Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 17.06.2024
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=9&i=1


Novinky
Materiály a jejiích svařitelnost
autor:Jaroslav Koukal, Drahomír Schwarz, Jiří Hajdík
vydavatel:ČSU Ostrava, s.r.o.
zaměření:Materiály a jejich svařitelnost

Konstrukce a navrhování svarových spojů
autor:doc.Ing. Ladislav Kolařík, PhD. a kolektiv
vydavatel:ČVUT - fakulta strojní
rok vydání:2017
formát:A4
rozsah:525 stran
zaměření:Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí
Učební texty pro I/EWE a I/EWT pod patronací CWS ANB. Publikace vytvořena pracovníky fakulty strojní a stavební ČVUT v praxe s přispěním externích spolupracovníků. Vhodná i pro zájemce z průmyslové praxe.

Výroba a aplikované inženýrství ve svařování
autor:Ing. Miloslav Musil, doc.Ing.Jaromír Moravec, PhD a kolektiv
vydavatel:DOM-ZO 13, s.r.o.
rok vydání:2017
formát:A4
rozsah:404 stran
zaměření:Výroba a aplikované inženýrství ve svařování
dopor. cena:900,- Kč
4. díl učebnice pro I/EWE a I/EWT, pod patronací CWS ANB. Publikace vznikla díky společnému úsilí pracovníků DOM ZO13 a Technické univerzity v Liberci.Je vhodná i pro svářečské dozory a další pracovníky ve svařování.

Metody nedestruktivního zkoušení kovových materiálů a výrobků
autor:Bohumil Míšek
vydavatel:TESYDO, s.r.o.
rok vydání:2014
formát:A4
rozsah:100 stran
zaměření:Výroba a aplikované inženýrství ve svařování
titulka
Přehled NDT metod a jejich aplikace v praxi.

Destruktivní zkoušení základních materiálů a svarových spojů
autor:Ing. Jiří Podhora, CSc.
vydavatel:TESYDO, s.r.o.
rok vydání:2015
formát:A4
rozsah:114 stran
zaměření:Výroba a aplikované inženýrství ve svařování
2 aktualizace.

Základní kurz svařování MIG/MAG se souborem testových otázek
autor:Ing. Tomáš Dolejský
vydavatel:ZEROSS
rok vydání:2015
formát:A5
rozsah:154 stran
Učebnice pro svářečské školy a učiliště.
další podrobnosti, koupit zde

Učební texty pro IWE a IWT (díl 1,2,3 a 4)
autor:kolektiv autorů
vydavatel:ŠKOLA WELDING s.r.o., Plzeň
rok vydání:2011
formát:A4
rozsah:594 stran stran
zaměření:Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování
dopor. cena:1250,- (bez DPH) Kč
Učebnice pro přípravné kurzy pro mezinárodní svářečské inženýry a technology v rozsahu osnov schválených IAB/EWF.

Základní kurz svařování metodou 141 se souborem testových otázek
autor:Zdeněk Balej, Vladimír Kudělka, Jan Opletal
vydavatel:ZEROSS Ostrava
rok vydání:2009
formát:A5
rozsah:160 stran
zaměření:Technologie svařování, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování
Učebnice pro účastníky kurzu ve svářečských školách.

Základní kurz svařování metodou 311 se souborem testových otázek
autor:Ing.Václav Minařík, CSc.
vydavatel:ZEROSS Ostrava
rok vydání:2008
formát:A5
rozsah:150 stran
zaměření:Technologie svařování
dopor. cena:105,- Kč
3. vydání se souborem testových otázek. Učebnice je určena zejména pro výuku svářečů v základním kurzu plamenového svařování (ZK 311).CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.