English svareni
Knihy, učebnice, sborníky, CD-ROM z oboru svařování.
Rok vydání:

Autor:

Zaměření:             
[Tisk]
Publikace autora CSc.
bylo nalezeno 9 publikací

Analýza příčin havárií konstrukcí a návrh opatření
autor:Prof.Ing.Stanislav Vejvoda, CSc.
vydavatel:TESYDO, s.r.o.
rok vydání:2022
formát:A4
rozsah:60 stran stran
zaměření:Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí
titulka
Publikace má za cíl seznámit čtenáře s případy, kdy konstrukce navržená ve shodě s existující normou nedosáhla předpokládané doby provozu kvůli vzniku význačné poruchy, mezi krteré náleží vznik únavové trhliny, nepřípustná ztráta tvaru, ztráta stability a poškození nepředpokládaným zatížením a vnějším prostředím.

Destruktivní zkoušení základních materiálů a svarových spojů
autor:Ing. Jiří Podhora, CSc.
vydavatel:TESYDO, s.r.o.
rok vydání:2015
formát:A4
rozsah:114 stran
zaměření:Výroba a aplikované inženýrství ve svařování
2 aktualizace.

Konstrukce procesních zařízení
autor:Prof.Ing.Stanislav VEJVODA, CSc.
vydavatel:TESYDO, s.r.o.
rok vydání:2019
formát:A4
rozsah:120 stran stran
zaměření:Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí
titulka
Předložená publikace se snaží zhodnotit vliv postupně se zrychlujícího rozvoje výpočetní techniky na zvyšování spolehlivosti a bezpečnosti tlakových nádob a ocelových konstrukcí a s tím souvisejících finančních nákladů na jejich zpracování. Je prezentován postpu odvození základních vztahů pro výpočet napětí ve skořepinách a odvození pomocných metod, jako je metoda počátečních parametrů.

MATERIÁLY A JEJICH CHOVÁNÍ PŘI SVAŘOVÁNÍ
autor:Prof. Ing. Jaroslav Koukal, CSc. a kolektiv autorů
vydavatel:Český svářečský ústav, s.r.o.
rok vydání:2020
formát:A4
rozsah:189 stran
zaměření:Materiály a jejich svařitelnost
dopor. cena:390,- Kč
titulka
Oficiální učební texty I/EWS.

Přehled metod svařování
autor:Ing.Václav Minařík, CSc.
rok vydání:2011
formát:A5
zaměření:Technologie svařování, Požadavky na svařování
titulka
Tato příručka je určena pro svářečské inženýry, technology a učitele svařování, svářečské instruktory a dále pak pro všechny, kdo se svařováním zabývají a to nejen profesně. Je zde podán ucelený přehled metod svařování a jejich definiční vymezení v souladu s příslušnými evropskými normami. Každá kapitola je doplněna právě souhrnem evropských norem v soustavě ČSN. V závěrečné části je uvedeno rozdělení svařovacích procesů v české i anglické verzi.

Výpočty pro navrhování svařovaných konstrukcí
autor:Prof.Ing.Stanislav VEJVODA, CSc.
vydavatel:TESYDO, s.r.o.
rok vydání:2018
formát:A4
rozsah:118 stran stran
zaměření:Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí
titulka
Mezní stavy ovlivňující navrhování konstrukcí i dílců výrobků a technických i technologických zařízení

Základní kurz svařování metodou 311 (4.vydání se souborem testových otázek)
autor:Ing.Václav Minařík, CSc.
vydavatel:Zeross Ostrava
rok vydání:2012
formát:A5
rozsah:155 stran
zaměření:Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
titulka

Základní kurz svařování metodou 311 se souborem testových otázek
autor:Ing.Václav Minařík, CSc.
vydavatel:ZEROSS Ostrava
rok vydání:2008
formát:A5
rozsah:150 stran
zaměření:Technologie svařování
dopor. cena:105,- Kč
3. vydání se souborem testových otázek. Učebnice je určena zejména pro výuku svářečů v základním kurzu plamenového svařování (ZK 311).

Základy svařování laserem metoda 52
autor:Ing.Václav Minařík, CSc.
vydavatel:Český svářečský ústav, s.r.o.
rok vydání:2023
formát:A5
rozsah:20 stran
zaměření:Technologie svařování
dopor. cena:90,- + 10% DPH Kč
titulka
Příručka pro svářeče, kteří pracují s laserem. Publikace obsahuje soubor testových otázek.


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.