English svareni
[Tisk]
Oznámení, Nestrannost, Požadavky, GDPR

Prohlášení CO 3032 a CO 3111 CWS ANB, osobní data GDPR


Management nestrannosti

  1. Certifikační Orgán (CO) CWS ANB (personál, výrobky) chápe důležitost nestrannosti při provádění certifikačních činností
  2. CO řídí střet zájmů. Má zpracovánu Anylýzu rizik a při všech změnách v systému kvality, provádí analýzu případného ohrožení nestrannosti, vzniku střetu zájmů atd.
  3. CO zabezpečuje objektivitu svých certifikačních činností.
  4. Vedení CO je osobně angažováno pro zajištění nestrannosti při certifikačních procesech.

Dodržení platných právních předpisů pro svařování

Dodržení všech příslušných právních předpisů pro způsobilost svářečů ke svařování, tj. zdravotní způsobilost, přezkoušení ze znalosti bezpečnostních předpisů na místě svařování, požárních předpisů při svařování a dalších předpisů není předmětem posuzování ze strany CO 3032, uznané nezávislé osoby pro PED, certifikačního orgánu EWF a zkušebních orgánů/organizací a za jejich dodržení a naplnění plně odpovídá svářečská škola nebo firma kde probíhají zkoušky a výrobce svařovaných konstrukcí.

POŽADAVKY NA CERTIFIKOVANÝ PERSONÁL

pozadavky_na_cert_pracovnika_180901.doc

GDPR - analýza osobních údajů, poučení

cws_anb_analyza_osobnich_udaju_orig.doc


Informační servis
Nabídky práce
další nabídky >>>
Předpověď počasí
CWS ANB, Velflíkova 4, 160 75, Praha 6 - Dejvice
Tel.: 224 310 394, Fax. 224 310 406
© Copyright CWS-ANB 2006-2019, všechna práva vyhrazena.