ANB
 • DOM - ZO 13, s.r.o. je přímo jednou ze zkušebních organizací CWS ANB
 • Český svářečský ústav, s.r.o. je přímo jednou ze zkušebních organizací CWS ANB
 • SVV Praha, s.r.o. je přímo jednou ze zkušebních organizací CWS ANB
 • Československý Loyd, s.r.o. je přímo jednou ze zkušebních organizací CWS ANB
 • TESYDO, s.r.o. je přímo jednou ze zkušebních organizací CWS ANB
 • uznávají samozřejmě doklady personálu vydané CWS ANB

CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.