English svareni
[Tisk]
Informace o postupu při posuzování/certifikaci procesu svařování dle EN ISO 3834

Krok

Provádí

Termín

 1. Seznámení se s
  1. Obchodními podmínkami certifikačního orgánu CWS ANB
  2. Požadavky na certifikovaného výrobce
  3. Dalšími informace dle požadavku žadatele

Výrobce

-

 1. Podání žádosti a dotazníku

Výrobce

-

 1. Příprava na posuzování
  1. Přezkoumání žádosti + dotazníku, vyřešení jakýchkoli nejasností.
  2. Stanovení pracovníků k provedení posuzování.
  3. Oznámení žadateli o přijetí žádosti
   s uvedením týmu posuzovatelů a ceny za posuzování/certifikaci.
  4. Sjednání termínu(-ů) posuzování.
  5. Vyžádání dokumentace

Certifikační orgán

do 3 týdnů od přijetí žádosti

 1. Zaslání vyžádané dokumentace na  CO
  1. "Příručka jakosti pro svařování" nebo obdobný dokument a související dokumentace

Poznámka: Možno zaslat již při podání žádosti.

Výrobce

bezprostředně po vyžádání

 1. Posuzování dokumentace

Certifikační orgán

do 2 týdnů od přijetí dokumentace a případně po zaplacení zálohy na posuzování

 1. Posuzování na místě

Certifikační orgán

ve sjednaném termínu

 1. Zpracování výsledků - Zprávy z posuzování včetně Záznamů o neshodách, předání výrobci

Certifikační orgán

do 2 týdnů od ukončení posuzování na místě a po zaplacení úhrady za posuzování

 1. Odstranění případných neshod

Výrobce

do 3 měsíců od vystavení Záznamů o neshodách

 1. Ověření odstranění neshod (při větším počtu neshod a z toho vyplývajících vícepracích bude sjednána jejich úhrada)

Certifikační orgán

ve sjednaném termínu

 1. Zpracování výsledků - Zprávy z posuzování (z ověření neshod), zpět bod 6), opakování bodů 6) až 10) max. 2 x.

Certifikační orgán

do 2 týdnů od ověření případných neshod

 1. Certifikace:
  1. Přezkoumání výsledků posuzování
  2. Rozhodnutí o certifikace
  3. Oznámení o splnění požadavků normy EN ISO 3834 a uzavření smlouvy o dozoru
  4. Vystavení a předání Certifikátu

Certifikační orgán

po uzavření smlouvy o dozoru a po zaplacení úhrady za certifikaci

 1. Dozor po dobu platnosti Certifikátu

Certifikační orgán

1x ročně, doba platnosti certifikátu je 5 let

 1. Podání Žádosti o recertifikaci, zpět bod 3)

Výrobce

2 měsíce před ukončením platnosti certifikátu

Platí od roku 2015


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.