English svareni
Knihy, učebnice, sborníky, CD-ROM z oboru svařování.
Rok vydání:

Autor:

Zaměření:             
[Tisk]
Novinky
Základy svařování laserem metoda 52
autor:Ing.Václav Minařík, CSc.
vydavatel:Český svářečský ústav, s.r.o.
rok vydání:2023
formát:A5
rozsah:20 stran
zaměření:Technologie svařování
dopor. cena:90,- + 10% DPH Kč
titulka
Příručka pro svářeče, kteří pracují s laserem. Publikace obsahuje soubor testových otázek.

Analýza příčin havárií konstrukcí a návrh opatření
autor:Prof.Ing.Stanislav Vejvoda, CSc.
vydavatel:TESYDO, s.r.o.
rok vydání:2022
formát:A4
rozsah:60 stran stran
zaměření:Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí
titulka
Publikace má za cíl seznámit čtenáře s případy, kdy konstrukce navržená ve shodě s existující normou nedosáhla předpokládané doby provozu kvůli vzniku význačné poruchy, mezi krteré náleží vznik únavové trhliny, nepřípustná ztráta tvaru, ztráta stability a poškození nepředpokládaným zatížením a vnějším prostředím.

MATERIÁLY A JEJICH CHOVÁNÍ PŘI SVAŘOVÁNÍ
autor:Prof. Ing. Jaroslav Koukal, CSc. a kolektiv autorů
vydavatel:Český svářečský ústav, s.r.o.
rok vydání:2020
formát:A4
rozsah:189 stran
zaměření:Materiály a jejich svařitelnost
dopor. cena:390,- Kč
titulka
Oficiální učební texty I/EWS.

ČSN EN 1090-2:2019 v souvislostech
autor:Petr Pařízek
vydavatel:DOM - ZO 13, s.r.o.
rok vydání:2019
formát:A4
rozsah:200 stran stran
zaměření:Technologie svařování, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
dopor. cena:800 Kč
titulka
Jedná se o studijní materiál pro výrobu ocelových konstrukcí a výrobu dílců ocelových konstrukcí dle ČSN EN 1090-2:2019. Publikace vás provede celým rozsahem normy (dokumenty kvality, požadavky na materiály, spojovací součásti, svařování a tepelné dělení, povrchové úpravy, montážní práce, kontrola atd.) včetně souvisejících norem. Obsahuje velké množství barevných vyobrazení pro lepší pochopení dané problematiky.
další podrobnosti, koupit zde

Konstrukční materiály 2 díl: Nekovové konstrukční materiály
autor:Bohumil Míšek
rok vydání:2019
formát:A4
zaměření:Materiály a jejich svařitelnost
titulka
Technické polymerní materiály - Plasty, Technická keramika a skla
další podrobnosti, koupit zde

Výpočty pro navrhování svařovaných konstrukcí
autor:Prof.Ing.Stanislav VEJVODA, CSc.
vydavatel:TESYDO, s.r.o.
rok vydání:2018
formát:A4
rozsah:118 stran stran
zaměření:Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí
titulka
Mezní stavy ovlivňující navrhování konstrukcí i dílců výrobků a technických i technologických zařízení

Konstrukce procesních zařízení
autor:Prof.Ing.Stanislav VEJVODA, CSc.
vydavatel:TESYDO, s.r.o.
rok vydání:2019
formát:A4
rozsah:120 stran stran
zaměření:Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí
titulka
Předložená publikace se snaží zhodnotit vliv postupně se zrychlujícího rozvoje výpočetní techniky na zvyšování spolehlivosti a bezpečnosti tlakových nádob a ocelových konstrukcí a s tím souvisejících finančních nákladů na jejich zpracování. Je prezentován postpu odvození základních vztahů pro výpočet napětí ve skořepinách a odvození pomocných metod, jako je metoda počátečních parametrů.

KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY, 1 Díl: Kovové konstrukční materiály
autor:Prof.Ing.Bohumil Míšek, DrSc.
vydavatel:TESYDO, s.r.o.
rok vydání:2018
formát:A4
rozsah:320 stran
zaměření:Materiály a jejich svařitelnost
Struktura, vlastnosti, zkoušky, technické slitiny železa, neželezné kovy a slitiny.

KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY, 1 Díl: Kovové konstrukční materiály
autor:Prof.Ing.Bohumil Míšek, DrSc.
vydavatel:TESYDO, s.r.o.
rok vydání:2018
formát:A4
rozsah:320 stran
zaměření:Materiály a jejich svařitelnost
Struktura, vlastnosti, zkoušky, technické slitiny železa, neželezné kovy a slitiny.

Protikorozní ochrana
autor:Ing. Stanislav Krejčí
rok vydání:2017
formát:A4
rozsah:150 stran
zaměření:Výroba a aplikované inženýrství ve svařování

další publikace >>>

CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.