English svareni
[Tisk]
Často kladené dotazy
(FAQ)
Potvrzuje diplom EWE, EWT svářečského dozoru schopnost firmy, která je zaměstnává, vyrábět ocelové konstrukce?

Ne. Firma musí splnit všechny podmínky příslušné normy (např.EN 1090-1,2,3, DIN 18 800) pro získání Certifikátu způsobilosti pro výrobu svařovaných konstrukcí. Vydávají Oznámené/autorizované osoby


Kde seženu Technická pravidla CWS ANB?

Obraťte se na zkušební organizaci CWS ANB, se kterou spolupracujete, s konkrétním požadavkem. Upozorňujeme, že pravidla jsou "copyright" jak CWS ANB tak EWF a některá jsou určena např. jen pro ATB apod.Je logo CWS ANB chráněné?

Ano. Je registrováno na Úřadu pro patenty a vynálezy. Z ochrany vyplývají event. sankce za neoprávněné použití.


Pozor!

Na Osvědčení o základní zkoušce podle ČSN 05 0705 se lepí ochranný hologram CWS ANB stejně jako na Certifikáty EN ISO.

ochranný hologram CWS ANB


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 75, Praha 6 - Dejvice
Tel.: 224 310 394, Fax. 224 310 406
© Copyright CWS-ANB 2006-2020, všechna práva vyhrazena.