English svareni
Knihy, učebnice, sborníky, CD-ROM z oboru svařování.
Rok vydání:

Autor:

Zaměření:             
[Tisk]
Publikace autora Jaroslav Koukal
byly nalezeny 3 publikace

Materiály a jejich svařitelnost
autor:Václav Foldyna, Jaroslav Koukal, Václav Pilous, Jaroslav Purmenský, Drahomír Schwarz
vydavatel:ZEROSS Ostrava, CWS ANB
rok vydání:1999
formát:A4
rozsah:295 stran
zaměření:Materiály a jejich svařitelnost
Učebnice pro kurzy IWE/EWE a IWT/EWT
další podrobnosti, koupit zde

Materiály a jejiích svařitelnost
autor:Jaroslav Koukal, Drahomír Schwarz, Jiří Hajdík
vydavatel:ČSU Ostrava, s.r.o.
zaměření:Materiály a jejich svařitelnost

Materiály a jejich svařitelnost
autor:Jaroslav Koukal, Drahomír Schwarz, Jiří Hajdík
vydavatel:Český svářečský ústav, s.r.o. Ostrava
rok vydání:2009
formát:A4
rozsah:240 stran
zaměření:Materiály a jejich svařitelnost

Učební texty "Materiály a jejich svařitelnost" jsou určeny pro frekventanty kurz§ pro získání kvalifikace mezinárodního svářečského inženýra nebo technologa. Mohou být rovněž použity pro výuku teorie svařování na vysokých školách. V učebních textech je popsán princip vzniku svarového spoje při tavném a tlakovém svařování, význam teplotních cyklů při svařování na strukturu a vlastnosti svarových spojů, základní metalurgické procesy probíhající ve svarovém kovu a vliv způsobu tuhnutí svarového kovu na jeho vlastnosti. Vysvětlují základní principy vzniku trhlin ve svarových spojích, teoretické základy dělení materiálu kyslíkem a pájení materiálů. Obsahují rovněž základní informace o svařitelnosti materiálů.

Doporučeno pro kurzy IWE a IWT od CWS ANB.CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.